• Sunnubraut 13, 300 Akranes
  • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15

Sjómennt, fræðslusjóður sjómanna:

Einstaklingsstyrkir til náms/námskeiðs:

  1. Félagsmaður, sem unnið hefur fullt starf í a.m.k. sex mánuði sl. 24 mánuði skv. kjarasamningi SA/SFS við SSÍ, hjá útgerðum innan SFS, og greitt til aðildarfélags Sjómenntar á þeim tíma á rétt á stuðningi til náms.
  2. Við ákvörðun upphæðar er miðað við greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða. Félagsgjald af lágmarkslaunum í 100% starfi eða meira gefur fulla styrkupphæð.
  3. Fylla þarf út umsóknareyðublað og skila ásamt reikningi/kvittun til viðkomandi stéttarfélags. Umsókn um styrk þarf að berast viðkomandi stéttarfélagi innan 12 mánaða frá dagsetningu reiknings.
  4. Áunnin réttindi félagsmanna innan Landsmenntar, Sjómenntar, Starfsafls, Starfsmenntasjóðs verslunar-og skrifstofufólks, Ríkismenntar SGS og Sveitamenntar SGS og LN haldast óbreytt þrátt fyrir flutning á milli aðildarfélaga sjóðanna.
  5. Foreldrar í fæðingar- eða foreldraorlofi geta nýtt sér áunnin rétt skv. 1. gr. ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld á meðan á orlofi stendur.
  6. Félagsmenn í atvinnuleit halda áunnum rétti sínum eins og hann var við starfslok ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld af atvinnuleysisbótum.
  7. Sá sem hverfur frá vinnu vegna veikinda, heimilisástæðna eða af öðrum gildum ástæðum, heldur rétti sínum til styrks, enda hverfi starfsmaður aftur til sinna starfa.  Þurfi félagsmaður að hverfa tímabundið af vinnumarkaði af ástæðum sem valda því að ekki ber að greiða tryggingagjald af launum hans, heldur hann þeim rétti til starfsmenntunarstyrks sem hann hafði áunnið sér hjá sjóðnum í allt að 24 mánuði.  Að þeim tíma  liðnum fellur réttur hans að fullu niður.

Upphæð styrks:

Greitt er að hámarki kr. 100.000.- á ári f.o.m. 1. janúar 2018. Miða skal við almanaksárið. Aldrei er þó greitt meira en sem nemur 75% af námskostnaði.

(*Síðasta breyting á reglum, 1. janúar 2018, gagnvart því námi sem hefst f.o.m. þeim tíma)

ATH. Áréttað er að einstaklingur hefur 6 mánuði til að skila inn umsókn eftir að hann hættir að vinna og verður að vera félagsmaður þegar hann greiðir námskeiðskostnaðinn.

Um styrk vegna náms til aukinna ökuréttinda.

Athygli er vakin á því að sérstakur styrkur vegna aukinna ökuréttinda fellur nú undir almenna einstaklingsstyrki eftir hækkun þeirra 1. janúar 2018 og er því að hámarki kr. 100.000,-.

Frístunda/tómstundanámskeið

Sjómennt veitir styrki vegna tómstundanámskeiða ýmis konar og er endurgreiðsla vegna þeirra 75% af kostnaði en aldrei hærri en kr. 30.000.- á ári og dregst jafnframt af heildarupphæð einstaklingsstyrks þess árs. (*Síðasta breyting á reglum, 1. janúar 2018, gagnvart því námi sem hefst f.o.m. þeim tíma)

Styrkir til kaupa á hjálpartækjum fyrir lestrar-og ritstuðning

Félagsmenn sem eru lesblindir eða eiga við lestrar-og ritörðugleika að stríða geta sótt um allt að 75% styrk vegna kaupa á hjálpartækjum ætluðum til stuðnings við lestur og skrift. Heildarstyrkur miðast við hámarksupphæð skv. almennum reglum sjóðsins eða kr. 100.000.-

Uppsafnaður réttur; aukinn styrkur til náms

Félagsmenn sem ekki hafa nýtt sér rétt sinn síðustu þrjá ár, eiga rétt á styrk allt að kr. 300.000.- fyrir eitt samfellt nám/námskeið skv. reglum sjóðsins. ATH. Ferðakostnaður vegna náms getur að hámarki orðið kr. 100.000.-  sem hluti af kostnaði náms/námskeiðs í þessu tilviki.

(*Síðasta breyting á reglum, 1. janúar 2018, gagnvart því námi sem hefst f.o.m. þeim tíma)  

Réttur ellilífeyrisþega (félagsmenn aðildarfélaga SSÍ)

Ellilífeyrisþegar (félagsmenn aðildarfélaga SSÍ) halda rétti sínum til einstaklingsstyrkja í allt að 24 mánuði frá því þeir hætta að vinna.  Þetta er í samhengi við réttindi þeirra sem eru á tímabundinni örorku og annað sbr. 5. lið í reglum um einstaklingsstyrki.

Ferða-og dvalarstyrkir í tengslum við nám/námskeið

Veittir eru sérstakir ferða-og dvalarstyrkir og geta félagsmenn sótt um slíka styrki á þar til gerðum eyðublöðum. Þessar styrkveitingar dragast jafnframt af heildarupphæð einstaklingsstyrks þess árs.

Sjá hér reglur um ferða-og dvalarstyrki.

Áfrýjunarréttur

Ef félagsmaður telur sig eiga rétt á styrk til starfsmenntunar, en er hafnað af viðkomandi stéttarfélagi, þá getur félagsmaður vísað umsókn sinni til stjórnar Sjómenntar til afgreiðslu.


Breyting á starfsreglum

Reglur þessar geta tekið breytingum samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni og var síðast breytt í lok árs 2017 og tók gildi 1. janúar 2018.

 

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image