• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
  • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15

Hvað er í boði fyrir fullgilda félagsmenn:

Félagssjóður:
- Aðstoð við túlkun á kjarasamningum
- Ókeypis lögfræðiráðgjöf hjá lögmanni félagsins
- Aðstoð við að varðveita áunnin réttindi
- Kjarasamningagerð fyrir félagsmenn
- Aðstoð við að innheimta vangreidd laun

Orlofssjóður:
- 11 orlofshús, sumar- og vetrarleiga
- Útilegukort og Veiðikort með ca. 50% afslætti
- Gistimiðar á Hótel Eddu og Fosshótel með ca. 50% afslætti
- Ferð í boði félagsins fyrir eldri félagsmenn

Vinnudeilusjóður:
- Styrkir til félagsmanna í verkföllum eða verkbönnum

Fræðslusjóður:
- Styrkir eru veittir til starfsnáms, sem auka möguleika félagsmanns á vinnumarkaði.
- Við ákvörðun upphæðar er miðað við greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða. Félagsgjald af lágmarkslaunum í 100% starfi eða meira gefur fulla styrkupphæð.
- Styrkupphæð er að hámarki kr. 130.000 á ári. Aldrei er þó greiddur hærri styrkur en sem nemur 75% af námskeiðskostnaði.
- Jafnframt eru veittir styrkir vegna frístunda-/tómstundanámskeiða og verður endurgreiðsla vegna þeirra 50% af kostnaði en aldrei hærri en kr. 30.000 á ári og dregst jafnframt af heildarupphæð styrks vegna starfsnáms.

Félagsmenn eru eindregið hvattir til að hafa samband við skrifstofu félagsins og fá nánari upplýsingar um hvaða rétt félagsmenn eiga úr starfsmenntunarsjóði sínum.

 

Réttindi við starfslok
Sjá upplýsingar hér.

Stéttarfélag á hraðri uppleið

(Síða síðast uppfærð 11.10.2017)

Sjúkrasjóður:

- Fullgildir félagsmenn eiga rétt á sjúkradagpeningum eftir að samningsbundinni kaupgreiðslu lýkur frá atvinnurekenda. Dagpeningar skulu að viðbættum bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum, þó aldrei lægri fjárhæð en kr. 317.000 miðað við fullt starf en ella hlutfallslega. Hámark dagpeninga er kr. 500.000   
- Einstæðir foreldrar fá greidda sjúkradagpeningar vegna veikinda barns í allt að 10 daga á ári.
- Eingreiddar dánarbætur við fráfall félagsmanns.
- Félagsmenn sem fara í sjúkraþjálfun/sjúkranudd hjá löggiltum sjúkraþjálfara/sjúkranuddara fá endurgreiddan helming kostnaðar, allt að 50.000 kr. á hverju 12 mánaða tímabili.
- Sama rétt eiga elli- og örorkulífeyrisþegar vegna sjúkraþjálfunar/sjúkranudds, þ.e. allt að 50.000 kr. en aðeins einu sinni. Heimilt er að nýta þennan rétt í eitt skipti til greiðslu dvalar á heilsu- og hjúkrunarheimilum sem bjóða upp á sjúkraþjálfun/ sjúkranudd.
- Fæðingarstyrkur greiðist til félagsmanna sem eignast börn.  Fæðingarstyrkurinn er nú kr. 150.000 og eiga foreldrar sjálfstæðan rétt til hans þannig að ef báðir foreldrar eru fullgildir félagsmenn greiðast kr. 300.000 vegna fæðingu barns þeirra.
- Styrkur vegna glasa-, tæknifrjóvgunar eða ættleiðingar kr. 100.000, þó aðeins í eitt sinn.
- Greiðsla vegna heilsufarsskoðunar (Hjartavernd, krabbameinsleit, segulómskoðun, hjartavernd, tannlæknar) 50% af kostnaði að hámarki kr. 25.000 á ári.
- Gleraugnastyrkur pr. félaga á 24 mánaða tímabili 50% af reikningi þó að hámarki 50.000. Skilyrði er að greitt hafi verið í sjóðinn samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði. Heimilt er að nýta þennan styrk vegna augnaðgerða í stað gleraugnakaupa. Gleraugnastyrk er hægt að nýta fyrir barn félagsmanns 50% af reikningi á hámarki kr. 22.000 á 12 mánaða tímabili.
- Heyrnartækjastyrkur pr. félaga á 36 mánaða tímabili 50% af reikningi þó að hámarki 40.000,- Skilyrði er að greitt hafi verið  í sjóðinn samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði.
- Heilsueflingarstyrkur pr. félaga á 12 mánaða tímabili 50% af reikningi þó að hámarki 30.000. Skilyrði er að greitt hafi verið í sjóðinn samfellt í 12 síðustu mánuði.
- Styrkur vegna viðtalsmeðferðar hjá sálfræðingum / fjölskylduráðgjöfum. Endurgreiddar eru kr. 10.000 pr. viðtalstíma þó ekki meira en 50%. Hámark 50.000 á hverjum 12 mánuðum.
- Styrkur vegna göngugreiningar kr. 10.000.

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image