• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
  • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15
Fréttir

Fréttir

29
Okt

Frábærar fréttir !

-Starfsmiðuð fjarnámskeið-

-að fullu fjármögnuð af starfsmenntasjóðum-

 

Gerður hefur verið samningur við NTV skólann um fulla fjármögnun á 6 námskeiðum/námsleiðum sem allt eru starfsþróunarmiðuð og verkefnadrifin fjarnámskeið sem boðið verður upp á í samstarfi við aðildarfélög Landsmenntar, Ríkismenntar, Sveitamenntar og Sjómenntar. Félagsmenn aðildarfélaga sjóðanna munu fá námskeið að fullu niðurgreidd. 

Öll námskeiðin (námsefni, verkefnavinna, verkefnaskil og samskipti) eru inni á nemendaumhverfi NTV skólans í gegnum nettengingu. Stefnt er að því að námskeiðin hefjist í byrjun nóvember. 

Nánari upplýsingar um námskeiðin má finn áhttp://www.ntv.is/is/um-ntv/yfirlit-flokka/view/stettarfelags-namskeid

Einstaklingar skrá sig hjá NTV skólanum og mun skólinn senda reikninga beint á skrifstofu fræðslusjóðanna. Skráning:http://www.ntv.is/is/namskeid/nam-i-bodi-stettarfelags

Námskeiðin sem um ræðir eru:
Bókhald Grunnur - 8 vikur (120 kes.)
Digital marketing - 7 vikur (112 kes.)
Frá hugmynd að eigin rekstri - 4 vikur (60 kes.)
App og vefhönnun - 6 vikur (90 kes.)
Vefsíðugerð í WordPress - 4 vikur (50 kes.)
Skrifstofu og tölvufærni - 6 vikur (96 kes.) 

23
Okt

Hvalur hf. dæmdur í Landsrétti til að leiðrétta laun starfsmanna sem störfuðu á hvalvertíðum

Verkalýðsfélag Akraness hefur frá árinu 2015 staðið í baráttu fyrir kjörum starfsmanna á hvalvertíðum hjá Hval hf.

Fyrirtækið neitaði að greiða starfsmönnum sínum svokallaða „sérstaka greiðslu“ þótt skýrlega hefði verið kveðið á um greiðsluna í ráðningarsamningi.

Auk þess greiddi Hvalur hf. ekki neinar greiðslur fyrir þá lögbundnu vikulegu frídaga sem starfsmenn misstu vegna mikils og stöðugs vinnuálags.

Afleiðingin var sú að starfsmenn urðu af töluverðum fjárhæðum á hverri hvalvertíð.

Verkalýðsfélagið stóð að dómsmáli gegn Hval hf. vegna þessa og með dómi 14. júní 2018 komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að Hval hf. bæri að greiða starfsmönnum hina svokölluðu „sérstöku greiðslu“ og bætur vegna missis frídaga.

Þrátt fyrir þessa niðurstöðu Hæstaréttar neitaði Hvalur hf. enn að greiða starfsmönnum og bar því við að kröfurnar væru fallnar niður fyrir tómlæti.

Verkalýðsfélag Akraness neyddist því til þess að höfða annað mál gegn Hval hf. til þess að fá fyrirtækið til þess að greiða starfsmönnum þau réttindi sem Hæstiréttur var þegar búinn að staðfesta að fyrirtækið hefði hlunnfarið þá um með ólögmætum hætti.

Héraðsdómur Vesturlands sýknaði Hval hf. af öllum kröfum starfsmanna en ágreiningnum var áfrýjað til Landsréttar.

Með dómi Landsréttar í dag var tekið undir kröfur starfsmanna að mestu leyti.

Hval hf. er gert að greiða öllum starfsmönnum „sérstaka greiðslu“ fyrir hverja einustu vakt sem unnin var á hvalvertíð 2015.  En var hins vegar sýknað að leiðrétta fyrir vertíðarnar 2013 og 2014

Þá ber í sumum tilvikum einnig að greiða „sérstaka greiðslu“ fyrir vaktir á hvalvertíð 2014.

Auk þess ber Hval hf. að rétta hlut starfsmanna sem ekki fengu lögboðinn vikulegan frídag á hvalvertíðum 2013, 2014 og 2015.

Hval hf. er að lokum gert að greiða starfsmönnum dráttarvexti af skuldum sínum við starfsmenn frá 21. júlí 2017 og málskostnað fyrir Landsrétti og nemur sá málskostnaður sem Hvalur þarf að greiða VLFA rétt tæpum 3,5 milljónum.

Það má áætla að þessi dómur muni skila þeim 100 starfsmönnum sem munu heyra undir dóminn rúmum 100 milljónum.

Þótt þetta sé  sigur að hafa tekist að snúa við sýknu dómi Héraðsdóms Vesturlands þá er það umhugsunar efni að atvinnurekendur skuli komast upp með launaþjófnað að hluta á grundvelli svokallaðs tómlætis!

Dómarnir eru birtir á vef Landsréttar þann 23. október 2020

22
Okt

Kjarasamningur Norðuráls samþykktur með tæpum 90%

Það er greinilegt að starfsmenn Norðuráls voru gríðarlega ánægðir með nýgerðan kjarasamning en rétt tæp 90% þeirra sem kusu sögðu já við kjarasamningnum. 

Það er einnig rétt að geta þess að kosningaþátttakan var frábær en af þeim sem voru á kjörskrá kusu 88,9%.

  • Já sögðu:                          356 starfsmenn eða 89,22%
  • Nei sögðu:                           32 starfsmenn eða   8,02%
  • Tóku ekki afstöðu sögðu:    11 starfsmenn eða    2,76%

Formaður Verkalýðsfélags Akraness er gríðarlega ánægður með þessa niðurstöðu og vil þakka öllum sínum félagsmönnum sem starfa hjá Norðuráli með þessa frábæru niðurstöðu og takk fyrir samstöðuna og stuðninginn í þessum erfiðu kjaraviðræðum.

19
Okt

67,7% hafa kosið um kjarasamning Norðuráls

Kosning um nýjan kjarasamning fyrir Norðurál gengur mjög vel en nú er kosið með rafrænum hætti og þegar þetta er skrifað þá hafa 67,7% þeirra sem eru á kjörskrá kosið. En hægt verður að kjósa fram til hádegis á fimmtudag.

Það er ekki annað að heyra á þeim sem formaður hefur talað við að nokkuð almenn ánægja ríkir um innihald kjarasamningsins og þær launabreytingar sem í honum eru.

Vissulega liggur fyrir að það eru skiptar skoðanir um þá ákvörðun Norðuráls skipta um vaktakerfi eða nánar tilgetið fara úr 12 tíma kerfi yfir í 8 tíma vaktakerfi eins og tíðakast í öðrum sambærilegum verksmiðjum.

Það ber að virða þessar ólíku skoðanir starfsmanna en þó er rétt að geta þess að það er ekki verið að kjósa um nýtt vaktakerfi, enda hefur fyrirtækið ákveðið að skipta úr 12 tíma kerfinu yfir í 8 tíma kerfi óháð kosningu um kjarasamninginn. Formaður hefur heyrt að það gætir einhvers misskilnings hjá sumum starfsmönnum hvað það atriði varðar.

19
Okt

157 félagsmenn VLFA á atvinnuleysisskrá

Í ágúst voru 157 félagsmenn Verkalýðsfélags Akraness á atvinnuleysisskrá en á sama tíma í fyrra voru 65 félagsmenn á atvinnuleysisskrá. Á þessum tölum sést að atvinnuleysi hefur aukist umtalsvert á milli ára.

Vissulega spila áhrifin af Covid 19 töluvert inní þessar atvinnuleysistölur, þó ber að geta þess að þessi aukning á atvinnuleysistölum skýrist ekki öll vegna faraldursins enda nægir að nefna að fiskvinnslufyrirtækið Ísfiskur var takið til gjaldþrotaskipta. En uppundir 70 manns misstu lífsviðurværi sitt við það gjaldþrot.

17
Okt

Formaður fer yfir nýjan kjarasamning Norðuráls, myndband

Nú stendur yfir rafræn atkvæðagreiðsla að fullum þunga um nýjan kjarasamning fyrir starfsmenn Norðuráls og lýtur út fyrir að þátttaka verði mjög góð.

Hér er hægt að horfa á myndbandskynningu á kjarasamningum þar sem formaður félagsins fer ítarlega yfir þau verðmæti sem eru í kjarasamningum.

15
Okt

Kynning á kjarasamningi Norðuráls- rafræn kosning hefst á morgun.

Eins og fram kom hér á heimasíðu VLFA í gær er búið að skrifa undir kjarasamning við Norðurál. 

Hér er hægt að skoða glærukynningu um nýja samninginn. 

Kosning um samninginn verður rafræn,  dagana 16.-22. október 2020.  Starfsmenn Norðuráls þurfa að nota rafræn skilríki eða íslykil til þess að geta kosið.

Vefslóðin til þess að kjósa mun svo birtast hér á heimasíðunni í hádeginu 16. október 2020.

Við hvetjum alla þá sem starfa í Norðurál að kynna sér samninginn og hafa samband við okkur ef einhverjar spurningar vakna.

Síminn á skrifstofu VLFA er  430-9900.

-Það er mat formanns að þetta sé mjög góður kjarasamningur við fordæmalausar aðstæður í íslensku efnahagslífi en öll okkar helstu markmið í þessum kjarasamningi náðust í gegn og því skora ég á mína félagsmenn að kjósa og samþykkja þennan kjarasamning. - VB

14
Okt

Nýr kjarasamningur undirritaður við Norðurál

Í gær var gengið frá nýjum kjarasamningi við Norðurál en gildistími samningsins er frá 1. janúar 2020 til 31. desember 2024.

Þetta hafa verið langar og strangar samningaviðræður þar sem oft hefur verið tekist vel á sem er eðli kjarasamningsviðræðna enda miklir hagsmunir í húfi fyrir þá starfsmenn sem byggja lífsafkomu af kjarasamningum.

Viðræður aðila hófust í desember 2019 og tók það því 10 mánuði að ná saman kjarasamningi sem verður að teljast afar langur tími. Helsta krafa Verkalýðsfélags Akraness var að tryggja að starfsmenn Norðuráls myndu fá sambærilegar launabreytingar og um var samið í svokölluðum Lífskjarasamningi og það tókst að lokum.

Helstu atriði kjarasamningsins eru eftirfarandi:

Grunnlaun (112/212) verkamanna hjá byrjenda hækkar frá 1. janúar 2020 í 329.958 kr. eða 6,9%.

Grunnlaun (112/212) verkamanna hjá byrjenda hækkar frá 1. janúar 2021 í 347.527 kr. eða 5,8%.

Grunnlaun 112/212) verkamanna hjá byrjenda hækkar frá 1. janúar 2022 í 369.343 kr. eða 5,8%.

Fyrir árin 2023 og 2024 munu laun hækka samkvæmt 95% af hækkun launavísitölunnar.

Grunnlaun (116) iðnaðarmanna hjá byrjenda hækkar frá janúar 2020 í 428.945 kr. eða 6,9%.

Grunnlaun (116) iðnaðarmanna hjá byrjenda hækkar frá janúar 2021 í 453.824 kr. eða 5,8%.

Grunnlaun (116) iðnaðarmanna hjá byrjenda hækkar frá janúar 2022 í 480.146 kr. eða 5,8%.

Fyrir árin 2023 og 2024 munu laun hækka samkvæmt 95% af hækkun launavísitölunnar.

Rétt er að geta þess að frá 1. janúar 2020 til 1. janúar 2022 munu laun starfsmanna Norðuráls á umræddu tímabili hækka samtals um 19,66%.

Orlofs-og desemberuppbætur munu verða með eftirfarandi hætti:

Orlofsuppbót

Árið 2020 verða 233.095 kr.

Árið 2021 verða 238.923 kr.

Árið 2022 verða 244.896 kr.

Desemberuppbót

Árið 2020 verða 233.095 kr.

Árið 2021 verða 238.923 kr.

Árið 2022 verða 244.896 kr.

Fyrir árin 2023 og 2024 munu orlofs-og desemberuppbætur hækka í samræmi við hækkun á launavísitölunni. Rétt er að geta þess að á árinu 2020 nema orlofs-og desemberuppbætur samtals 466.190 kr.

Kjarasamningurinn gildir afturvirkt fyrir þá sem eru í starfi hjá Norðuráli við undirritun kjarasamningsins sem þýðir að leiðrétta þarf laun starfsmanna aftur til 1. janúar 2020.

Það er einfalt að reikna út fyrir hvern og einn starfsmann hvað hann á inni í afturvirkni. En það er gert með því að skoða síðasta launaseðil og hver heildarlaun frá áramótum eru. Gefum okkur að heildarlaun hjá starfsmanni séu 7.500.000 kr. þá byrja menn á að draga frá orlofsuppbótina af heildarlaununum sem er 227.412 kr. þá standa eftir 7.272.588 kr. og á þessi laun þarf að leiðrétta 6,9% sem gera 501.808 kr. í leiðréttingu vegna afturvirkninnar. Svona getur hver og einn starfsmaður reiknað út hvað hann á inni í leiðréttingu vegna afturvirkninnar en það er eðli málsins samkvæmt misjafnt eftir heildartekjum hjá hverjum og einum starfsmanni.

Það var einnig samið um að búa til nýtt bónuskerfi þar sem starfsmenn úr öllum framleiðsludeildum munu koma að mótum á þessu nýja bónuskerfi. En það er skrifað inn í kjarasamninginn að samningsaðilar eru sammála um að hið nýja bónuskerfi eigi að skila að jafnaði 80% af hámarki bónuskerfisins en hámark kerfisins getur gefið 10% af heildarlaunum starfsmanna.

Það er einnig skrifað inn í samninginn að skipuð verður eftirlitsnefnd með tveimur starfsmönnum og tveimur frá fyrirtækinu sem hefur það hlutverk að fara yfir mælikvarða bónuskerfisins og ef þeir liggja undir eða yfir 80% viðmiðinu í nokkra mánuði þá er hægt að óska eftir endurskoðun á þeim mælikvörðum sem eru ekki að skila 80% viðmiðinu. Þetta er gríðarlega mikilvægt atriði og er trygging fyrir aðkomu starfsmanna að endurskoðun á bónuskerfinu á hverju ári ef það er ekki að virka eins og kveðið er á um að það eigi að gera.

Það liggur t.d. fyrir að sérstaklega einn þáttur í núverandi bónuskerfi er alls ekki að virka en sá þáttur er umhverfisbónusinn en hann hefur á þessu ári skilað einungis 0,46% af 2% sem hann getur gefið. Þessi þáttur í núverandi bónuskerfi hefur gert það verkum að meðaltals bónusinn hefur verið einungis 6,5% sem er af þessu ári. Því var skrifað inn í kjarasamninginn að frá og með 1. október verður umhverfisbónusinn festur í 80% af hámarkinu þar til nýtt bónuskerfi verður komið í gagnið.

Þessi trygging á að festa umhverfisbónusinn frá 1. október mun leiða til þess að næstu mánuðir eða þar til nýtt bónuskerfi verður komið í gangið mun skila um 8% en ekki 6,5% eins og meðaltalið hefur verið á þessu ári hér er um beina launahækkun sem nemur 1,36%.

 

Það þýðir að heildarlaun verkamanna á vöktum munu hækka með eftirfarandi hætti:

 

Starfsaldur

Norðurál

Byrjun

1 ár

3 ár

5 ár

7 ár

10 ár

Grunnlaun (vaktamenn)

329.958

359.654

380.640

390.835

394.234

401.031

Meðalvaktaálag (37,62%)+

124.130

135.302

143.197

147.032

148.311

150.868

Föst yfirvinna 26 t.

97.800

106.602

112.822

115.844

116.851

118.866

Ferðap.(0,90%*16)

47.514

51.790

54.812

56.280

56.770

57.748

Bónusar og álög (8%)

47.952

52.268

55.318

56.799

57.293

58.281

Orlofsuppb.(mán.)

19.424

19.424

19.424

19.424

19.424

19.424

Desemberuppb.(mán.)

19.424

19.424

19.424

19.424

19.424

19.424

Samtals á mán

686.202

744.464

785.635

805.639

812.306

825.642

             
             
 

Byrjun

1 ár

3 ár

5 ár

7 ár

10 ár

Hækkun í krónum

51.142

55.659

58.852

60.403

60.920

61.954

Hækkun í %

8,05%

8,08%

8,10%

8,11%

8,11%

8,11%

Hjá verkamönnum í dagvinnu munu laun hækka með eftirfarandi hætti:

 

Starfsaldur

Norðurál verkamenn dagmenn

Byrjun

1 ár

3 ár

5 ár

7 ár

10 ár

Grunnlaun (dagmenn)

329.958

359.654

380.640

390.835

394.234

401.031

Ferðap.(0,90%*20)

59.392

64.738

68.515

70.350

70.962

72.186

Bónusar og álög (9%)

31.148

33.951

35.932

36.895

37.216

37.857

Orlofsuppb.(mán.)

19.424

19.424

19.424

19.424

19.424

19.424

Desemberuppb.(mán.)

19.424

19.424

19.424

19.424

19.424

19.424

Samtals á mán

459.346

497.191

523.935

536.928

541.260

549.922

             
             
 

Byrjun

1 ár

3 ár

5 ár

7 ár

10 ár

Hækkun í krónum.

33.551

36.486

38.560

39.567

39.903

40.575

Hækkun í %

7,9%

7,9%

7,9%

8,0%

8,0%

8,0%

 

Hjá iðnaðarmönnum (116) á vöktum munu laun hækka með eftirfarandi hætti til 1. janúar 2021

Norðurál

Byrjun

1 ár

3 ár

5 ár

7 ár

10 ár

Grunnlaun (vaktamenn)

428.945

467.550

494.831

508.085

512.503

521.340

Meðalvaktaálag (37,62%)+

161.369

175.892

186.155

191.142

192.804

196.128

Föst yfirvinna 26 t.

127.139

138.582

146.668

150.596

151.906

154.525

Ferðap.(0,90%*16)

61.768

67.327

71.256

73.164

73.801

75.073

Bónusar og álög (8%)

62.338

67.948

71.913

73.839

74.481

75.765

Orlofsuppb.(mán.)

19.424

19.424

19.424

19.424

19.424

19.424

Desemberuppb.(mán.)

19.424

19.424

19.424

19.424

19.424

19.424

Samtals á mán

880.407

956.148

1.009.671

1.035.675

1.044.343

1.061.679

             
             
 

Byrjun

1 ár

3 ár

5 ár

7 ár

10 ár

Hækkun í krónum

66.198

72.071

76.221

78.237

78.909

80.253

Hækkun í %

8,13%

8,15%

8,17%

8,17%

8,17%

8,18%

 

 

 

 

 

 

 

 

Iðnaðarmenn í dagvinnu munu hækka í launum með eftirfarandi hætti:

 

Starfsaldur

Norðurál

Byrjun

1 ár

3 ár

5 ár

7 ár

10 ár

Grunnlaun (dagmenn)

428.945

467.550

494.831

508.085

512.503

521.340

Ferðap.(0,90%*20)

77.210

84.159

89.070

91.455

92.251

93.841

Bónusar og álög (8%)

40.492

44.137

46.712

47.963

48.380

49.214

Orlofsuppb.(mán.)

19.424

19.424

19.424

19.424

19.424

19.424

Desemberuppb.(mán.)

19.424

19.424

19.424

19.424

19.424

19.424

Samtals á mán

585.496

634.694

669.461

686.352

691.982

703.243

             
             
 

Byrjun

1 ár

3 ár

5 ár

7 ár

10 ár

Hækkun í krónum.

43.331

47.146

49.842

51.151

51.588

52.461

Hækkun

8,0%

8,0%

8,0%

8,1%

8,1%

8,1%


Í kjarasamningum er einnig kveðið á um að Norðurál hefur ákveðið að taka upp nýtt vaktakerfi eigi síðar en 1. janúar 2022. En í þessu nýja vaktakerfi hefur Norðurál horfið frá því að vera með 12 tíma vaktakerfi og tekið verður upp 8 tíma vaktakerfi sem byggist á nákvæmlega sama vaktakerfi og er hjá Elkem Ísland á Grundartanga.

En á þessu nýja 8 tíma vaktakerfi vinna menn 6 vaktir á 5 dögum og eiga 5 daga í frí. Menn fara úr því að vinna 182 vinnustundir á mánuði í að vinna 145,6 vinnustundir sem þýðir að vinnustundum fækkar um 36 vinnustundir á mánuði. Norðurál mun tilkynna starfsmönnum upptöku á nýju vaktakerfi með 6 mánaða fyrirvara. Samhliða upptöku á nýju vaktakerfi hjá vaktavinnumönnum verður vinnudagur dagvinnumanna styttur í áföngum um 30 mínútur á dag.

Þetta eru helstu atriði kjarasamningsins en kosið verður um samninginn í rafrænni kosningu en þessir fordæmalausu tímar gera það einnig að verkum að ekki er hægt að kynna kjarasamninginn í návígi við starfsmenn. Því er mikilvægt að starfsmenn hafi samband ef spurningar vakna og er formaður að skoða hvaða aðrar leiðir er hægt að gera til að miðla upplýsingum til starfsmanna þannig að þeir geti tekið afstöðu um nýjan kjarasamning.

Það er mat formanns að þetta sé mjög góður kjarasamningur við fordæmalausar aðstæður í íslensku efnahagslífi en öll okkar helstu markmið í þessum kjarasamningi náðust í gegn og því skora ég á mína félagsmenn að kjósa og samþykkja þennan kjarasamning.

 

Hér er hægt að skoða nýja kjarasamninginn 

07
Okt

Skrifstofa Verkalýðsfélags Akraness takmarkar aðgengi félagsmanna og annara að skrifstofunni vegna Covid 19

Kæru félagsmenn,

Vegna Covid19 faraldursins mun Verkalýðsfélag Akraness takmarka aðgengi  félagsmanna að skrifstofunni og á þeirri forsendu verður skrifstofan lokuð um óákveðin tíma.

Félagið mun hins vegar halda úti fullri þjónustu, en sú þjónusta mun fara fram í gegnum síma og í rafrænu formi.

Ef þið þurfið að skila inn umsóknum vegna greiðslan úr sjúkrasjóði, fá ráðgjöf eða aðrar upplýsingar má senda okkur tölvupóst This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Einnig er hægt að ná í alla starfsmenn í síma, en símanúmerið er 430-9900 kr. 

 

The Icelandic authorities have declared the highest alert level, an emergency phase, because of COVID-19 and the Unions in Sunnubraut 13 will only offer members services remotely. This decision is in the interest of our members‘wellbeing.

           

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                             Formaður VLFA                                             s: 430-9902

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                         Ráðgjafi Virk                                                  s: 430-9904

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                     Ráðgjafi Virk                                                  s: 430-9907

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                        Skrifstofufulltrúi                                             s: 430-9906

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                              Skrifstofufulltrúi                                             s: 430-9905

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                        Skrifstofufulltrúi                                             s: 430-9900

Við munum einnig reyna að setja inn fréttir og upplýsingar inn á heimasíðuna okkar www.vlfa.is sem og á facebooksíðu félagsins.

07
Okt

Ábyrgðin liggur 100% hjá forsvarsmönnum Norðuráls

Nú líður senn að því að starfsmenn Norðuráls séu búnir að vera kjarasamningslausir og án launahækkana í 10 mánuði. Það er skoðun formanns VLFA að slíkt framferði af hálfu eigenda Norðuráls gagnvart starfsmönnum sé með öllu ólíðandi og algjört virðingarleysi.

Ugglaust spyrja margir sig að því að það geti vart verið öðrum samningsaðilanum um að kenna að ekki næst að ganga frá kjarasamningi milli deiluaðila. Í því samhengi ætlar formaður Verkalýðsfélags Akraness algerlega að halda því fram að svo sé eða með öðrum orðum samningsvilji forsvarsmenna Norðuráls í þessari kjaradeilu er við frostmark ef þannig má að orði komast.

En af hverju segir formaður VLFA það, jú það er vegna þess að eina sem Verkalýðsfélag Akraness er að fara framá við eigendur Norðuráls er að launabreytingar starfsmanna Norðuráls taki sömu launabreytingum og um var samið í svokölluðum Lífskjarasamningi á hinum almenna vinnumarkaði. Hvorki meira né minna en þar var um samið. Er það óeðlileg krafa að óska eftir því að launahækkanir starfsmanna Norðuráls taki sömu launabreytingum og 99% af íslenskum vinnumarkaði hefur undirgengist að gera? Nei að sjálfsögðu er það ekki óeðlileg krafa enda er hún sanngjörn,réttlát og í fullu samræmi við það sem íslenskur vinnumarkaður ákvað að gera.

Það er einnig mikilvægt að starfsmenn Norðuráls og reyndar allur almenningur fái upplýsingar um að VLFA hefur tekið til greina allar athugasemdir Norðuráls um hvernig eigi að framkvæma og útfæra lífskjarasamningshækkanir yfir á það launakerfi sem er í gildi hjá starfsmönnum Norðuráls. Þrátt fyrir að VLFA hafi tekið allar þær útfærslur til greina þá dugar það ekki til, enda segja forsvarsmenn Norðuráls að launabreytingar samkvæmt lífskjarasamningum sé einfaldlega „of miklar“ og séu ekki tilbúin til að hækka launa starfsmanna sinna til samræmis við það sem öll fyrirtæki á íslenskum vinnumarkaði hafa samþykkt að undirgangast þegjandi og hljóðalaust.

Norðurál hefur boðið að hækka byrjandataxta verkafólks sem nemur 19% minna en útfærsla á lægsta samnefnara lífskjarasamningsins kveður á um. Rétt er þó að geta þess að Norðurál hefur boðið eingreiðslu sem kæmi til útborgar árið 2021 eða 2022 með vissum skilyrðum þó. Þessi eingreiðsla væri þá hugsuð til að koma til móts við þann mun sem er á milli lífskjarasamningsins og þess sem Norðurál er tilbúið að bjóða.

Hví í ósköpunum ættu starfsmenn Norðuráls sem starfa hjá afar öflugu alþjóðlegu stórfyrirtæki að þurfa að gefa slíkan afslátt á sínum launahækkunum? Hví ættu þeir að samþykkja einhverja „eingreiðslu“ sem eðli málsins kemur bara einu sinni til framkvæmda og það með einhverjum skilyrðum.

Það eru ekki nokkrar forsendur fyrir slíku og nægir að nefna í því samhengi að starfsmenn hafa skilað eigendum þessa fyrirtækisins um 100 milljörðum í hagnað frá því að starfsemi fyrirtækisins hóf starfsemi hér landi árið 1998. Það liggur líka fyrir að rekstur Norðuráls gengur um þessar mundir mjög vel og sem dæmi liggur fyrir að launakostnaður fyrirtækisins hefur lækkað um 16% frá áramótum bara vegna gengisbreytinga.

Að öllu þessu sögðu þá liggur fyrir að eigendur Norðuráls bera 100% ábyrgð á því að ekki sé enn hafi tekist að ganga frá kjarasamningi til handa starfsmönnum Norðuráls. Formanni finnst það svívirðileg framkoma af hálfu forsvarsmanna Norðuráls að ætlast til þess af sínum starfsmönnum að þeir fái ekki sömu launahækkanir og allur íslenskur vinnumarkaður hefur undirgengist að gera.

Það mun ekki gerast á vakt formanns Verkalýðsfélags Akraness að ganga frá kjarasamningi þar sem launabreytingar uppfylla ekki lágmarksútfærslu á lífskjarasamningum. Það mun heldur ekki gerast á vakt formanns VLFA að grunnlaunataxtar starfsmanna Norðuráls sem vinna við krefjandi og hættulegar aðstæður oft á tíðum sogist niður fyrir lægstu launataxta á íslenskum vinnumarkaði. Það blasir við að grunnlaunataxtar starfsmanna Norðuráls eru á góðri leið með að sogast þangað niður.

Vissulega eru heildarlaun starfsmanna ágæt en það endurspeglast af miklu vinnuframlagi og yfir 20 tímum á mánuði við að koma sér til og frá vinnu. Einnig liggur fyrir að starfsmenn vinna 26 fasta yfirvinnutíma á mánuði og vaktarmenn eru að vinna alla daga ársins jafnt á degi sem nóttu og á þeirri forsendu verða heildarlaun starfsmanna viðunandi. En heildarlaun með miklu vinnuframlagi þar sem unnið er alla daga ársins kallar ekki á það að eigendur Norðuráls geti komist upp með að hækka ekki grunnlaun starfsmanna eins og allur vinnumarkaðurinn hefur samþykkt að gera.

Verkalýðsfélag Akraness, ætlar ekki, getur ekki og mun ekki skrifa undir lægri launahækkanir á launatöxtum heldur en lágmarksútfærsla á lífskjarasamningum kveður á um og munar þar eins og áður hefur komið fram heilum 19% og sá mismunur verður ekki brúaður með eingreiðslu!

Nú liggur fyrir að verkfall mun hefjast 1. desember ef eigendur Norðuráls brjóta ekki odd af oflæti sínu og samþykkja þá sjálfsögðu og réttlátu kröfu að komið sé fram að virðingu við starfsmenn Norðuráls og þeir fái sömu launahækkun og aðrir íslenskir launamenn og konur.

Fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image