• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
  • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15
29
Oct

Norðurál stefnir að taka upp 8 tíma vaktakerfi 1. maí nk.

Norðurál stefnir að því að taka upp nýtt 8 tíma vaktakerfi 1. maí á næsta ári.

Eins og fram kom hér á heimasíðunni þá var skrifað undir nýjan kjarasamning við Norðurál 13. október og var sá samningur gríðarlega góður enda samþykktu um 90% starfsmanna samninginn í allsherjar rafrænni atkvæðagreiðslu sem 90% starfsmanna tóku þátt í.

Í kjarasamningum var kveðið á um að Norðurál ætlaði sér að taka upp nýtt vaktakerfi þ.e.a.s. hætta með 12 tíma vaktir og taka upp 8 tíma vaktakerfi. Það 8 tíma vaktakerfi verður uppbyggt nákvæmlega eins og vaktakerfið er hjá Elkem Ísland á Grundartanga eða það er að segja að starfsmenn taka tvær 8 tíma dagvaktir, tvær 8 tíma næturvaktir og enda á tveimur 8 tíma kvöldvöktum.

Þetta þýðir að starfsmenn munu ekki lengur skila 182 vinnustundum á mánuði heldur 145,6 vinnustundum sem þýðir að starfsmenn munu skila 36 færri vinnustundum á mánuði en í 12 tíma vaktakerfinu. Í núverandi 12 tíma kerfi eru starfsmenn í raun í 120% starfshlutfalli og munu skila 93,33% starfshlutfalli í nýja vaktakerfinu. Í þessu nýja 8 tíma vaktakerfi munu 26 fastir yfirvinnutímar falla niður en til að mæta brottfalli á fastri yfirvinnu mun fyrirtækið skuldbinda sig til að skaffa öllum starfsmönnum sem vilja tvær aukavaktir og ef fyrirtækið getur ekki orðið við því verður samt greitt fyrir þær vaktir. Þessi skuldbinding mun gilda í 12 mánuði. Er þetta gert til að koma til móts við tekjulækkun vegna brottfalls á þessum 26 yfirvinnutímum.

Það er rétt að geta þess að starfsmenn munu skila um 333 vinnustundum minna á ársgrundvelli í 8 tíma vaktakerfinu en 12 tíma vaktakerfinu, þegar tekið hefur verið tillit til sumar- og vetrarorlofs. Rétt er að geta þess að þrátt fyrir þetta mikla fækkun á vinnustundum munu starfsmenn einungis þurfa að skila 1 og upp í 2 svokallaðar skilavaktir en skilavöktum skulu einungis notaðar til fræðslu á dagvinnutíma. Þessi fækkun mun gera það að verkum að vaktamenn sem fara í nýja kerfið munu fá sem nemur 2 mánuðum í auka frí á ári miðað við núverandi kerfi.

Það er rétt að geta þess að það eru skiptar skoðanir um 8 eða 12 tíma vaktakerfi og ber að virða ólíkar skoðanir starfsmanna. Það er skoðun formanns að hann sé ekki í nokkrum vafa um að til lengri tíma litið eru kostirnir við 8 tíma vaktakerfi mun fleiri en kostir við 12 tíma vaktakerfið. Það er mat hans að það sé ekki gott að vinna við krefjandi aðstæður í 12 tíma og 8 tíma kerfið sé mun fjölskylduvænna en 12 tíma kerfið. Nægir að nefna að nánast allar sambærilegar verksmiðjur eru með 8 tíma vaktakerfi og í þeim verksmiðjum ríkir almenn ánægja með það vinnufyrirkomulag. Það er í raun lýðheilsumál að hverfa frá þessu 12 tíma vaktakerfi yfir í 8 tíma kerfið sem byggist á því að teknar eru sex vaktir á fimm dögum og fimm dagar í frí.

Eins og áður sagði þá hefur fyrirtækið tilkynnt vaktamönnum í ker-og steypuskála að nýja kerfið taki gildi 1. maí á næsta ári en skýrt var kveðið á um í kjarasamningnum að Norðurál yrði að segja núverandi kerfi upp með sex mánaða fyrirvara.

Laun starfsmanna í nýja 8 tíma vaktakerfi fyrir 145,6 vinnustundir á mánuði verða eins og fram kemur hér að neðan en þetta er með öllu þ.e.a.s, bónusum og orlofs-og desemberuppbótum deilt niður á 12 mánuði. En þá verður byrjandinn með 620.529 kr. og starfsmaður eftir 10 ára starf með 745.614 kr. og á bakvið þessi heildarlaun liggja 145,6 vinnustundir eða 33,6 vinnustundir á viku.

   

Norðurál

 

 

 

 

 

 

Byrjun

 

 

 

 

 

 

1 ár

 

 

 

 

 

 

3 ár

 

 

 

 

 

 

5 ár

 

 

 

 

 

 

7 ár

 

 

 

 

 

 

10 ár

Grunnlaun (vaktamenn)

347.527

378.804

400.907

411.646

415.225

422.384

Meðalvaktaálag (37,62%)+

130.740

142.506

150.821

154.861

156.208

158.901

Föst yfirvinna 26 t.

0

0

0

0

0

0

Ferðap.(0,90%*19)

59.427

64.776

68.555

70.391

71.004

72.228

Bónusar og álög (8%)

43.016

46.887

49.623

50.952

51.395

52.281

Orlofsuppb.(mán.)

19.910

19.910

19.910

19.910

19.910

19.910

Desemberuppb.(mán.)

19.910

19.910

19.910

19.910

19.910

19.910

Samtals á mán

620.529

672.793

709.726

727.670

733.651

745.614

29
Oct

Frábærar fréttir !

-Starfsmiðuð fjarnámskeið-

-að fullu fjármögnuð af starfsmenntasjóðum-

 

Gerður hefur verið samningur við NTV skólann um fulla fjármögnun á 6 námskeiðum/námsleiðum sem allt eru starfsþróunarmiðuð og verkefnadrifin fjarnámskeið sem boðið verður upp á í samstarfi við aðildarfélög Landsmenntar, Ríkismenntar, Sveitamenntar og Sjómenntar. Félagsmenn aðildarfélaga sjóðanna munu fá námskeið að fullu niðurgreidd. 

Öll námskeiðin (námsefni, verkefnavinna, verkefnaskil og samskipti) eru inni á nemendaumhverfi NTV skólans í gegnum nettengingu. Stefnt er að því að námskeiðin hefjist í byrjun nóvember. 

Nánari upplýsingar um námskeiðin má finn áhttp://www.ntv.is/is/um-ntv/yfirlit-flokka/view/stettarfelags-namskeid

Einstaklingar skrá sig hjá NTV skólanum og mun skólinn senda reikninga beint á skrifstofu fræðslusjóðanna. Skráning:http://www.ntv.is/is/namskeid/nam-i-bodi-stettarfelags

Námskeiðin sem um ræðir eru:
Bókhald Grunnur - 8 vikur (120 kes.)
Digital marketing - 7 vikur (112 kes.)
Frá hugmynd að eigin rekstri - 4 vikur (60 kes.)
App og vefhönnun - 6 vikur (90 kes.)
Vefsíðugerð í WordPress - 4 vikur (50 kes.)
Skrifstofu og tölvufærni - 6 vikur (96 kes.) 

23
Oct

Hvalur hf. dæmdur í Landsrétti til að leiðrétta laun starfsmanna sem störfuðu á hvalvertíðum

Verkalýðsfélag Akraness hefur frá árinu 2015 staðið í baráttu fyrir kjörum starfsmanna á hvalvertíðum hjá Hval hf.

Fyrirtækið neitaði að greiða starfsmönnum sínum svokallaða „sérstaka greiðslu“ þótt skýrlega hefði verið kveðið á um greiðsluna í ráðningarsamningi.

Auk þess greiddi Hvalur hf. ekki neinar greiðslur fyrir þá lögbundnu vikulegu frídaga sem starfsmenn misstu vegna mikils og stöðugs vinnuálags.

Afleiðingin var sú að starfsmenn urðu af töluverðum fjárhæðum á hverri hvalvertíð.

Verkalýðsfélagið stóð að dómsmáli gegn Hval hf. vegna þessa og með dómi 14. júní 2018 komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að Hval hf. bæri að greiða starfsmönnum hina svokölluðu „sérstöku greiðslu“ og bætur vegna missis frídaga.

Þrátt fyrir þessa niðurstöðu Hæstaréttar neitaði Hvalur hf. enn að greiða starfsmönnum og bar því við að kröfurnar væru fallnar niður fyrir tómlæti.

Verkalýðsfélag Akraness neyddist því til þess að höfða annað mál gegn Hval hf. til þess að fá fyrirtækið til þess að greiða starfsmönnum þau réttindi sem Hæstiréttur var þegar búinn að staðfesta að fyrirtækið hefði hlunnfarið þá um með ólögmætum hætti.

Héraðsdómur Vesturlands sýknaði Hval hf. af öllum kröfum starfsmanna en ágreiningnum var áfrýjað til Landsréttar.

Með dómi Landsréttar í dag var tekið undir kröfur starfsmanna að mestu leyti.

Hval hf. er gert að greiða öllum starfsmönnum „sérstaka greiðslu“ fyrir hverja einustu vakt sem unnin var á hvalvertíð 2015.  En var hins vegar sýknað að leiðrétta fyrir vertíðarnar 2013 og 2014

Þá ber í sumum tilvikum einnig að greiða „sérstaka greiðslu“ fyrir vaktir á hvalvertíð 2014.

Auk þess ber Hval hf. að rétta hlut starfsmanna sem ekki fengu lögboðinn vikulegan frídag á hvalvertíðum 2013, 2014 og 2015.

Hval hf. er að lokum gert að greiða starfsmönnum dráttarvexti af skuldum sínum við starfsmenn frá 21. júlí 2017 og málskostnað fyrir Landsrétti og nemur sá málskostnaður sem Hvalur þarf að greiða VLFA rétt tæpum 3,5 milljónum.

Það má áætla að þessi dómur muni skila þeim 100 starfsmönnum sem munu heyra undir dóminn rúmum 100 milljónum.

Þótt þetta sé  sigur að hafa tekist að snúa við sýknu dómi Héraðsdóms Vesturlands þá er það umhugsunar efni að atvinnurekendur skuli komast upp með launaþjófnað að hluta á grundvelli svokallaðs tómlætis!

Dómarnir eru birtir á vef Landsréttar þann 23. október 2020

22
Oct

Kjarasamningur Norðuráls samþykktur með tæpum 90%

Það er greinilegt að starfsmenn Norðuráls voru gríðarlega ánægðir með nýgerðan kjarasamning en rétt tæp 90% þeirra sem kusu sögðu já við kjarasamningnum. 

Það er einnig rétt að geta þess að kosningaþátttakan var frábær en af þeim sem voru á kjörskrá kusu 88,9%.

  • Já sögðu:                          356 starfsmenn eða 89,22%
  • Nei sögðu:                           32 starfsmenn eða   8,02%
  • Tóku ekki afstöðu sögðu:    11 starfsmenn eða    2,76%

Formaður Verkalýðsfélags Akraness er gríðarlega ánægður með þessa niðurstöðu og vil þakka öllum sínum félagsmönnum sem starfa hjá Norðuráli með þessa frábæru niðurstöðu og takk fyrir samstöðuna og stuðninginn í þessum erfiðu kjaraviðræðum.

19
Oct

67,7% hafa kosið um kjarasamning Norðuráls

Kosning um nýjan kjarasamning fyrir Norðurál gengur mjög vel en nú er kosið með rafrænum hætti og þegar þetta er skrifað þá hafa 67,7% þeirra sem eru á kjörskrá kosið. En hægt verður að kjósa fram til hádegis á fimmtudag.

Það er ekki annað að heyra á þeim sem formaður hefur talað við að nokkuð almenn ánægja ríkir um innihald kjarasamningsins og þær launabreytingar sem í honum eru.

Vissulega liggur fyrir að það eru skiptar skoðanir um þá ákvörðun Norðuráls skipta um vaktakerfi eða nánar tilgetið fara úr 12 tíma kerfi yfir í 8 tíma vaktakerfi eins og tíðakast í öðrum sambærilegum verksmiðjum.

Það ber að virða þessar ólíku skoðanir starfsmanna en þó er rétt að geta þess að það er ekki verið að kjósa um nýtt vaktakerfi, enda hefur fyrirtækið ákveðið að skipta úr 12 tíma kerfinu yfir í 8 tíma kerfi óháð kosningu um kjarasamninginn. Formaður hefur heyrt að það gætir einhvers misskilnings hjá sumum starfsmönnum hvað það atriði varðar.

19
Oct

157 félagsmenn VLFA á atvinnuleysisskrá

Í ágúst voru 157 félagsmenn Verkalýðsfélags Akraness á atvinnuleysisskrá en á sama tíma í fyrra voru 65 félagsmenn á atvinnuleysisskrá. Á þessum tölum sést að atvinnuleysi hefur aukist umtalsvert á milli ára.

Vissulega spila áhrifin af Covid 19 töluvert inní þessar atvinnuleysistölur, þó ber að geta þess að þessi aukning á atvinnuleysistölum skýrist ekki öll vegna faraldursins enda nægir að nefna að fiskvinnslufyrirtækið Ísfiskur var takið til gjaldþrotaskipta. En uppundir 70 manns misstu lífsviðurværi sitt við það gjaldþrot.

Fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image