• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
  • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15
26
Feb

Páskar 2024

Við erum að taka við umsóknum um orlofshús um páska 2024

Félagsmenn sem vilja sækja um eru beðnir um að hafa samband við skrifstofu eða með tölvupósti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (gefa þarf upp nafn, kt, símanúmer og hvaða orlofshúsi óskað er eftir).
Hægt er að sækja um 9 orlofshús og þrjár íbúðir á Akureyri (Ölfusborgir eru ekki lausar).

Páskaúthlutun fer þannig fram að umsóknir fyrir hvert orlofshús fara í pott og svo er einn dreginn út. 
Þannig eiga allir jafna möguleika á úthlutun. 

- ekki eru dregnir frá punktar vegna páska -

Umsóknir þurfa að hafa borist fyrir lok dags 12. mars.
Dregið verður 13. mars og haft verður samband við þá sem fá úthlutað orlofshúsi

 

- English -

We are accepting applications for vacation houses for Easter 2024

Members who wish to apply are asked to contact the office or by e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (name, ID, telephone number and which vacaton option are requested must be given).

You can apply for 9 vacation houses and three apartments in Akureyri (Ölfusborgir is not available).

Easter allocation is done in such a way that applications for each holiday home go into a pool and then one is drawn.

In this way, everyone has an equal chance of being allocated.

- points are not deducted due to Easter -

Applications must be received by the end of March 12.

The draw will take place on March 13 and those who will be allocated a holiday home will be contacted

19
Feb

Samningur sjómanna samþykktur

Talningu er lokið í kosningum Sjómannasambandsfélaga um nýgerðan kjarasamning við SFS - sem undirritaður var 6. febrúar.

Á kjörskrá voru 1104 og kusu 592 eða 53,6%

Já sögðu 367 eða 62% af greiddum atkvæðum

Nei sögðu 217 eða 36,7% af greiddum atkvæðum

Auðir/ógildir voru 8 eða 1,3% af greiddum atkvæðum.

Samningurinn var því samþykktur með góðum meirihluta atkvæða og eru því sjómenn aftur komnir með kjarasamning en fyrri samningi lauk 2019.

Hér má sjá samninginn í heild

 

12
Feb

Kosning: Nýr kjarasamnningur sjómanna 12.-16. febrúar

Í dag, 12. febrúar kl. 12:00 til 16. febrúar kl.15:00 stendur yfir kosning á nýjum samningi sjómanna.

Athugið að hver einstaklingur getur aðeins kosið einu sinni og því ekki hægt að breyta atkvæðinu eftir að búið er að kjósa.

Því er mikilvægt að sjómenn kynni sér samninginn vel áður en þeir kjósa.

Hér er má sjá kynningu á samningi.

Hér má sjá samninginn í heild sinni.

 

Samningurinn er byggður á þeim samningi sem felldur var í fyrra en búið er að taka tillit til þeirra atriða sem gagnrýnd voru í fyrri samningi.

Hér er linkur á rafræna kosningu.

 

07
Feb

Kjarasamningur sjómanna, - kosningar

Nýr kjarasamningur á milli Sjómannasambands Íslands og Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) var undirritaður í gær í húsnæði Ríkissáttasemjara. Samningar á milli aðila hafa verið lausir frá árinu 2019. Árið 2023 var nýr kjarasamningur felldur í atkvæðagreiðslu sjómanna.
Samningaviðræður um nýjan samning hafa staðið yfir síðustu mánuði. Í þeim viðræðum var lögð mikil áhersla á að taka tillit til þeirra athugasemda og gagnrýni sem fram kom í umræðum um samninginn á síðasta ári og hefur það gengið eftir í helstu atriðum.

Í nýja samningnum er binditími samningsins styttur verulega eða úr 10 árum í 5 ár. Það felur í sér að sjómenn geta sagt samningnum upp eftir 5 ár og svo aftur eftir 7 ár. Þetta er gundvallarbreyting á samningnum.

Önnur mikilvæg breyting er að grein 1.39 í samningnum hefur verið breytt. Tekið er út að samningsbundinn gerðardómur leysi úr ágreiningi sem komið getur upp milli aðila vegna ákvæðisins. Í staðinn skipa samningsaðilar hlutlausa óvinhalla nefnd sem hefur það hlutverk. Ef ekki næst samkomulag um nefndarmenn mun Ríkissáttasemjari koma að skipan nefndarmanna.

Þá má finna mikilvæga breytingu um ísun yfir kör sem fara í gáma til sölu erlendis og verður sú ísun ekki á hendi skipverja nema í neyðartilvikum, samkvæmt nýjum samningi. Útgerðarmenn eiga að semja við löndunargengi á staðnum um að ísa yfir körin sem fara í gámana, eigi skipverjar frí við löndun skv. kjarasamningi. Ef sjómenn sjá um yfirísun sjálfir í neyðartilfellum fár þeir greidda yfirvinnu fyrir.

Í samningunum nú er að finna sambærilegt ákvæði og var í síðasta samningi um að framlag í lífeyrissjóð geti hækkað úr 12,0% í 15,5% en sjómenn hafa þó val um þetta atriði.

Sjómenn fá 400.000 króna eingreiðslu frá útgerðarfyrirtækjum ef samningur verður samþykktur. Þetta er viðbót frá fyrri samningi sem skiptir máli. Kemur til greiðslu 1. mars 2024.

Desemberuppbót kemur inn í samninginn þann 15. desember 2028. Miðað verður við 160 lögskráningardaga á ári.

Kynningarglærur er hægt að nálgast hér

Nánari upplýsingar um kjarasamningana má finna á vefsvæði Sjómannasambandsins og facebooksíðu sambandsins www.ssi.is og https://www.facebook.com/sjomannasamband

Nú að lokinni undirritun verða samningarnir kynntir fyrir félagsmönnum og að því loknu hefst rafræn atkvæðagreiðsla 12. febrúar kl. 12:00 og lýkur föstudaginn 16. febrúar kl. 15:00

06
Feb

Greitt úr félagsmannasjóði

Nú hefur verið greitt út úr félagsmannasjóði en þetta er í fjórða sinn sem greitt er úr sjóðnum. Í síðasta kjarasamningi Verkalýðsfélags Akraness við Samband íslenskra sveitarfélaga var samið um að Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarsveit og hjúkrunar- og dvalarheimilið Höfði greiddu sem nemur 1.5% af heildarlaunum starfsmanna sinna í þennan sérstaka sjóð. Útgreiðsla úr sjóðnum á samkvæmt samningnum að eiga sér stað 1. febrúar ár hvert.

Í þetta sinn nam greiðslan úr sjóðnum 34 milljónum og voru það 670 félagsmenn sem fengu greitt. Í heildina hafa því verið greiddar um 109 milljónir úr sjóðnum frá upphafi. Bréf voru send til þeirra félagsmanna sem fengu greiðslu úr sjóðnum og þar kom fram sú upphæð sem viðkomandi fékk en hún er eins og áður sagði 1.5% hlutfall af launum síðasta árs.

29
Jan

Breyttar reglur fræðslusjóða frá 1. janúar 2024

Landsmennt - Ríkismennt - Sveitamennt hafa breytt reglum vegna einstaklingsstyrkja úr sjóðunum.

Sjá nánar í frétt á heimasíðu fræðslusjóðanna landsmennt.is

Landsmennt:

Hlutfall styrka til einstaklinga hækkar úr 80% í 90% að hámarki 130.000 kr.

Ríkismennt og Sveitamennt:

Hlurfall styrkja til einstaklinga hækkar úr 80% i 100% að hámarki 130.000 kr.

Allir sjóðirnir þrír bjóða nú upp á félagsmenn geta nýtt uppsafnaðan styrk vegna tveggja eða þriggja ára, vegna eins samfells náms eða námskeiðs. 

Breytingar eiga við um nám sem hefst eftir 1. janúar 2024

Fréttir

Nýjar fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image