• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
 • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15
Fréttir

Fréttir

06
Júlí

Kosið um yfirvinnubann og verkfall hjá félagsmönnum VLFA í Norðuráli

Eins og fram hefur komið hér á heimasíðunni þá hafa stéttarfélögin sem eiga aðild að kjarasamningi við Norðurál ítrekað reynt að ná samkomulagi við Norðurál um nýjan kjarasamning en nú eru liðnir 6 mánuðir frá því kjarasamningur starfsmanna rann út.

Búið er að funda oft og títt að undanförnu til að ná fram nýjum kjarasamningi, undir handleiðslu ríkissáttasemjara. Á fundi síðasta þriðjudag lögðu stéttarfélögin fram lokatilboð sem byggðist á grunni lífskjarasamningsins, en á þeim fundi kom tilkynning frá Norðuráli um að þessu lokatilboði stéttarfélaganna hafi verið hafnað af hálfu forsvarsmanna Norðuráls.

Í ljósi þessarar höfnunar á lokatilboðinu hefur verið bókað hjá ríkissáttasemjara árangurslausar viðræður sem þýðir á mannamáli að stéttarfélögin hafa samkvæmt lögum um stéttarfélög og vinnudeilur heimild til að hefja undirbúning að kosningu um allsherjar yfirvinnubann og verkfalls á meðal starfsmanna Norðuráls.

Það liggur fyrir að tilboð Norðuráls er umtalsvert lægra en þær kauptaxtahækkanir sem um var samið í lífskjarasamningum og er það þyngra en tárum taki að jafn öflugt fyrirtæki eins og Norðurál skuli voga sér að hafna að hækka kauptaxtakerfi sinna starfsmanna með sama hætti og yfir 90% af íslenskum vinnumarkaði hefur undirgengist að gera.

Eins og flestir vita þá hækkuðu grunnlaunataxtar verkafólks í lífskjarasamningum með eftirfarandi hætti:

 • Árið 2020 24.000 kr.
 • Árið 2021 24.000 kr.
 • Árið 2022 25.000 kr.
 • Samtals:   73.000 kr.

 

Norðurál hafnar alfarið að semja í anda lífskjarasamningsins og vill miða launabreytingar við 95% af launavísitölu Hagstofunnar og koma með aukalega handa verkamönnum 2000 kr. fyrir árið 2020 og 3000 kr. fyrir árið 2021. Norðurál vill gera 5 ára samning þar sem miðað verði síðan við 95% af launavísitölunni á samningstímanum.  Við vitum að launavísitalan var 4,25% í fyrra en Norðurál gerir ráð fyrir að launavísitalan verði 4,58% fyrir árið 2020 og 4% árið 2021. Þetta þýðir að launahækkanir fyrstu þrjú ár samningsins yrðu með eftirfarandi hætti ef forsendur Norðuráls ganga eftir:

 • Árið 2020 15.118 kr.
 • Árið 2021 17.829 kr.
 • Árið 2022 13.664 kr.
 • Samtals:   46.611 kr.

Á þessu sést að Norðurál ætlast til þess að byrjandalaun starfsmanna Norðuráls hækki um 26.389 kr. minna en lífskjarasamningurinn myndi gefa og það er eitthvað sem Verkalýðsfélag Akraness getur ekki, vill ekki og ætlar ekki að sætta sig við.

Það er þannig að prósentuhækkanir hafa valdið því að byrjandalaunataxti í Norðurál er að sogast niður í það sama og lægsti launataxti á íslenskum vinnumarkaði og er langt undir byrjendalaunum hjá verkafólki sem starfar hjá ríki, sveitafélögum, Faxaflóahöfum, Elkem, Klafa og svona mætti lengi telja.

Það er algjörlega ótækt að grunnlaun í Norðuráli séu að sogast þarna niður, enda getur vinna í stóriðjum verið kerfjandi, hættuleg og loftgæði eru alls ekki þau hreinustu sem þekkjast á íslenskum vinnumarkaði. Á þessum forsendum m.a. eiga launakjör í stóriðjum að vera mjög góð og hærri en gengur og gerist á íslenskum vinnumarkaði.

Það eru hinir almennu starfsmenn sem fyrst og fremst skapa arðsemi fyrirtækja og til fróðleiks þá hefur Norðuráli gengið gríðarlega vel rekstrarlega séð frá því fyrirtækið hóf starfsemi hér á landi. Frá því að fyrirtækið hóf starfsemi hér á landi árið 1998 hefur það skilað um 100 milljörðum í hagnað.

Það liggur líka fyrir að rekstrarforsendur fyrirtækisins eru mjög góðar um þessar mundir en samkvæmt móðurfélaginu þarf Norðurál á Grundartanga að meðaltali 1360 dollara fyrir tonnið af áli til að vera rekið á núlli.

Í dag er álverð um 1600 dollarar fyrir tonnið sem þýðir að framlegð Norðuráls verður milli 8 til 10 milljarðar miðað við þessar forsendur sem móðurfélagið gaf í apríl lok. Á þessu sést að það eru engar forsendur til þess að Norðurál hækki ekki laun til samræmis við lífskjarasamninginn eins og nánast allur vinnumarkaðurinn hefur undirgengist.

Það liggur fyrir að frá árinu 1998 hafa lægstu launataxtar á almenna vinnumarkaðnum hækkað um 388% á meðan byrjanda launataxti í Norðuráli hefur hækkað um 263% og 10 ára launataxtinn um 305%. Starfsmaður sem er búinn að starfa frá 1998 hjá Norðuráli hefur hækkað um 327% með starfsaldurshækkunum. Á þessu sést að það er umtalsvert minna en launahækkun kauptaxta á almenna vinnumarkaðnum og rétt að geta þess að launavísitala Hagstofunnar hefur hækkað um 336% frá árinu 1998 og 95% af launavísitölunni gefur einungis 319%

Á þessu sést að launavísitalan er að hækka umtalsvert minna en kauptaxtar og því er ekki ráðlegt að tengja við launavísitöluna eins og gert hefur verið því þá sogast launataxtar niður eins og við erum nú að verða vitni að.

Á fundinum hjá ríkissáttasemjara var bókað árangurslaus fundur og því munu Verkalýðsfélag Akraness og VR funda með starfsmönnum í næstu viku þar sem farið verður yfir stöðuna og mjög líklegt er að kosið verði um allsherjar yfirvinnubann og síðan verkfallsaðgerðir samkvæmt grein 11.8.2 í kjarasamningi félaganna við Norðurál.

Báðir fundirnir hefjast klukkan 20:20 og er gríðarlega mikilvægt að starfsmenn fjölmenni oft hefur verið nauðsyn að sýna samstöðu en nú er það skilyrði!

VLFA og VR munu funda á næsta mánudag og miðvikudag með starfsmönnum á Gamla kaupfélaginu og hefjast fundirnir kl. 20.20 þar sem farið verður yfir þessi mál öll.

01
Júlí

Samið um 8 tíma vaktakerfi fyrir gæslumenn á Grundartanga

Fyrir helgina gekk Verkalýðsfélag Akraness frá breytingu á vaktakerfi starfsmanna Faxaflóahafna sem starfa í hliðgæslu á Grundartanga. En í síðasta kjarasamningi var gerð bókun um að lagt yrði niður 12 tíma vaktakerfi og tekið yrði upp 8 tíma vaktakerfi eins og er hjá Elkem Ísland á Grundartanga.

Það vaktakerfi hefur reynst afar vel og eru þeir starfsmenn sem þar starfa afar ánægðir með það vaktakerfi sem byggist á því að unnar eru sex átta tíma vaktir á fimm dögum og svo fimm dagar í frí.

Þetta þýðir að dagvinnuskylda starfsmanna fer úr 173,33 í 156 tíma á mánuði og heildar vinnutímafjöldi á mánuði fer úr 182 tímum í 145,6 tíma og er hér um gríðarlega vinnutímastyttingu um að ræða.

Samningsaðilar og starfsmenn eru sammála að það sé lýðheilsumál að hætta með tólf tíma vaktakerfi enda er það afar lýjandi og slítandi að starfa eftir svoleiðis vaktakerfi til langs tíma.

Formaður er afar ánægður að tekist hafi að uppfylla umrædda bókun á tilsettum tíma og mun nýja vaktakerfið taka gildi 1. september nk. Grunnlaun gæslumanna á Grundartanga eru frá 387.473 kr. uppí 423.680 kr. og munu heildarlaun á nýja vaktarkerfinu nema frá 614.000 kr. uppí 664.000 kr. fyrir utan orlofs og desemberuppbætur.

Formaður vil þakka forstjóra Faxaflóhafna Gísla Gíslasyni innilega fyrir afar gott samstarf á liðnum árum, en eins og fram hefur komið í fjölmiðlum er Gísli að ljúka störfum sem forstjóri Faxaflóahafna á næstu dögum eða vikum.

01
Júlí

Stéttarfélögin lögðu fram lokatilboð til Norðuráls í gær

Fundað var í deilu stéttarfélaganna við Norðurál í gær í húskynnum ríkissáttasemjara, en það er óhætt að segja að búið sé að funda oft í þessari deilu, enda eru liðnir 6 mánuðir frá því kjarasamningurinn rann út.

Nú er ljóst að það fer að draga til ögurstundar í þessari deilu, en eins og staðan er í dag þá ber talsvert á milli samningaaðila. Verkalýðsfélag Akraness hefur lagt ofuráherslu á að grunntaxtar verkamanna taki hækkunum eins og gert var í lífskjarasamningum en því hafa Norðurálsmenn og fulltrúi Samtaka atvinnulífsins alfarið hafnað til þessa.

Norðurál og fulltrúi SA vilja tengja launabreytingar við launavísitölu, en við þær efnahagslegu hamfarir sem nú eru uppi hér á landi sem og víðsvegar um heimsbyggðina vegna Covid 19 er algerlega galið að tengja launabreytingar við umrædda vísitölu.

Það er reyndar grátbroslegt að alþjóðlegt stórfyrirtæki eins og Norðurál skuli hafna að semja eins og allur íslenskur vinnumarkaður hefur undirgengist að gera og bjóða launabreytingar sem eru umtalsvert lægri en samið var um í lífskjarasamningum.

Það er í raun sprenghlægilegt að Samtök atvinnulífsins sem tóku þátt í því skapa og fæða lífskjarasamninginn skuli nú ekki vilja kannast við króann og leggja hins vegnar til að semja um launabreytingar sem miðast við hækkun launavísitölunnar. Það verður fróðlegt að sjá þegar kjarasamningar á hinum almenna vinnumarkaði verða lausir eftir tvö ár hvort SA verði þá tilbúið að semja við hálaunahópanna t.d. hjá VR um launavísitöluhækkanir.

Á fundinum í gær lögðu félögin fram lokatilboð til Norðuráls sem byggist á lífskjarasamningum og ef því tilboði verður hafnað eða gerð tilraun til lækkunar á því munu stéttarfélögin lýsa yfir árangurslausum fundi hjá ríkissáttasemjara og funda með starfsmönnum þar sem lagt verður til að kosið verði um að hefjast aðgerða til að knýja fram sanngjarna og réttlátar kröfur stéttarfélaganna sem allur vinnumarkaðurinn hefur nú þegar undirgengist.

24
Júní

Fundað hjá ríkissáttasemjara vegna kjarasamnings Norðuráls í gær

Í gær var fundur í kjaradeilu félagsins við Norðurál haldinn hjá ríkissáttasemjara en nú eru liðnir um 6 mánuðir frá því að kjarasamningur við Norðurál rann út og enn er langt í land að takist að ná saman nýjum kjarasamningi.

Það er reyndar umhugsunarefni að ekki sé búið að ganga frá nýjum kjarasamningi því krafa Verkalýðsfélags Akraness byggist á lífskjarasamningunum eins og uppundir 95% af íslenskum vinnumarkaði hefur undirgengist að gera.

Því miður hafa forsvarsmenn Norðuráls með aðstoð Samtaka atvinnulífsins hafnað að semja með sambærilegum hætti og gert var við sveitarfélögin, ríkið og aðra samninga sem byggjast á lífskjarasamningum. Þeir hafa hins vegar lagt ofur áherslu á að samið verði með sama hætti og gert var í síðasta samningi sem byggðist á því að launabreytingar tóku mið af 95% af því sem launavísitala Hagstofunnar hækkaði um árlega.

En því miður hefur launavísitalan ekki verið að skila sömu launabreytingum eins og launahækkanir á launatöxtum hefur skilað á liðnum árum og munar þar umtalsverðu. Sem dæmi þá hefur launavísitalan hækkað frá 1998 til dagsins í dag um 336% á meðan launataxtar á hinum almenna vinnumarkaði hefur hækkað um 388%. En ef tekið er tillit til þess að starfsmenn Norðuráls hafa einungis fengið 95% af launavísitölunni þá myndi það þýða ef sama fyrirkomulag hefði verið við lýði frá 1998 að launabreytingar starfsmanna hefðu verið 319% en launataxtar á hinum almenna vinnumarkaði hafa hækkað um 388%.

Á þessu sést að það er alls ekki ráðlegt fyrir verkafólk í Norðuráli að tengja launahækkanir sýnar við launavísitöluna í ljósi þess að taxtalaun í landinu hafa hækkað umtalsvert meira en rétt er að geta þess að launakerfi starfsmann Norðuráls byggist upp á launataxtakerfi.

Næsti formlegi samningafundur hjá ríkissáttasemjara er á næsta mánudag og er morgunljóst að á þeim fundi mun endanlega koma í ljós hvort deiluaðilar eru að fara að ná saman eða hvort það stefni í nokkuð hörð átök á vinnustaðnum. Það er einnig morgunljóst að Verkalýðsfélag Akraness ætlar ekki, getur ekki og vill ekki semja um lakari launabreytingar en gert var í lífskjarasamningum og þeim skilaboðum hefur formaður VLFA komið rækilega til skila til forsvarsmanna Norðuráls.

18
Júní

Gengur lítið í viðræðum við Norðurál

Þrátt fyrir langar samningaviðræður við forsvarsmenn Norðuráls hefur ekki enn tekist að klára nýjan kjarasamning til handa starfsmönnum fyrirtækisins. En rétt er að geta þess að kjarasamningurinn rann út um síðustu áramót og eru því að verða liðið hálft ár frá því samningurinn rann út.

Vissulega ber þó að geta þess að Kórónufaraldurinn tafði viðræður um nokkrar vikur en það afsakar samt ekki að ekki sé enn búið að ganga frá nýjum samningi.

Það ber þó að geta þess að áhrif kórónufaraldursins hefur haft áhrif ekki bara hvað varðar töf á viðræðum heldur einnig á sjálfa kröfugerðina. En eins og flestir sem fylgjast með kjörum starfsmanna Norðuráls þá samdi félagið um svokallaða launavísitölutengingu í kjarasamningunum sem gerður var 2015 og áður en faraldurinn skall á var þetta ein af aðalkröfum félagsins að halda þeirri tengingu inni áfram.

Launabreytingar í síðasta kjarasamningi miðuðust við 95% af launavísitölunni sem Hagstofan birtir mánaðarlega, en frá 2015 til 2019 gaf launavísitalan að meðaltali 5,92% launahækkun til handa starfsmönnum Norðuráls.

En eins og áður sagði að eftir að kórónufaraldurinn skall á þá breytti Verkalýðsfélag Akraness kröfugerð sinni enda fóru að renna á formann félagsins tvær grímur um að ekki væri skynsamlegt að halda áfram að tengja launabreytingar starfsmanna við 95% af launavísitölunni. Ástæðan var m.a. sú að á árinu 2015 til 2019 var eitt mesta hagvaxtarskeið sem verið hefur á íslenskum vinnumarkaði frá bankahruninu, en núna er íslenskt efnahagslíf að sigla inní einn mesta efnahagssamdrátt síðustu 100 ára bara svo sé vitnað beint í Seðlabankann og fjármálaráðuneytið.

Þetta mun að öllum líkindum leiða til þess að launavísitalan mun ekki skila miklu enda líklegt að margar atvinnugreinar þurfi að lækka launakostnað sem mun skila sér í mun minni hækkunar launavísitölunnar en gert var ráð fyrir.

Þessu til viðbótar má nefna að starfsmenn Norðuráls taka laun sín eftir svokölluðu taxtakerfi en á liðnum árum þá hafa launataxtar bæði á almennum vinnumarkaði sem og hjá opinbera markaðnum hækkað umtalsvert meira en launavísitalan hefur verið að skila. Það gerist vegna þess að á undanförnum árum þá hefur verið samið um krónutöluhækkanir á launataxta í stað prósentuhækkana sem þýðir að hlutfallslega hafa launataxtar hækkað um meira en önnur laun í prósentum talið.

Þessu til viðbótar þá gefa launabreytingar sem samið var um í lífskjarasamningum miklu meiri hækkanir en launavísitalan mun nokkurn tíma geta gefið í þessum árferði og á þeirri forsendu ákvað Verkalýðsfélag Akraness að gera þá sanngjörnu kröfu að samið yrði með sama hætti og gert var í lífskjarasamningum og 95% af vinnumarkaðnum hefur undirgengist.

Ef Verkalýðsfélag Akraness myndi semja um launavísitölutengingu þá myndi sú hækkun skila einungis rétt rúmum 13 þúsund króna hækkun á lægsta launataxta starfsmanna Norðuráls en lífskjarasamningurinn myndi tryggja 24 þúsund króna hækkun eða 11 þúsundum meira en launavísitalan myndi gera.

Síðan er fullkomin óvissa hvað launavísitalan verður á þessu ári og því næsta en við vitum að launahækkun lífskjarasamningsins myndi skila aftur 24 þúsund króna hækkun 1. Janúar 2021 og 25 þúsund króna hækkun 1. Janúar 2022.

Það er með ólíkindum að Norðurál skuli hafna því að koma með sömu launahækkanir og allir aðrir á vinnumarkaðnum hafa undirgengist en félagið er ekkert að fara fram á meira en það sem lífskjarasamningurinn kvað á um. Það sem hins vegar vekur ekki minni furðu er að Samtök atvinnulífsins sem eru einnig með í þessum viðræðum leggja ofuráherslu á að stéttafélögin semji um tengingu við launavísitöluna. Það yrði fróðlegt að sjá hvað Samtök atvinnulífsins myndu gera í næstu kjarasamningum á hinum almenna vinnumarkaði, ef t.d. hátekjuhóparnir innan VR gerðu kröfu um að tengja laun sín við launavísitöluna.  Það er hins vegar morgunljóst að prósentuhækkanir gagnast hátekjuhópnum mun betur en lágtekjuhópunum og því verður eins og áður sagði fróðlegt að sjá viðbrögð SA ef þessi karfa myndi koma upp hjá hópum sem eru með háartekjur.

 

Það er klárt mál eftir skoðun félagsins að launavísitalan hefur skilað mun minna en launahækkanir á launatöxtum hefur skilað, en formaður hefur gert samanburð aftur til ársins 1998 sem sannar mikinn mun á milli þessara leiða.

Næsti fundur verður á næsta þriðjudag og ljóst að ef ekkert gerist á þeim fundi er allt eins líklegt að skráð verði árangurslaus fundur hjá ríkissáttasemjara og farið að huga að aðgerðum til að knýja í gegn sanngjarnan kjarasamning í anda lífskjarasamningsins sem nánast allur vinnumarkaðurinn hefur undirgengist eins og áður hefur komið fram.

Formaður VLFA hefur farið yfir alla þessa tölfræði með forsvarsmönnum Norðuráls og SA sem og þá staðreynd að rekstrarforsendur Norðuráls eru um þessar mundir mjög góðar miðað við ástand í efnahagslífi heimbyggðarinnar vegna kórónufaraldursins.

09
Júní

Aðalfundur Verkalýðsfélags Akraness var haldinn í dag

Rétt í þessu lauk aðalfundi Verkalýðsfélags Akraness en fundurinn var haldinn á Gamla kaupfélaginu.

Í skýrslu stjórnar fór formaður ítarlega yfir liðið starfsár og kom fram í máli hans að starfsemi og rekstur félagsins hafi á árinu 2019 gengið mjög vel. Fram kom að félagsmenn VLFA séu alls 3100 með gjaldfrjálsum félagsmönnum.

Fram kom í máli formanns að 1250 félagsmenn hafi fengið greitt úr sjúkrasjóði félagsins, 318 félagsmenn hafi nýtt sér menntastyrki frá félaginu, 328 félagsmenn nýttu sé niðurgreiðslu er lýtur að veiðikorti, útilegukorti og afsláttarmiðum á Fosshótelum og að lokum þáðu 100 eldri félagsmenn boð um dagsferð sem félagið býður eldri félagsmönnum árlega uppá.

Þetta þýðir að um 65% af heildar félagsmönnum Verkalýðsfélags Akraness nýttu sér þjónustu félagsins að einhverju leyti og eru þessi atriði fyrir utan alla aðstoð sem veitt er daglega á skrifstofu félagsins, sem og þá sem nýtta sér fría lögfræðiaðstoð sem félagið býður sínum félagsmönnum uppá. Það má klárlega færa góð og gild rök fyrir því að yfir 80% félagsmanna hafi notið þjónustu félagsins, með einum eða öðrum hætti á liðnu starfsári.

Það kom líka fram á aðalfundinum að félagið hefur fest kaup á nýju húsnæði að Þjóðbraut 1, en nýja húsnæðið er alls 311 fermetrar.  Húsnæðið er hluti af  versluninni  Model en verslunin er að minnka við sig um þessa 311 fermetra. Húsnæðið að Sunnubraut 13 þar sem skrifstofa félagsins er nú til húsa er orðið of lítið, enda er neðri hæð húsnæðisins einungis rétt rúmir 100 fermetrar. Það kom fram í máli formanns að nýja húsnæðið verður afhent um mánaðarmótin, en þá er eftir vinna við að stúka það niður, gera fundarherbergi og skrifstofur fyrir starfsmenn, en áætlað er að félagið flytji um mánaðarmótin ágúst/september. Hér er um flott framtíðarhúsnæði að ræða fyrir félagið, en rétt er að geta þess að Sunnubraut 13 fer uppí kaupverðið og einnig má það koma fram hér að eignin að Kirkjubraut 40 sem VLFA átti, var selt á þessu ári. Fjármunir af þessum sölum er síðan notaðir til að fjármagna þessi kaup og endurbætur að Þjóðbraut 1. Það er mikilvægt að félagið sé með góða staðsetningu, gott aðgengi og góða aðstöðu fyrir starfsemi sína, en félagið verður 100 ára 2024 og því mikilvægt að húsnæði félagsins uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til starfsemi stéttarfélaga nú til dags.

Það kom líka fram í skýrslu stjórnar að félagið stendur vel, bæði félagslega sem og fjárhagslega, en heildar rekstrarafgangur af allri samstæðu félagsins nam 168 milljónum og eigið fé Verkalýðsfélags Akraness nemur rúmum 1,6 milljarði.

04
Júní

Fundað í kjaradeilu Norðuráls hjá ríkissáttasemjara

Eins og fram hefur komið hér á heimasíðunni þá vísuðu stéttarfélögin sem eiga aðild að kjarasamningi Norðuráls, deilu sinni til ríkissáttasemjara í síðustu viku. En þar á undan höfðu samningsaðilar fundað sextán sinnum saman og má því segja að þetta hafi verið sautjándi samningafundur deiluaðila.

Það sem útaf stendur í þessari deilu er atriði sem lúta að launalið samningsins en Verkalýðsfélag Akraness og VR eru samstiga í því að samið verði við Norðurál í anda þeirra krónutöluhækkana eins og gert var í lífskjarasamningum. En fyrir Kórónufaraldurinn var krafa stéttarfélaganna að samið yrði með sambærilegum hætti og gert var í síðasta samningi þ.e.a.s með tengingu við launavísitöluna.

En á fundinum í morgun rakti formaður VLFA ítarlega ástæðu þess að félagið vill ekki tengja launabreytingar sinna félagsmanna við launavísitöluna en aðalástæðan liggur í því að íslenskt samfélag er að sigla inní eitt mesta efnahagssamdrátt síðustu 100 ára að mati Seðlabankans með tilheyrandi atvinnuleysi og kaupmáttarrýrnun launafólks næstu 2 til 3 ára.

Einnig liggur fyrir að þróun hækkunar á kauptöxtum jafnt á almenna vinnumarkaðnum sem og hjá ríki og sveitarfélögum  og öðrum viðmiðunarhópum frá árinu 2014 til 2020 hefur sýnt að launahækkanir taxtakerfisins virðast skila sér illa inní hækkun launavísitölunnar.

Því miður hafa forsvarsmenn Norðuráls til þessa hafnað að semja í anda lífskjarasamningsins og er það miður. En á fundinum í morgun kom skýrt fram að VLFA og VR ætla ekki, vilja ekki og geta ekki samið með öðrum hætti en eins og gert var í lífskjarasamningum. Við vitum hvað þær launabreytingar munu skila okkar félagsmönnum en höfum ekki hugmynd um hvernig launavísitalan mun þróast á næstu vikum, mánuðum eða árum vegna þessa ástands sem uppi er á alþjóðavísu vegna Covid 19.

Formaður átti góðan fund með félagsmönnum sínum í gær en fundurinn var haldinn í Bíóhöllinni og fékk formaður skýrt umboð frá sínum félagsmönnum að fylgja fast eftir að samið yrði með sambærilegum hætti og gert var í lífskjarasamningum.

Næsti fundur hjá ríkissáttasemjara verður miðvikudaginn 10. júní 2020.

29
Maí

Fundur í Bíóhöllinni með starfsmönnum Norðuráls

Félagsmenn Verkalýðsfélags Akraness sem starfa hjá Norðuráli eru minntir á fundinn á næsta miðvikudag, þar sem alvarlega staða í kjaraviðræðum við Norðurál verður til umfjöllunar.

Fundurinn verður haldinn miðvikudaginn 3. júní og hefst klukkan 17.00 en fundurinn verður haldinn í Bíóhöllinni á Akranesi.

Formaður mun gera ítarlega grein fyrir stöðunni og fara vel yfir hana og hvetur formaður alla sem tök hafa á að mæta. Þetta er hálfgerð skyldumæting, því nú reynir á samstöðu meðal félagsmanna!

29
Maí

Kjaradeilu félagsins við Norðurál vísað til ríkissáttasemjara

Á síðasta mánudag var haldinn sautjándi samningafundur vegna kjarasamnings stéttarfélagana við Norðurál.

Eins og fram hefur komið þá hefur lítið þokast áfram í viðræðunum þrátt fyrir að 5 mánuðir séu liðnir frá því að kjarasamningurinn rann út á milli aðila.

Vissulega er þó rétt að geta þess að Kórónufaraldurinn hefur eðlimálsins samkvæmt tafið viðræðurnar en það réttlætir samt ekki þann mikla seinna gang sem hefur einkennt viðræðurnar. Þau atriði sem helst eru eftir liggja að launaliðnum en aðalkrafan var að laun starfsmanna myndu halda áfram að taka mið af hækkun á launavísitölunni eins og samið var um í kjarasamningum 2015.

Hins vegar eftir að Kórónufaraldurinn skall á með öllum þeim efnahagslegu hamförum þá runnu tvær grímur á formann Verkalýðsfélags Akraness að ekki væri skynsamlegt að semja um tengingu við launavísitöluna þegar efnahagslífið er að sigla inní eina mestu efnahagskreppu síðustu 100 ára eins og Seðlabankinn hefur ítrekað bent á með tilheyrandi skerðingu launa og atvinnumissi.

Á þeirri forsendu ákvað VLFA og VR að breyta kröfugerð sinni er lýtur að hækkun kauptaxta og gera kröfu um að laun starfsmanna hækki með sama hætti og samið hefur verið um í svokallaða lífskjarasamningi. Með sömu útfærslu og ríki, sveitafélög, Faxaflóahafnir og fleiri hópar hafa undirgengist.

Ástæðan fyrir því að meðal annars VLFA og VR vilja semja í anda Lífskjarasamningsins er þríþætt.

Í fyrsta lagi liggur fyrir að framundan er eitt mesta samdráttarskeið á íslenskum vinnumarkaði og í íslensku efnahagslífi í hartnær 100 ár eins og áður hefur komið fram og því afar ólíklegt að launavísitalan muni skila starfsmönnum miklum launabreytingum á næstu tveimur til þremur árum.

Í öðru lagi þá hefur formaður VLFA skoðað launabreytingar hjá fjölmörgum hópum sem taka laun eftir launatöxtum eins og starfsmenn Norðuráls gera. Í þeirri skoðun kemur fram að launataxtar t.d. á hinum almenna vinnumarkaði og opinbera markaðnum hafa hækkað mun meira en launavísitalan hefur gert t.d. frá 2014 til 2019. Ástæðan er einföld, áhersla hefur verið á að hækka taxtalaun í kjarasamningum almennt meira en önnur laun og svo virðist vera sem launahækkanir á launatöxtum skili sér frekar illa inn í mælingu á launavísitölunni.

Í þriðja lagi þá liggur fyrir að lífskjarasamningurinn þar sem samið var um fastar krónutöluhækkanir hjá öllum þeim sem taka laun eftir launatöxtum var mjög góður og myndu slíkar hækkanir skila starfsmönnum ásættanlegum launahækkunum á næstu þremur árum.

Það kom hinsvegar formanni VLFA verulega á óvart að forsvarsmenn Norðuráls og fulltrúi Samtaka atvinnulífsins höfnuðu alfarið að semja í anda Lífskjarasamningsins eins og 95% af öllum íslenskum vinnumarkaði hefur nú þegar gert.

Samkvæmt öllum fyrirliggjandi gögnum þá er það staðreynd að lægsti launataxti Norðuráls hefur á liðnum árum dregist verulega aftur úr öðrum lágmarks launatöxtum á íslenskum vinnumarkaði vegna þess að áhersla verkalýðshreyfingarinnar á liðnum árum hefur verið á sérstaka hækkun á taxtalaunum og því miður hefur launavísitalan ekki fangað þessa umfram hækkun á launatöxtum nema að litlu leyti.

Á samningafundinum með forsvarsmönnum Norðuráls lýsti formaður forundrun sína að stórfyrirtæki eins og Norðurál og Samtök atvinnulífsins skuli hafna að semja við starfsmenn Norðuráls eins og nánast allur íslenskur vinnumarkaður hefur nú þegar undirgengist að gera. Rétt er að vekja sérstaka athygli á því að blessunarlega er Norðurál með góðar rekstrarforsendur um þessar mundir, þrátt fyrir erfiðar markaðsforsendur.

Það er alveg morgunljóst að VLFA og VR, ætla ekki, geta ekki og vilja ekki semja um minna en þær launabreytingar sem lífskjarasamningurinn gaf og í ljósi þessa djúpstæða ágreinings var ákveðið að vísa deilunni til ríkissáttasemjara á grundvelli 2. mgr. 24. gr. laga nr. 80/1938 

Ríkissáttasemjari hefur nú þegar boðað til fundar á næsta fimmtudag.

21
Maí

Aðalfundur VLFA verður haldinn 9. júní á Gamla kaupfélaginu

Aðalfundur Verkalýðsfélags Akraness verður haldinn þriðjudaginn 9. Júní kl. 17:00 á Gamla Kaupfélaginu, Kirkjubraut 11

Dagskrá:

 • Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár.
 • Endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram til afgreiðslu.
 • Kosningar sem þurfa að fara fram á aðalfundi samkvæmt 28. grein laga félagsins.
 • Reglugerðabreyting á sjúkrasjóði.
 • Önnur mál.

Á aðalfundi verða ekki afgreiddar með atkvæðagreiðslu aðrar tillögur og ályktanir en þær sem borist hafa til skrifstofu félagsins 5 dögum fyrir aðalfund eins og 28. grein laga félagsins kveður á um. Ársreikningur félagsins mun liggja frammi á skrifstofu félagsins 7 dögum fyrir aðalfund. Komi tillögur eða ályktanir fram þá munu þær liggja frammi á skrifstofu félagsins og verða einnig kynntar á heimasíðu félagsins.

Félagsmenn eru eindregið hvattir til að mæta.

Boðið verður upp á kvöldverð eftir fundinn.

Fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image