• Sunnubraut 13, 300 Akranes
  • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15
14
Nóv

Formaður fundar með öllum starfsmönnum leikskólum Akraneskaupstaðar

Í morgun var formaður VLFA  með stöðufund vegna kjarasamnings félagsins við Samband íslenskra sveitafélaga með öllum ófaglærðum starfsmönnum á leikskólum Akraneskaupstaðar, en fundurinn var haldinn á leikskólanum Vallarseli.

Mjög góð mæting var á fundinn og fór formaður ítarlega yfir kröfugerð félagsins sem og þær viðræður sem félagið hefur átt við Samband íslenskra sveitafélaga.

Formaður fór yfir að kröfugerðin byggðist að stórum hluta á því sem samið var um í lífskjarasamningum. Einnig fór formaður vel yfir hugmyndir að styttingu á vinnuvikunni, en þessi fundur var mjög góður og fjölmargar góðar spurningar komu frá starfsmönnum um hin ýmsu atriði sem tengjast þeirra starfi og réttindum.

Það er með ólíkindum hversu mikla þolinmæði starfsmenn á leikskólum bæjarins sýna miðað við að kjarasamningur þeirra rann út fyrir átta mánuðum síðan en formaður vonast til að kjaraviðræðurnar fari að klárast fljótlega.  

Það er algjörlega morgunljóst að starfsmenn leikskóla sem eru að langstærstum hluta konur eru að vinna og frábært starf sem er gríðarlega mikilvægt og oft á tíðum krefjandi og það á alltof lágum launum.

14
Nóv

Fundur með starfsmönnum Norðuráls vegna komandi kjarasamninga

Í gær hélt Verkalýðsfélag Akraness fund með starfsmönnum Norðuráls vegna komandi kjarasamninga en samningur félagsins við Norðurál rennur út um áramótin.

Á þessum fundi voru þær vaktir sem ekki komust á fyrri fundinn sem haldinn var fyrir um hálfum mánuði síðan,  á fundinum fór formaður félagsins yfir hvaða árangur síðasti kjarasamningur skilaði starfsmönnum í launahækkanir. En fram kom í máli hans að síðasti samningur hafi verið einn sá besti sem félagið hefur gert frá því Norðurál hóf starfsemi sína á Grundartanga árið 1998.

Hann sýndi að síðasti samningur hefur skilað starfsmanni með 10 ára starfsreynslu rúmum 227 þúsund króna hækkun á mánaðarlaunum, en heildarlaun vaktavinnumanns eftir 10 ár með öllu fyrir 182 vinnustundir nema tæpum 800 þúsundum á mánuði.

Hann nefndi að það hafi verið góð ákvörðun að tengja launabreytingar starfsmanna við hækkun á launavísitölunni, en í þessum 5 ára samningi námu hækkanir starfsmanna rétt rúmum 42%

Hann fór einnig yfir að hann teldi mikilvægt að leggja ofuráherslu á að halda áfram að notast við launavísitölu Hagstofunnar til launabreytinga til handa starfsmönnum Norðuráls.

Einnig fór hann yfir nokkur önnur atriði sem VLFA telur mikilvægt að leggja áherslu á í komandi kjarasamningum og voru fundarmenn á eitt sáttir með þær hugmyndir.

Nú liggur fyrir að hefja þarf viðræður fljótlega enda mikilvægt að reyna að láta nýjan kjarasamning taka við að þeim sem rennur út um áramótin

14
Nóv

Formaður með erindi í Háskóla Íslands

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent við Háskóla Íslands sem kennir m.a. vinnumarkaðsfræði óskaði eftir því við formann félagsins að hann kæmi í tíma hjá sér með erindi um verkalýðshreyfinguna og atriðum henni tengdri.

En þetta var í sjötta skiptið sem formaður VLFA er með slíkt erindi í Háskólanum, enda mikilvægt að kynna starf verkalýðshreyfingarinnar sem víðast.

Formaður fór vítt og breitt yfir í erindi sínu og m.a. rakti hann ítarlega aðdragandann að gerð lífkjarasamningsins og þá hugsun sem lá þar að baki og aðferðafræðina við að klára þann samning.

Formaður fór einnig yfir Sjómannaverkfallið og þá erfiðu deilu sem háð var árið 2017 en þetta var lengsta verkfall í sögu ríkissáttasemjara.

Fjölmargar spurningar frá komu frá nemendum Gylfa sem formaður reyndi eftir bestu samvisku að svara eins vel og kostur var en þessi heimsókn í Háskólann var mjög gefandi og gott að geta miðlað upplýsingum til háskólanemenda um starfsemi og mikilvægi verkalýðshreyfingarinnar

13
Nóv

VLFA var með mál fyrir félagsdómi vegna Norðuráls í gær

Eins og fram hefur komið hér á heimasíðunni þá stefndi Verkalýðsfélag Akraness Norðuráli fyrir félagsdóm vegna grófra brota á vikulegum frídegi á einum starfsmanni Norðuráls.

En samkvæmt tímaskýrslum sem lagðar voru fyrir dóminn kom fram að á fjögurra ára tímabili vantaði 125 daga vegna svokallaðs frídags. En réttur til vikulegs frídags skapast ef starfsmaður vinnur samfellt í 7 daga eða meira.

 Í þessu máli liggur fyrir að umræddur starfsmaður vann allt að 65 daga samfellt án þess að fá frí eða vikulegan frídag bættan.

Þá er einnig rétt að geta þess að frá 8. ágúst til 10. janúar 2017/2018 fékk starfsmaðurinn einungis 4 daga í frí og þar af voru 3 vegna jólahátíðarinnar.

Það er gjörsamlega með ólíkindum að stórfyrirtæki eins og Norðurál skuli voga sér að misnota starfsmenn sína með jafn grófum hætti eins og í þessu máli án þess að virða greiðslu á svokölluðum vikulegum frídegi.

Einnig er rétt að geta þess að lögmaður Norðuráls viðurkenndi fyrir dómi að brotið hafi verið á manninum, hins vegar voru þeir ekki tilbúnir að viðurkenna öll brotin né aðferðafræðina við útreikning á þeim dögum sem VLFA telur að vanti að endurgreiða umræddum starfsmanni vegna vikulegs frídags.

Niðurstaða félagsdóms mun væntanlega liggja fyrir eftir tvær til þrjár vikur

07
Nóv

Ótrúlegur vitnisburður forsvarsmanns Sambands íslenskra sveitafélaga fyrir Félagsdómi

Eins og fram hefur komið hér á heimasíðunni þá stefndi Verkalýðsfélag Akraness Sambandi íslenskra sveitafélaga fyrir félagsdóm. Málið laut að því að í kjarasamningi sem gerður var 2016 samþykkt að verða við ósk Sambands íslenskra sveitafélaga að láta kjarasamninginn gilda ekki til 1. Janúar 2019 heldur til 31. mars 2019 eða nánar tilgetið að lengja samninginn um þrjá mánuði.

Til að bæta starfsmönnum upp það tekjutap sem hlaust við þessa þriggja mánaða lengingu á samningum var starfsmönnum boðin 42.500 króna eingreiðsla fyrir 100% starf sem átti að koma til útborgunar 1. febrúar 2019, en orðrétt hljóðaði ákvæðið svona:

„Grein 1.2. hljóði svo: Sérstök eingreiðsla, kr. 42.500, greiðist þann 1. febrúar 2019 hverjum starfsmanni miðað við fullt starf sem er við störf í desember 2018 og er enn í starfi í janúar 2019. Upphæðin greiðist hlutfallslega miðað við starfsíma og starfshlutfall í desember“

Það ótrúlega gerist síðan að þegar eingreiðslan er greidd út þá greiða Akraneskaupstaður og Hvalfjarðasveit hana ekki út til svokallaðs tímakaupsfólks og þegar VLFA kallar eftir skýringum frá þessum aðilum hverju það sætti að greiðsla hafi ekki borist til tímakaupsfólksvar

svarið sem félagið fékk var að þetta væru tilmæli frá Sambandi íslenskra sveitafélaga að tímakaupsfólk ætti ekki þennan rétt, sem var vægast sagt undarleg niðurstaða.

Félagið hafði samband við Samband íslenskra sveitafélaga og kallaði eftir útskýringum á þessum tilmælum til sveitafélaga og eftir nokkra fundi þar sem sambandið óskaði eftir að fá að skoða þessa ákvörðun sína betur var niðurstaðan að hún skildi standa óhögguð. Rök þeirra voru m.a. þau að Reykjavíkurborg og Ríkið hafi ekki greitt þessa eingreiðslu til tímakaupsfólks.

Þegar þessi niðurstaða frá sambandinu lá orðið fyrir var ekkert annað en að stefna málinu fyrir Félagsdóm enda stenst það ekki nokkra skoðun að ekki hafi átt að bætta tímakaupsfólki upp tekjutapið vegna lengingar á samningum um þrjá mánuði eins og öðrum starfsmönnum sveitafélaganna. Enda var tekjutap þessara einstaklinga það sama og hjá öðrum starfsmönnum eða nánar tilgetið eftir starfstíma og starfshlutfalli.

Það er hins vegar rétt að upplýsa það að eftir málflutninginn í gær tjáði Árni Stefán Jónsson fyrrverandi formaður SFR og núverandi i formaður Sameyki  formanni VLFA að það væri ekki rétt að ríkið hafi ekki greitt umrædda eingreiðslu til tímakaupsfólks eins og Samband íslenskra sveitafélaga héldu fram. Þetta voru reyndar ekki einu ósannindin sem ullu uppúr formanni Launanefndar sveitafélaga fyrir félagsdómi í gær.

Hún hélt því t.d. fram fyrir félagsdómi í gær að starfsmenn á tímakaupi hjá sveitafélögunum ættu ekki rétt á orlofs-og desemberuppbótum og slíkar uppbætur hafi ekki verið greiddar út til tímakaupsfólks hjá sveitafélögunum. Þessi ummæli eru algjör ósannindi og með ólíkindum að formaður launanefndar skuli hafa vogað sér að halda slíku fram.

Hún viðurkenndi þó fyrir dómi að sveitafélögin hafi verið að misnota ákvæði um tímakaupsfólk í kjarasamningum enda fjölmörg dæmi um að tímakaupsfólk sé að vinna vinnustundir sem skila allt að 80% starfshlutfalli, en orðrétt segir í þetta í samningum: „Starfsmann skal ráða á mánaðarlaun/starfshlutfall ef reglubundin vinnuskylda hans er 20% á mánuði eða meira.

Það er ljóst eftir þennan málflutning í gær fyrir félagdómi að erfitt er að treysta forsvarsmönnum sveitafélagsins sem víla ekki fyrir sér að segja ósatt eiðsvarnir fyrir dómi. Formaður trúir ekki öðru en að Félagsdómur sendi Sambandi íslenskra sveitafélaga skýr skilaboð í dómsorði sínu enda ömurlegt að sjá hvernig brotið hefur verið gróflega á réttindum tímakaupsfólks í kjarasamningi við Samband íslenskra sveitafélaga.

Dómsniðurstöðu er að vænta eftir eina til tvær vikur og er formaður verulega bjartsýnn á VLFA vinni þetta mál enda allt þetta mál Sambandi íslenskra sveitafélaga til skammar.

31
Okt

Skrifað undir kjarasamning fyrir starfsmenn í fiskimjölsverksmiðjunni

Formaður Verkalýðsfélags Akraness skrifaði undir nýjan kjarasamning við Samtök atvinnulífsins fyrir starfsmenn fiskimjölsverksmiðjunnar á Akranesi í fyrradag.

Strax eftir undirskriftina fór formaður og kynnti samninginn fyrir starfsmönnum og að aflokinni kynningu var kosið um hann og var hann samþykktur með öllum greiddum atkvæðum.

Innihald samningsins er í anda lífskjarasamningsins en samningurinn gilti afturvirkt frá 1. apríl og gildir í 6 ár.

Fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image