• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
  • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15
Fréttir

Fréttir

27
Mars

43 starfsmönnum Skagans 3X og Þorgeir & Ellerts sagt upp störfum

Formaður fékk þau döpru tíðindi í gær að fyrirtækin Skaginn 3x og Þorgeir & Ellert hafi tilkynnt uppsagnir í dag til 43 starfsmanna hér á Akranesi vegna samdráttar. Formanni er einnig kunnugt um að 9 manns sem starfa einnig á Ísafirði hjá Skaganum 3x hafi einnig fengið uppsögn.

Það þarf ekkert að fjölyrða um að ástandið á vinnumarkaðnum mun verða gríðarlega erfitt vegna Covid 19 og þess mikla efnahagssamdráttar sem af veirunni hlýst.

Það er ljóst að ástandið ástandið á vinnumarkaðnum sé mjög alvarlegt enda liggur fyrir núna að uppundir 10 þúsund manns eru án atvinnu og yfir 11 þúsund manns eru komnir í skert starfshlutfall samkvæmt úrræði stjórnvalda. Formaður telur að atvinnuleysistölur eigi eftir að hækka umtalsvert á næstu dögum á vikum.

Vissulega eru lög um skert starfshlutfall að hjálpa til við að fyrirtæki reyni eins og kostur er að halda ráðningarsambandi við starfsfólk eins lengi og kostur er. Úrræðið er gott og formaður hvetur fyrirtæki í hvívetna að nýta sér þessi úrræði í stað þess að segja upp starfsfólki.

Það er ljóst að framundan er miklar áskoranir á íslenskum vinnumarkaði og telur formaður VLFA að það sé óumflýjanlegt að stjórnvöld, verkalýðshreyfingin og Samtök atvinnulífsins taki höndum saman sem aldrei fyrr og leiti allra leiða til að verja störfin, launafólk og heimilin.

Í þessu samhengi verðum við að vera öll tilbúin að hugsa útfyrir kassann og velta öllum leiðum upp við að verja störfin og íslensk heimili.

Formaður VLFA segir einnig að við séum öll í sama bátnum og það verða allir að róa í sömu átt til við komumst út úr þessu ölduróti sem við erum nú í og ég veit að okkur mun takast það með samstilltu róðralagi.

Formaður telur einnig mikilvægt að við stöndum öll saman í því að verja atvinnuöryggi og lífsviðurværi launafólks og afkomu heimilanna annars getur illa farið. Nú þurfum við öll sem eitt að standa saman og reyna að milda það mikla efnahagshögg sem við erum að fá á okkur tímabundið, en með samstilltu átaki stjórnvalda, verkalýðshreyfingarinnar og Samtaka atvinnulífsins mun okkur takast það.

23
Mars

Reiknivél vegna skerðingar á starfshlutfalli

Nú liggur fyrir að fjölmörg fyrirtæki, sérstaklega í ferðaþjónustunni og veitingageiranum munu nýta sér breytingar á lögum nr.54/2006 um atvinnuleysistryggingar eða svokallaðar Hlutabætur.

En þessi lög eiga að hjálpa fyrirtækjum að halda ráðningarsamningi við sitt starfsfólk  við þessar fordæmalausu aðstæður sem upp hafa komið vegna COVID 19.

Verkalýðsfélag Akraness vill hvetja félagsmenn sína til þess að kynna sér réttarstöðu sína vel og vandlega en fjölmargar upplýsingar er hægt að finna inná vef ASÍ. Sjá hér.

Einnig er komin upp reiknivél sem félagsmenn geta notað til að sjá hvernig hlutbætur  koma út miðað við skert starfshlutfall.

Reiknivélin virkar þannig að fólk slær inn núverandi starfshlutfall og síðan inn skert starfshlutfall og mánaðarlaun, þá á fólk að geta séð hvernig  laun frá atvinnurekenda og frá atvinnuleysistryggingarsjóði koma út í heildina. Rétt er að ítreka það að laun frá 400.000 kr. og niður munu ekki skerðast.

19
Mars

Kosning um ríkisamninginn hófst klukkan 12:00 í dag

Rafræn atkvæðagreiðsla um nýjan kjarasamning 18 aðildarfélaga Starfsgreinasambands Íslands og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóð hófst í dag kl. 12:00 og stendur til kl. 16:00 fimmtudaginn 26. mars.  Þeir sem heyra undir kjarasamninginn geta kosið með því að smella hér.

 

Allt um samning er hægt að sjá hér.

16
Mars

Skrifstofa Verkalýðsfélags Akraness takmarkar aðgengi félagsmanna og annara að skrifstofunni vegna Covid 19

Kæru félagsmenn,

Vegna Covid19 faraldursins mun Verkalýðsfélag Akraness takmarka aðgengi  félagsmanna að skrifstofunni og á þeirri forsendu verður skrifstofan lokuð um óákveðin tíma.

Félagið mun hins vegar halda úti fullri þjónustu, en sú þjónusta mun fara fram í gegnum síma og í rafrænu formi.

Ef þið þurfið að skila inn umsóknum vegna greiðslan úr sjúkrasjóði, fá ráðgjöf eða aðrar upplýsingar má senda okkur tölvupóst This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Einnig er hægt að ná í alla starfsmenn í síma, en símanúmerið er 430-9900 kr. 

           

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                             Formaður VLFA                                             s: 430-9902

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                         Ráðgjafi Virk                                                  s: 430-9904

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                     Ráðgjafi Virk                                                  s: 430-9907

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                        Skrifstofufulltrúi                                             s: 430-9906

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                              Skrifstofufulltrúi                                             s: 430-9905

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                        Skrifstofufulltrúi                                             s: 430-9900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                     Skrifstofufulltrúi                                             s: 430-9903

Við munum einnig reyna að setja inn fréttir og upplýsingar inn á heimasíðuna okkar www.vlfa.is sem og á facebooksíðu félagsins.

13
Mars

Samkomulag gert við Snók ehf.

Verkalýðsfélag Akraness hefur skrifað undir nýtt samkomulag við Snók verktaka sem þjónustar m.a. stóriðjufyrirtæki, en þetta samkomulag byggist á því að starfsmenn njóta sambærilegra kjara og starfsmenn stóriðjufyrirtækisins Elkem Ísland á Grundartanga.

Grunnlaun starfsmanna hækka um 4,25% en auk þess eru vaktaálög hækkuð um 3% en það er gert vegna þess að vetrarfrí starfsmanna á vöktum falla inn í vaktaálagið.

Grunnlaun starfsmanna verða frá 332.102 kr. á mánuði uppí 391.880 kr. fyrir starfsmann með 10 ára starfsaldur, en auk þess fá allir starfsmenn 0,90% af grunnlaunum í ferðapening.

Orlofs-og desemberuppbætur verða 234.786 þúsund krónur.

Það er óhætt að segja að COVID 19 hafi áhrif,  því ekki verður hægt að kynna og afgreiða samkomulagið eins gert er ráð fyrir en félagið hefur ákveðið að láta samninginn taka gildi strax og verður svo kynntur og afgreiddur þegar færi gefst til.

Rétt er að geta þess að uppundir 100 manns vinna hjá Snók.

13
Mars

Kjarasamningur undirritaður við Faxaflóahafnir

Í gær skrifaði formaður Verkalýðsfélags Akraness undir nýjan kjarasamning fyrir gæslumennina sem starfa hjá Faxaflóahöfnum. Kjarasamningurinn byggist á stórum hluta á Lífskjarasamningum á hinum almenna vinnumarkaði en auk þess þá lögðu starfsmenn mikla áherslu á að skipt yrði úr 12 tíma vaktakerfi yfir í 8 tíma vaktakerfi eins og Elkem Ísland er með.

En með því er vinnuskylda færð úr 182 vinnustundum á mánuði niður í 145,6 vinnustundir eða með öðrum orðum starfsmenn taka 6 vaktir á 5 dögum og eiga svo 5 daga í frí.

Það er skemmst frá því að segja að forsvarsmenn Faxaflóahafna hafi tekið afar vel í þessa hugmynd enda er það mat samningsaðila að það sé lýðheilsumál að draga úr vinnuskyldu vaktamanna og ekki sé hollt að vinna á 12 tíma vöktum.

Samið var um að skipa starfshóp þar sem viðræður verða teknar upp við að koma þessu nýja vaktakerfi á og  stefnt er að því að nýtt kerfi taki gildi eigi síðar en 1. september 2020.

Samningurinn gildir afturvirkt frá 1. apríl 2019 en samningstíminn er til 30. september 2023.   Laun hækka um  17.000 kr. frá 1.apíl 2019, næst kemur 24.000 kr hækkun þann 1. apríl 2020, sem þýðir að þann 1. Apríl 2020 verður lægsti grunntaxti starfsmanna komin í 387.473 krónur og eftir 12 ára starfsreynslu í 423.680 krónur.  

Hér má sjá nýjar launatöflur og kjarasamningurinn er hér

13
Mars

Þrettándi kjarasamningsfundur við Norðurál var haldinn í gær

Þrettándi kjarasamningsfundurinn var haldinn með forsvarsmönnum Norðuráls í gær en núna má segja að aðeins örfá mál standi útaf svo hægt sé að ganga frá nýjum kjarasamningi.

Í gær voru kláruð þau atriði sem laut að styttingu á vinnutíma dagvinnumanna. Stytting vinnutíma dagvinnumanna er þá til viðbótar atriðinu sem búið var að klára er laut að því að skipt verði úr 12 tíma vaktakerfi yfir í 8 tíma vaktakerfi eins og allar aðrar verksmiðjur í sambærilegum iðnaði eru með.

 

Eins og áður sagði eru einungis þrjú atriði eftir að mati formanns VLFA en allt eru það mjög veigamikil atriði þar sem brugðið getur til beggja vona. En þau atriði sem standa útaf eru:

-Að launavísitalan verði áfram grunnur að launabreytingum starfsmanna eins og var í síðasta kjarasamningi.

-Ósamið er um hve margar ferðir verður greitt fyrir í 8 tíma vaktakerfinu.

-Hækkun vaktarálags á tímabilinu 17:00 til 24:00 á virkum dögum úr 30% í 33%.

 

En nú er ekkert annað en að vona að það takist að klára þessi atriði á næsta fundi, en eins og áður sagði þá getur brugðið til beggja vona í þeim efnum.

En það er óhætt að segja að COVID 19 sé að setja mark sitt á þessar viðræður því allir fundir sem eftir eru verða í gegnum fjarfundarbúnað en næsti fundur er áætlaður á næsta þriðjudag.

07
Mars

Starfsgreinasamband Íslands og samninganefnd ríkisins skrifa undir kjarasamning

Samninganefnd Starfsgreinasambands Íslands, fyrir hönd 18 aðildarfélaga sinna, skrifaði í dag undir nýjan kjarasamning við samninganefnd ríkisins með fyrirvara um samþykki félagsmanna í atkvæðagreiðslu. Samningurinn gildir frá 1. apríl 2019 til 31. mars 2023.

Þetta eru gleðitíðindi að tekist hafi loksins að klára þennan samning en nú eru liðnir 11 mánuðir frá því samningurinn rann út. Rétt er að geta þess sérstaklega að samningurinn er afturvirkur frá 1. apríl 2019, sem þýðir að launafólk hjá ríkinu þarf ekki að líða fyrir það fjárhagslega að svona lengi hafi dregist að ganga frá nýjum kjarasamningi. Hins vegar er rétt að geta þess að í júlí á síðasta ári kom inná greiðsla uppá 105 þúsund fyrir fullt starf sem dregst frá greiðslunni vegna afturvirkninnar.

Þetta er afar flókinn kjarasamningur sem byggist m.a. á því að verið er að gera mikla breytingar á vinnutíma vaktavinnufólks og einnig vegna þess að tekin verður upp ný launatafla sem byggir á álagsþrepum en ekki aldursþrepum. Þessar breytingar verða gerðar í samræmi við upptöku á nýjum stofnannasamningi sem á eftir að gera á hverri stofnun fyrir sig.

En í þessum kjarasamningi verður öllum tryggðar að lágmarki 90 þúsund króna launahækkun á samningstímanum.

Helstu atriði samningsins eru sem hér segir:

  • Laun hækka í samræmi við lífskjarasamninginn og hækka frá 1. apríl 2019.
  • Lágmarksorlof hjá öllum starfsmönnum verður 30 dagar.
  • Markviss skref til styttingar vinnuvikunnar. Frá 1. janúar 2021 styttist vinnuvikan um samtals 65 mínútur fyrir fólk í fullu starfi.
  • Vinnuvika vaktavikufólks verður 36 stundir m.v. fullt starf og nýtt launamyndunarkerfi tekið upp. Breytingar á fyrirkomulagi vaktavinnu sem býður upp á manneskjulegra umhverfi með styttri vinnuviku, þar sem miðað er að bættri heilsu, auknu öryggi og betri samþættingu einkalífs og vinnu.
  • Tekin er upp ný launatafla sem byggir á álagsþrepum en ekki aldurþrepum, í tengslum við það eru stofnannasamningar endurskoðaðir og er ráðstafað allt að 142 milljónum króna vegna þessa.
  • Framlag í orlofssjóð hækkar.
  • Fellt út ákvæði um að heimilt sé að láta fólk gista í tjöldum.
  • Persónuuppbót sem greiðist 1. maí ár hvert og nemur 50.450 kr. fyrir fullt starf árið 2020. Desemberuppbót hækkar úr 115.850 kr. árið 2019 í 124.750 kr. árið 2022. Tekið er upp nýtt ákvæði að félagsmenn sem starfað hafa samfellt í 3 ár geta fengið launað leyfi í samtals í þrjá mánuði til að stunda viðurkennt starfsnám.
  • Tryggt var að hagvaxtarauki sé einnig í þessum kjarasamningi eins og öðrum kjarasamningum sem gerðir hafa verið. 

Samningurinn verður kynntur félagsmönnum á næstu dögum og vikum en gert er ráð fyrir að atkvæðagreiðslu um hann ljúki 26. mars.  Atkvæða greiðsla verður auglýst innan skamms.

Hér má skoða samningin

05
Mars

Ellefti samningafundurinn haldinn í gær vegna kjarasamnings Norðuráls

Í gær var haldinn ellefti kjarasamningsfundurinn með forsvarmönnum Norðuráls og var aðalumræðuefnið stytting á dagvinnutímans hjá dagvinnumönnum en ljóst er að verulegur ágreiningur er um hvort eða hvernig er hægt að koma til móts við kröfur stéttarfélaganna að stytta vinnuvikuna hjá dagvinnumönnum.

Einnig var á þessum fundi gerð bókun um að unnið skuli að breytingum á bónuskerfinu sem taki skuli gildi eigi síðar en 1. janúar 2021.

Það liggur fyrir að aðalmálið er eftir sem lýtur að launabreytingum og hvernig þeim verði háttað á samningstímanum en Norðurál hefur til þessa hafnað að miðað verði við launavísitöluna með sama hætti og gert var á síðasta samningstímabili.

Það er ljóst að sannarlega geti brugðið til beggja átta í þessu viðræðum því það er ljóst að ef Verkalýðsfélag Akraness mun ekki ná fram sínum aðalmarkmiðum í þessum viðræðum þá mun félagið ekki ganga frá samningi við forsvarsmenn Norðuráls.

Næsti fundur verður á morgun og eins og formaður hefur áður sagt þá verða þessar viðræður að fara að taka einhvern kipp enda komnir rúmir tveir mánuðir frá því kjarasamningurinn rann út.

02
Mars

Formaður fundaði með starfsmönnum Heilbrigðisstofnunar Vesturlands

Formaður hélt fund með starfsmönnum Heilbrigðisstofnunar Vesturlands í dag þar sem farið var yfir stöðuna í kjaramálum félagsins við ríkið.

Það er ljóst að verulegrar óþreyju er farið að gæta hjá starfsmönnum eðlilega enda hartnær eitt ár liðið frá því að kjarasamningurinn rann út.

Formaður fór yfir stöðuna og kom fram í máli hans að strandað hafi á viðræðum er lúta að breytingum á styttingu vaktavinnu en verulegur ágreiningur hefur verið uppi hvað það varðar. Það kom einnig fram í máli formanns að vonandi fer að sjást til lands í þeim ágreiningi.

Starfsmenn hvöttu formann til að gera allt sem í hans valdi stæði til að þessi kjarasamningur yrði kláraður sem allra fyrst enda ekki ásættanlegt að vera á launabreytinga í heilt ár eins og nú er orðið í þessum samningi.

Formaður vonast að þessi samningur klárist á næstu dögum en þar til er lítið annað að gera en að bíða og vona það besta.

Fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image