• Sunnubraut 13, 300 Akranes
 • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15
29
Maí

Fundur í Bíóhöllinni með starfsmönnum Norðuráls

Félagsmenn Verkalýðsfélags Akraness sem starfa hjá Norðuráli erU minntir á fundinn á næsta miðvikudag, þar sem alvarlega staða í kjaraviðræðum við Norðurál verður til umfjöllunar.

Fundurinn verður haldinn miðvikudaginn 3. júní og hefst klukkan 17.00 en fundurinn verður haldinn í Bíóhöllinni á Akranesi.

Formaður mun gera ítarlega grein fyrir stöðunni og fara vel yfir hana og hvetur formaður alla sem tök hafa á að mæta. Þetta er hálfgerð skyldumæting, því nú reynir á samstöðu meðal félagsmanna!

29
Maí

Kjaradeilu félagsins við Norðurál vísað til ríkissáttasemjara

Á síðasta mánudag var haldinn sautjándi samningafundur vegna kjarasamnings stéttarfélagana við Norðurál.

Eins og fram hefur komið þá hefur lítið þokast áfram í viðræðunum þrátt fyrir að 5 mánuðir séu liðnir frá því að kjarasamningurinn rann út á milli aðila.

Vissulega er þó rétt að geta þess að Kórónufaraldurinn hefur eðlimálsins samkvæmt tafið viðræðurnar en það réttlætir samt ekki þann mikla seinna gang sem hefur einkennt viðræðurnar. Þau atriði sem helst eru eftir liggja að launaliðnum en aðalkrafan var að laun starfsmanna myndu halda áfram að taka mið af hækkun á launavísitölunni eins og samið var um í kjarasamningum 2015.

Hins vegar eftir að Kórónufaraldurinn skall á með öllum þeim efnahagslegu hamförum þá runnu tvær grímur á formann Verkalýðsfélags Akraness að ekki væri skynsamlegt að semja um tengingu við launavísitöluna þegar efnahagslífið er að sigla inní eina mestu efnahagskreppu síðustu 100 ára eins og Seðlabankinn hefur ítrekað bent á með tilheyrandi skerðingu launa og atvinnumissi.

Á þeirri forsendu ákvað VLFA og VR að breyta kröfugerð sinni er lýtur að hækkun kauptaxta og gera kröfu um að laun starfsmanna hækki með sama hætti og samið hefur verið um í svokallaða lífskjarasamningi. Með sömu útfærslu og ríki, sveitafélög, Faxaflóahafnir og fleiri hópar hafa undirgengist.

Ástæðan fyrir því að meðal annars VLFA og VR vilja semja í anda Lífskjarasamningsins er þríþætt.

Í fyrsta lagi liggur fyrir að framundan er eitt mesta samdráttarskeið á íslenskum vinnumarkaði og í íslensku efnahagslífi í hartnær 100 ár eins og áður hefur komið fram og því afar ólíklegt að launavísitalan muni skila starfsmönnum miklum launabreytingum á næstu tveimur til þremur árum.

Í öðru lagi þá hefur formaður VLFA skoðað launabreytingar hjá fjölmörgum hópum sem taka laun eftir launatöxtum eins og starfsmenn Norðuráls gera. Í þeirri skoðun kemur fram að launataxtar t.d. á hinum almenna vinnumarkaði og opinbera markaðnum hafa hækkað mun meira en launavísitalan hefur gert t.d. frá 2014 til 2019. Ástæðan er einföld, áhersla hefur verið á að hækka taxtalaun í kjarasamningum almennt meira en önnur laun og svo virðist vera sem launahækkanir á launatöxtum skili sér frekar illa inn í mælingu á launavísitölunni.

Í þriðja lagi þá liggur fyrir að lífskjarasamningurinn þar sem samið var um fastar krónutöluhækkanir hjá öllum þeim sem taka laun eftir launatöxtum var mjög góður og myndu slíkar hækkanir skila starfsmönnum ásættanlegum launahækkunum á næstu þremur árum.

Það kom hinsvegar formanni VLFA verulega á óvart að forsvarsmenn Norðuráls og fulltrúi Samtaka atvinnulífsins höfnuðu alfarið að semja í anda Lífskjarasamningsins eins og 95% af öllum íslenskum vinnumarkaði hefur nú þegar gert.

Samkvæmt öllum fyrirliggjandi gögnum þá er það staðreynd að lægsti launataxti Norðuráls hefur á liðnum árum dregist verulega aftur úr öðrum lágmarks launatöxtum á íslenskum vinnumarkaði vegna þess að áhersla verkalýðshreyfingarinnar á liðnum árum hefur verið á sérstaka hækkun á taxtalaunum og því miður hefur launavísitalan ekki fangað þessa umfram hækkun á launatöxtum nema að litlu leyti.

Á samningafundinum með forsvarsmönnum Norðuráls lýsti formaður forundrun sína að stórfyrirtæki eins og Norðurál og Samtök atvinnulífsins skuli hafna að semja við starfsmenn Norðuráls eins og nánast allur íslenskur vinnumarkaður hefur nú þegar undirgengist að gera. Rétt er að vekja sérstaka athygli á því að blessunarlega er Norðurál með góðar rekstrarforsendur um þessar mundir, þrátt fyrir erfiðar markaðsforsendur.

Það er alveg morgunljóst að VLFA og VR, ætla ekki, geta ekki og vilja ekki semja um minna en þær launabreytingar sem lífskjarasamningurinn gaf og í ljósi þessa djúpstæða ágreinings var ákveðið að vísa deilunni til ríkissáttasemjara á grundvelli 2. mgr. 24. gr. laga nr. 80/1938 

Ríkissáttasemjari hefur nú þegar boðað til fundar á næsta fimmtudag.

21
Maí

Aðalfundur VLFA verður haldinn 9. júní á Gamla kaupfélaginu

Aðalfundur Verkalýðsfélags Akraness verður haldinn þriðjudaginn 9. Júní kl. 17:00 á Gamla Kaupfélaginu, Kirkjubraut 11

Dagskrá:

 • Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár.
 • Endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram til afgreiðslu.
 • Kosningar sem þurfa að fara fram á aðalfundi samkvæmt 28. grein laga félagsins.
 • Reglugerðabreyting á sjúkrasjóði.
 • Önnur mál.

Á aðalfundi verða ekki afgreiddar með atkvæðagreiðslu aðrar tillögur og ályktanir en þær sem borist hafa til skrifstofu félagsins 5 dögum fyrir aðalfund eins og 28. grein laga félagsins kveður á um. Ársreikningur félagsins mun liggja frammi á skrifstofu félagsins 7 dögum fyrir aðalfund. Komi tillögur eða ályktanir fram þá munu þær liggja frammi á skrifstofu félagsins og verða einnig kynntar á heimasíðu félagsins.

Félagsmenn eru eindregið hvattir til að mæta.

Boðið verður upp á kvöldverð eftir fundinn.

20
Maí

278 félagsmenn VLFA án atvinnu að fullu eða hluta

Atvinnuleysi meðal félagsmanna Verkalýðsfélags Akraness hefur aukist gríðarlega eins og vítt og breitt um landið, en í apríl voru 278 félagsmenn Verkalýðsfélags Akraness atvinnulausir að fullu eða að hluta. En á sama tíma fyrir ári voru 80 félagsmenn á atvinnuleysisbótum og hefur atvinnuleysi meðal félagsmanna VLFA aukist miðað við sama tíma í fyrra um 247%.

Þetta þýðir að um 10% félagsmanna VLFA eru atvinnulausir að fullu eða á hlutabótum það er ekki bara að Covid-19 skýri þessa miklu fjölgun á atvinnuleysi meðal félagsmanna, heldur liggur fyrir að margir misstu lífsviðurværi sitt þegar Ísfiskur varð gjaldþrota.

Það er ekki bara að Ísfiskur hafi orðið gjaldþrota heldur sagði Vignir G Jónsson upp 15 manns og Skaginn 3x 43 starfsmönnum.

Það er alveg ljóst að atvinnuástandið hér á Akranesi er alls ekki viðunandi og ljóst að bæjaryfirvöld og aðrir hagsmunaaðilar verða að taka höndum saman um laða að fleiri atvinnutækifæri. Við Akurnesingar höfum þurft að horfa upp á að nánast öllum aflaheimildum hefur verið rænt af okkur með skelfilegum afleiðingum fyrir allt fiskvinnslufólk sem og samfélagið í heild sinni.

19
Maí

Fimmtándi samningafundur með forsvarsmönnum Norðuráls haldinn í gær

Fjórtándi samningafundur Verkalýðsfélags Akraness með forsvarsmönnum Norðuráls var haldinn 11. maí eftir langt hlé vegna Covid-19. Á þessum fundi greindi formaður VLFA forsvarsmönnum Norðuráls frá því að aðalkrafa félagsins er laut að því að launabreytingar í samningum myndu taka breytingum eftir launavísitölunni væri ekki lengur uppi á borðinu af hálfu VLFA.

Ástæðan er þríþætt. Í fyrsta lagi liggur fyrir að framundan er eitt mesta samdráttarskeið á íslenskum vinnumarkaði og í íslensku efnahagslífi í hartnær 100 ár og því afar ólíklegt að launavísitalan muni skila starfsmönnum miklum launabreytingum á næstu tveimur til þremur árum.

Í öðru lagi þá hefur formaður VLFA skoðað launabreytingar hjá fjölmörgum hópum sem taka laun eftir launatöxtum eins og starfsmenn Norðuráls gera. Í þeirri skoðun kemur fram að launataxtar t.d. á hinum almenna vinnumarkaði hafa hækkað mun meira en launavísitalan hefur gert t.d. frá 2014 til 2019. Ástæðan er einföld, áhersla hefur verið á að hækka taxtalaun í kjarasamningum almennt meira en önnur laun og svo virðist vera sem launahækkanir á launatöxtum skili sér frekar illa inn í mælingu á launavísitölunni.

Í þriðja lagi þá liggur fyrir að lífskjarasamningurinn þar sem samið var um fastar krónutöluhækkanir hjá öllum þeim sem taka laun eftir launatöxtum var mjög góður og myndu slíkar hækkanir skila starfsmönnum mjög góðum launahækkunum á næstu þremur árum.

Þær launataxtahækkanir sem samið var um í lífskjarasamningum voru eftirfarandi:

 1. 1. janúar 2020 24.000 kr.
 2. 1. janúar 2021 24.000 kr.
 3. 1. janúar 2022 25.000 kr.

Þessar hækkanir myndu því skila verkamönnum hjá Norðuráli yfir 7% launahækkun fyrir hvert ár, sem klárlega yrði langt umfram það sem launavísitalan mun skila enda erum við að sigla inn í eitt mesta samdráttarskeið á íslenskum vinnumarkaði eins og áður sagði.

Þessum upplýsingum kom formaður á framfæri á þessum fjórtánda samningafundi. Í gær var síðan fimmtándi samningafundurinn haldinn með forsvarsmönnum Norðuráls og á ótrúlegan hátt var ekki annað að skilja á forsvarsmönnum Norðuráls og forsvarsmanni Samtaka atvinnulífsins en að hækkunum samkvæmt lífskjarasamningum hafi algerlega verið hafnað. En næsti fundur verður 25. maí eða á næsta mánudag og þá munu forsvarsmenn Norðuráls leggja fram tillögu að hækkun á launaliðnum.

Það er alveg morgunljóst að VLFA ætlar ekki, getur ekki og vill ekki semja um minna en þær launabreytingar sem lífskjarasamningurinn gaf og því er allt eins líklegt að deilunni verði vísað strax á næsta mánudag til ríkissáttasemjara ef tilboð Norðuráls verður á skjön við það sem aðrir hópar hafa verið að semja um þar sem lífskjarasamningurinn hefur verið hafður til hliðsjónar.

VLFA mun ekki gefa neitt eftir í þessum viðræðum enda engin ástæða til enda gengur rekstur fyrirtækisins blessunarlega bara nokkuð vel miðað við krefjandi markaðsaðstæður.

12
Maí

Félagsmenn athugið- hægt að leigja bústað í Vestmannaeyjum

Félagsmenn athugið Verkalýðsfélag Akraness mun aftur bjóða upp á leigu í bústað í Vestmannaeyjum, en bústaðurinn ber heitið Smiðjan og er við Höfðaból.  Þetta er sami bústaður og félagið hefur leigt síðastliðinn sumur og hefur notið mikilla vinsælda hjá okkar félagsmönnum.

Leigutímabilið er frá 3. Júní til 14. ágúst og núna ætlum við að prufa að leigja þennan bústað frá frá miðvikudegi til miðvikudags og sjá hvort félagsmönnum finnst það betra en að leigja frá föstudegi til föstudags eins og tíðkast með aðra bústaði.

Það þarf ekkert að fjölyrða um það að það er alltaf gaman að koma til Vestmannaeyja enda einstök náttúrufegurð hvert sem augum er litið.

Þær vikur sem eru lausar eru eftirfarandi:

 

 • 3. júní til 10. júní
 • 17. júní til 24. júní
 • 24. júní til 1. júlí
 • 1. júlí til 8. Júlí
 • 8. júlí til 15. Júlí
 • 22. júlí til 29. Júlí
 • 29. júlí til 5. ágúst
 • 5. ágúst til 12 ágúst

 

Hægt er að taka panta sumarhús inni á félagavefnum en rétt er að geta þess að nokkrar vikur eru einnig lausar í öðrum sumarhúsum í eigu Verkalýðsfélags Akraness. Til þess að sjá hvaða vikur eru lausar til útleigu í sumar smellið hér.  

(Athugið samt að þessi listi sýnir stöðuna þann 12. maí 2020)

Núna gildir reglan fyrstur kemur fyrstur fær!

Hlýðum Víði og ferðumst innanlands í sumar!

Fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image