• Sunnubraut 13, 300 Akranes
  • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15
26
Des

Aðalfundur sjómannadeildar Verkalýðsfélags Akraness

Sjómannadeild Verkalýðsfélags Akraness minnir félagsmenn sem tilheyra deildinni á aðalfund sjómannadeildar sem haldinn verður mánudaginn 30. desember klukkan 14:00 í fundarsal félagsins að Sunnubraut 13.

Dagskrá:

  • Venjubundin aðalfundarstörf
  • Komandi kjarasamningar 
  • Önnur mál.

Félagsmenn í sjómannadeild Verkalýðsfélags Akraness eru eindregið hvattir til að mæta

25
Des

Hækkun á hámarki einstaklingsstyrkja vegna námsstyrkja

Stjórnir sjóðanna Landsmenntar, Sjómenntar, Ríkismenntar og Sveitamenntar sem Verkalýðsfélag Akraness er aðili að samþykktu nú í desember að hækka hámark einstaklingsstyrkja úr 100 þúsund í 130 þúsund.

Samþykkt er að hækka um næstu áramót hámark einstaklingsstyrkja í kr. 130.000.- þar með hækkar einnig hámark á uppsöfnuðum rétti til styrks í kr. 390.000.

Hækkunin tekur gildir frá 1.janúar 2020 og gildir gagnvart því námi sem hefst frá og með þeim þeim tíma.

25
Des

Þriðji samningafundurinn vegna kjarasamnings Norðuráls var haldinn á Þorláksmessu

Þriðji samningafundur vegna kjarasamnings Verkalýðsfélags Akraness við Norðurál var haldinn á Þorláksmessu en á þessum fundi var farið vítt og breitt yfir kröfugerðina.

Fram kom hjá forsvarsmönnum Norðuráls að þeim fyndist reynslan af því að tengja launavísitöluna við launabreytingar hafa ekki komið „vel“ út fyrir fyrirtækið og að þeir hækkanir sem þar hefðu komið séu mun hærri en gerst hefur hjá sambærilegum fyrirtækjum í orkusæknum iðnaði.

Fram kom einnig í máli þeirra að þeim fyndist undarlegt að koma með töluverðar kröfur um upphafs launahækkanir, á sama tíma og launavísitölutengingin sé á samningstímanum búin að tryggja starfsmönnum allt launaskrið á íslenskum vinnumarkaði.

Formaður Verkalýðsfélags Akraness sagði á fundinum að það sé rétt að launavísitölutengingin sé búin að reynast starfsmönnum farsæl, en það sé hins vegar morgunljóst að þetta sé aðalkrafa starfsmanna að viðhalda henni áfram. Það kom einnig fram hjá formanni að ekki komi til greina að breyta viðmiðinu í launavísitölunni.

Samþykkt var að næsti samningafundur verði 6. janúar og á þeim fundi komi forsvarsmenn Norðuráls með tilboð til stéttarfélaganna, en samningsaðilar eru sammála að stefna á að ljúka við kjarasamningsgerðina eigi síðar en 15. janúar. Nú er bara að sjá hvort það takist eða ekki.

20
Des

Gleðileg jól kæru félagsmenn

Starfsmenn og stjórn Verkalýðsfélags Akraness óska félagsmönnum sínum sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári með þökk fyrir árið sem nú er að líða.

Rétt er að upplýsa félagsmenn um að skrifstofa félagsins verður lokuð  mánudaginn 23.desember (Þorláksmessu)

Skrifstofan opnar síðan klukkan 08:00 föstudaginn 27. desember.

17
Des

Akraneskaupstaður hefur þurft að leiðrétta laun fyrir á þriðja tug milljóna.

Það er aldrei of oft ítrekað mikilvægi þess að launafólk fari ætíð vel og vandlega yfir launaseðla sem og kjör og önnur réttindi sem kveðið er á um í kjarasamningum.

En nýlega átti formaður samtal við matráð sem starfar á einum af leikskólum Akraneskaupstaðar en í þessu samtali áttaði formaður VLFA sig á því að starfshlutfall viðkomandi starfsmanns hafði verið vanreiknað um 6%. En það leiðir til þess að mánaðarlaun viðkomandi starfsmanns eru vanreiknuð að mati formanns VLFA um tæpar 20.000 kr. á mánuði.

En þetta vanreiknaða starfshlutfall var búið að eiga sér stað í 5 ár og væntanlega mun leiðréttingin eiga sér stað þessi 5 ár aftur í tímann og því ljóst að um umtalsverða fjárhæð er um að ræða.

Þetta er ekki það eina sem Akraneskaupstaður hefur þurft að leiðrétta hvað laun starfsmanna sinna varðar en nýlega kom í ljós að starfsmenn í mötuneytum voru ekki að fá greitt eins og grein 3.1.6 kveður á um, en í þeirri grein segir orðrétt: „Vegna takmörkunar á matartíma skal telja viðveru starfsmanna 30 mín styttri en ella hefði verið“

Þessar 30 mínútna stytting vegna takmörkunar á matartíma hafði ekki verið framkvæmd sem skyldi og þurfti Akraneskaupstaður að leiðrétta laun allra sem starfa í mötuneytum á leikskólum bæjarins og nam sú leiðrétting um eða yfir 20 milljónum króna með launatengdum gjöldum.

Þessum leiðréttingum er síður en svo lokið því eins og fram hefur komið hér á heimasíðunni þá vann Verkalýðsfélag Akraness dómsmál fyrir Félagsdómi nýverið er laut að eingreiðslu tímakaupsfólks og er formanni kunnugt um að byrjað sé að reikna út þá leiðréttingu en ljóst er að sú leiðrétting mun nema hundruðum þúsunda. En dómur félagsdóms gerði það einnig að verkum að í ljós kom að sveitafélög vítt og breitt um landið eru að reikna hlutfall af orlofs og desemberuppbótum vitlaust út en þau hafa einungis tekið tillit til dagvinnustunda en ekki alls vinnuframlags tímakaupsfólks.

Á þeirri forsendu hefur Verkalýðsfélag Akraness gert þá skýlausu kröfu að orlof-og desemberuppbætur verði leiðréttar 4 ár aftur í tímann hjá tímakaupsfólki en um verulegar fjárhæðir er hér um að ræða.

Allt þetta sýnir svo ekki verður um villst mikilvægi þess að vera í öflugum stéttarfélögum sem verja réttindi sinna félagsmanna og víla ekki fyrir sér að fara með mál fyrir dómstóla leiki einhver vafa á að verið sé að brjóta á réttindum þeirra.

17
Des

Fundað með samninganefnd Sambands íslenskra sveitafélaga í morgun

Í morgun var haldinn samningafundur með Sambandi íslenskra sveitafélaga en eins og allir vita þá hefur samningsgerðin dregist með ótrúlegum hætti í alltof langan tíma en það eru  rúmir 8 mánuðir frá því að síðasti samningur rann út.

Formaður Verkalýðsfélags Akraness kom því enn og aftur á framfæri við samninganefnd sambandsins að þessi vinnubrögð væru algerlega fyrir neðan allar hellur enda ekki boðlegt að launafólk þurfi að bíða eftir launabreytingum og nýjum samningi í 8 mánuði.

Formaður fór yfir með Samninganefnd Sambands íslenskra sveitafélaga að aðilar vinnumarkaðarins hafa á tyllidögum talað um að mikilvægt sé að taka upp öguð og vönduð vinnubrögð við kjarasamningsgerð þar sem ætíð verði reynt að láta nýjan kjarasamning taka við af þeim eldri. Meira segja hefur verð blásið til kostnaðarsamra námskeiða af hálfu ríkissáttasemjara til að skerpa á þessum vinnubrögðum við gerð kjarasamninga. En árangurinn er ekki meiri en svo að nú eru liðnir 8 mánuðir frá því eldri samningur rann út eins og áður sagði.

Formaður skilur ekki þessi vinnubrögð einfaldlega vegna þess að lífskjarasamningurinn mótaði rammann utan um kjarasamning við sveitafélögin en kröfugerð félagsins byggist  99%  á því sem kemur í lífkjarasamningum.

Nú kom það í ljós á þessum fundi að Samband íslenskra sveitafélaga leggur til að svokallaður hagvaxtarauki verði ekki inni heldur einhver launaþróunartrygging en þessari hugmynd hafnaði VLFA algerlega enda byggist lífskjarasamningurinn m.a. á hagvaxtaraukanum.

Það kom skýrt fram í máli formanns að alls ekki eigi að vera að flækja styttingu vinnuvikunnar en fyrir liggur að sambandið er tilbúið að stytta vinnuvikuna um 13 mínútur á dag en VLFA vill að starfsmenn fái að velja í samráði við stjórnendur hvernig þessar 13 mínútur séu teknar út.   T.d. leggur VLFA mikla áherslu á að starfsmenn geti safnað þessum mínútum upp yfir árið og tekið út í heilu lagi. En uppsöfnun á þessum 13 mínútum yfir árið ætti að geta gefið 7 auka frídaga á ári.

Einnig fór formaður yfir réttindi tímakaupsfólks en eftir málið sem Verkalýðsfélag Akraness vann fyrir Félagsdómi þá liggur algerlega fyrir að óheimilt er að mismuna tímakaupsfólki eins og gert hefur verið á liðnum árum og afar auðvelt er að lagfæra það í kjarasamningum. Enda á tímakaupsfólk að njóta sambærilegra réttinda og fastráðið fólk en að sjálfsögðu í samræmi við starfshlutfall sem fundið er út með öllu unnu vinnuframlagi hjá tímakaupsfólki.

Einnig var deilt um gildistíma samningsins en það kom skýrt fram hjá formanni að 1. Desember gengur ekki upp enda mun skynsamlegra að miða við 1. Ágúst vegna þess að búið er að leiðrétta laun aftur til þess tíma.

Formaður fór skýrt yfir það að langlundargeð félagsins og starfsmanna Akraneskaupstaðar er algerlega að þrotum komið í þessum viðræðum og kom skýrt fram í máli formanns við samninganefnd sveitafélaga að ef ekki tekst að semja í byrjun næsta árs mun félagið grípa til aðgerða til að knýja fram nýjan kjarasamning til halda sínum félagsmönnum.  Formaður krafðist þess að drög að nýjum samningi myndi liggja fyrir á næsta fundi sem verður 10. janúar 2020.

Fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image