• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
  • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15
23
Mar

Meðallaun hæst hjá Snók þjónustu árið 2020

Formaður skoðaði meðallaun félagsmanna samkvæmt iðgjaldaskrá félagsins í nokkrum fyrirtækjum en rétt er að geta þess sérstaklega að ekki er tekið tillit til vinnustunda né starfshlutfall. Hér er einungis verið að kanna meðallaun í nokkrum fyrirtækjum á félagssvæði VLFA óháð vinnuframlagi og starfshlutfalli.

Hæstu meðallaunin út frá áðurnefndum forsendum eru hjá Snók þjónustu en það eru starfsmenn sem þjónusta stóriðjufyrirtækin t.d. á Grundartanga. En meðallaunin í fyrra námu rétt tæpum 738 þúsundum á mánuði.

Næst hæstu meðallaunin voru hjá Norðuráli en þau námu rétt tæpum 724 þúsundum á mánuði.

Þriðju hæstu meðallaunin voru hjá Elkem Ísland á Grundartanga en þau námu rétt tæpum 687 þúsundum á mánuði.

Það ber að taka meðallaunin hjá Akraneskaupstað með miklum fyrirvara þar sem fjöldi fólks sem starfar hjá Akraneskaupstað er í skertu starfshlutfalli eða nánar tilgetið ekki í 100% starfi en meðallaunin hjá Akraneskaupstað voru einungis 274 þúsund á mánuði.

22
Mar

Farið í vinnustaðaeftirlit

Á síðasta föstudag fór formaður í svokallað vinnustaðaeftirlit á byggingarsvæði þar sem verið er að byggja tvær blokkir en áætlað er að byggingartíminn standi yfir í allt að tvö ár.

Í þessari vinnustaðaeftirlitsferð var óskað upplýsingum um vinnustaðaskírteini, ráðningarsamningum og launaseðlum og er aðalvertakinn að kalla eftir þeim upplýsingum frá undirverktökum sem ekki lágu fyrir þegar eftirlitið fór fram.

Samtarfsvilji aðalverktakans sem sér um byggingu á þessum blokkum var mjög gott og kom fram að hann leggur mikla áherslu að allir undirverktakar sem komi að verkinu uppfylli allar þær reglur og kjör sem gilda á íslenskum vinnumarkaði.

17
Mar

Er verið að ástunda stórfelldan launaþjófnað í loðnusjómönnum?

Nú er ég ekki í neinum vafa um að stjórnvöld og Alþingi Íslendinga verði að láta opinbera rannsóknaraðila kryfja nýafstaðna loðnuvertíð til mergjar.

Maður hlýtur að spyrja sig hvort að útgerðir sem stunduðu veiðar á loðnu á vertíðinni sem nú er nýlokið hafi verið að ástunda einn mesta launaþjófnað og skattsvik sem framin hafa verið á Íslandi um langt árabil.

Af hverju segi ég þetta? Jú, það er vegna þess að meðalverð sem íslenskir sjómenn fengu greitt samkvæmt opinberum fréttum var 100 kr. pr. kíló á þessari vertíð. Hins vegar liggur fyrir að meðalverðið sem Norðmenn fengu var 225 kr. pr. kíló fyrir rúm 12 þúsund tonn sem þeir veiddu af loðnu við Íslandsstrendur á loðnuvertíðinni 2021.

Rétt er að rifja upp Kastljósviðtal sem ég og Heiðrún Marteinsdóttir framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi vorum í fyrir 2 árum eða svo. Þar var umræðuefnið gríðarlegur verðmunur á aflaverðmæti milli Íslands og Noregs á makríl. En í því viðtali sagði framkvæmdastjóri SFS að verðmunurinn fælist m.a. í því að íslensku skipin væru að veiða makrílinn þegar fituinnhald á makríl væri minna og hann því verðminni.

Þetta voru sem sagt rökin sem Heiðrún kom með á þeim mikla verðmun sem hefur verið á makríl milli Noregs og Íslands en hvaða rök skildi framkvæmdastjóri SFS koma með núna? Sérstaklega í ljósi þess að íslensku skipin veiddu loðnuna þegar hrognafylling var mun meiri en hjá norsku skipunum en það liggur fyrir að hrogn loðnunnar eru verðmætasta afurðin í loðnuveiðunum.

Þetta þýðir að ef eitthvað ætti að vera þá ætti meðalverðið til íslensku sjómannanna að vera enn hærra en greitt var til norsku skipana sem var eins og áður sagði 225 kr. pr. kíló. Hvernig má þetta vera? Að meðalverðið sé 100 kr. á meðan norsku skipin fá 225 kr. og það fyrir verðminni afurð og hvað með að bera saman epli og epli en ekki epli og appelsínur eins og Heiðrún sakaði mig um að gera í áðurnefndu Kastljósviðtali um verðlagningu á markrílafurðum.

Hvað er það sem veldur þessum gríðarlega verðmun enn og aftur? Og bara þannig að því sé haldið til haga þá á þessi verðmunur á milli norsku skipanna og íslensku ekki einungis við hvað loðnu varðar, þetta á líka við aðrar uppsjávartegundir eins og síld og makríl eins og margoft hefur verið fjallað um.

En það er ekki „bara“ að verið sé að hlunnfara íslenska sjómenn með því að greiða ekki rétt verð til sjómanna, það er líka verið að hlunnfara íslensku þjóðina í formi skatttekna og hafnargjalda.

Mér reiknast til að ef íslenskir sjómenn hefðu í það minnsta fengið sama meðalverð og norskir sjómenn fengu fyrir loðnuna sem þeir veiddu við Íslandsstrendur á nýafstaðinni loðnuvertíð þá hefði aflahlutur íslenskra sjómanna verið 1,4 milljarði hærri en hann var og ríki og sveitarfélög urðu því af 652 milljónum í skatttekjum.

Ætlar einhver að segja að þetta mál þarfnist ekki opinberrar rannsóknar? Hvar eru stjórnvöld og alþingismenn? Ætla stjórnvöld að láta útgerðina sem er með veiðar og vinnslu á sömu hendi ákvarða og skammta verð til sjómanna til að koma sér hjá því að greiða rétt verð til sjómanna með umtalsverðum skaða ekki bara fyrir sjómenn heldur einnig fyrir ríki og sveitarfélög í formi opinberra gjalda?

Nei, meðan ekki liggja fyrir gögn og alvöru útskýringar af hálfu Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi á þessum gríðarlega verðmun loðnu á milli Noregs og Íslands er ekki hægt að kalla þetta neitt annað en einn stærsta launaþjófnað um langt árabil.

Ég kalla enn og aftur eftir opinberri óháðri rannsókn á þessum verðmun sem er að skaða íslenskt samfélag illilega. En þessi verðmunur á milli meðalverða sem greidd voru er að hafa af íslenskum sjómönnum eins og áður sagði 1,4 milljarða sem er um 30% af öllum auðlindagjöldum sem sjávarútvegurinn greiðir á þessu ári!

Það má því segja að íslenskir loðnusjómenn séu látnir greiða 30% af auðlindagjöldum í sjávarútvegi í ár vegna þess að verið er að hlunnfara þá illilega með því að greiða ekki hæsta verð eins skýrt er kveðið á um í kjarasamningi sjómanna!

17
Mar

Bjarg íbúðafélag auglýsir

Tvær 2ja herbergja leiguíbúðir Bjargs í Asparskógum

Íbúðirnar eru 52,8 m² og eru á 2. hæð, í tveggja hæða húsi.

Áætlað leiguverð er kr. 105.000 á mánuði. Hlutfall íbúðar í sameiginlegum kostnaði er kr. 7.076 á mánuði. 

Leigutakar eiga almennt rétt á húsnæðisbótum og í einhverjum tilfellum sérstökum húsnæðisstuðningi til að koma til móts við leigugjaldið. 

Önnur íbúðin getur verið laus fljótlega og hin frá 1. júlí 2021.

Umsóknir og nánari upplýsingar á heimasíðu Bjargs, www. bjargibudafelag.is

Úthlutun hlýtur sá umsækjandi sem uppfyllir öll skilyrði um úthlutun; hefur greitt til stéttarfélags innan ASÍ eða BSRB í a.mk. 16 mánuð, litið til sl. 24 mánuði við úthlutun og er innan tekjumarka,

þá að skattskyldar tekjur séu ekki hærri en 6.420.000/8.988.000 (einstaklingur/hjón) skv. skattaframtali og hefur lægsta númer á biðlista hjá Bjargi.

11
Mar

Opið fyrir orlofshúsaumsóknir sumarið 2021

Nú er búið að opna fyrir umsóknir í orlofshúsin okkar í sumar.

Á sumrin er boðið upp á dvöl í orlofshúsum félagsins í Húsafelli, Svínadal, Hraunborgum, Ölfusborgum, Kjós og öllum þremur íbúðunum á Akureyri.

Alls á félagið 11 íbúðir/sumarhús.   Við höfum einnig verið með á leigu sumaríbúð í Vestmannaeyjum. 

Vegna fjölda ábendinga munu skiptidagar verða miðvikudagar.

Úthlutun fer þannig fram að allar umsóknir eru skráðar inn í tölvukerfi félagsins.

Kerfið raðar öllum umsóknum í röð eftir punktastöðu, þ.e. þeir umsækjendur sem flesta hafa punktana eru fremstir í röðinni og svo koll af kolli.

Ef punktar tveggja eru jafnir fær sá eldri úthlutað. Kerfið vinnur sig síðan í gegnum umsóknirnar og úthlutar vikum eftir punktastöðu.

Þeir sem ekki fá úthlutað í fyrri úthlutun lenda sjálfkrafa í endurúthlutun þar sem þeim vikum er úthlutað sem ekki voru greiddar á eindaga fyrri úthlutunar.

Fyrir endurúthlutun er heimilt að breyta umsóknum og leggja inn nýjar. Eftir eindaga endurúthlutunar verða lausar vikur auglýstar hér á heimasíðunni og hægt verður að bóka þær á Félagavefnum og á skrifstofu félagsins.

Gildir þá hin ágæta regla: Fyrstur kemur, fyrstur fær.

Hér eru helstu dagssetningarnar varðandi sumarið: 

26. mars - Frestur til að skila inn umsóknum um orlofshús

29.mars - Fyrri úthlutun fer fram, allir umsækjendur fá svarbréf í pósti (einnig er hægt að sjá strax hvort bókun hafi myndast inni á Félagavefnum)

12. apríl  - Eindagi fyrri úthlutunar, þeim vikum sem ekki eru greiddar á eindaga er úthlutað aftur

13.apríl  - Endurúthlutun fer fram, þeir sem fá úthlutað fá það staðfest með bréfi

 - Kl. 12:00 - Fyrstir koma, fyrstir fá! Þeir sem fyrstir koma geta bókað lausar vikur, líka á Félagavefnum (athugið að eftir eindaga endurúthlutunar getur lausum vikum fjölgað)

21.apríl - Eindagi endurúthlutunar, ógreiddar vikur verða lausar til bókunar á Félagavefnum.

Hér er hægt að skrá sig inn á félagavefinn

Hér er bæklingurinn um sumarhúsin 

Hér er umsóknareyðublað sem hægt er að prenta út.

10
Mar

Fundað í kjaradeilu VLFA og Elkem Ísland

Samningafundur var haldinn vegna kjarasamnings félagsins við Elkem Ísland í gær. Ágætis gangur var í viðræðunum í gær en búið er að samlesa kjarasamninginn og taka út þau ákvæði og bókanir sem ekki eiga við lengur.

Einnig var launaliðurinn og atriði honum tengd til umræðu á fundinum og miðað við ganginn í viðræðunum og þann árangur sem náðist í gær þá telur formaður allt eins líklegt að það takist að klára samninginn í næstu viku.

En rétt er að geta þess að samningurinn rann út um síðustu áramót og eru því liðnir rúmir 3 mánuðir frá því samningurinn rann út en að sjálfsögðu mun samningurinn gilda frá þeim tíma sem hann rann út.

Næsti fundur verður í næstu viku en enn standa örfá atriði útaf og því getur alveg brugðið til beggja vona um að það takist að klára nýjan kjarasamning í næstu viku. En formaður eygir þá von að þau atriði sem útaf standa leysist einnig farsællega.

Eins og áður hefur komið fram þá byggist kjarasamningurinn upp á sambærilegum launabreytingum og samið var um hjá Norðuráli en sá samningur gaf rúm 7% í upphafshækkun í heildina.

Fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image