• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
 • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15
Fréttir

Fréttir

23
Jul

Sumarfrí

Kæru félagsmenn

Vikuna 26.-30 júlí er skrifstofa félagsins lokuð vegna sumarleyfa.  Við opnum aftur þriðjudaginn 3. ágúst.

Hér á heimasíðunni er hægt að nálgast umsóknareyðublöð, kjarasamninga og fleira. 

Leigusamninga vegna orlofshúsa er hægt að nálgast á félagavef.

Ef erindið er mjög brýnt má senda okkur tölvupóst á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eða This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og við munum reyna svara eftir bestu getu.

21
Jul

Félagsmenn VLFA athugið!

Verkalýðsfélag Akraness vill minna þá hundruð félagsmanna VLFA sem eru á faraldsfæti vítt og breitt um landið í sumarfríum að þeir eiga rétt á endurgreiðslu vegna hótelgistingar og dvalar á tjaldsvæðum og nemur endurgreiðslan 50% af reikningi að hámarki 10.000 kr.

Orlofsstjórn Verkalýðsfélags Akraness ákvað á fundi sínum að styðja félagsmenn í sumar að ferðast innanlands með því að niðurgreiða fyrir félagsmenn hótelgistingu og dvöl á tjaldsvæðum um 50% að hámarki 10.000 kr.

Afar mikilvægt að félagsmenn passi uppá kvittanir og komi með þær þegar sótt er um umrædda niðurgreiðslu. VLFA hvetur félagsmenn menn sína að nýta sér þessa niðurgreiðslu sem félagið bíður félagsmönnum uppá

20
Jul

Norðurál ræðst í 15 milljarða fjárfestingu- 40 ný störf skapast

Það eru gjörsamlega frábærar fréttir fyrir okkur Akurnesinga og nærsveitunga sem og fyrir þjóðarbúið allt að Norðurál og Landsvirkjun hafi náð nýjum raforkusamningi sem mun leiða til þess að fyrirtækið mun ráðast í 15 milljarða fjárfestingu í nýjum steypuskála.

Það er ekki bara að þessi fjárfesting muni skapa 100 störf á uppbyggingartímanum heldur mun þessi stækkun skapa 40 varanleg störf sem og tryggja framtíð fyrirtækisins um komandi ár. En það er löngu ljóst að framleiðslugeta núverandi steypuskála hefur torveldað fráflæði frá kerskálanum og væntanlega mun þessi stækkun steypuskálans leiða til þess að álagið á bæði kerskála og steypuskála mun verða minna. Einnig mun þessi nýja fjárfesting tryggja framtíð Norðuráls til næstu ára ef ekki áratuga.

Það er morgunljóst að þessi framkvæmd mun auka útflutningstekjur og um leið styrkja rekstrarstöðu fyrirtækisins enn frekar en í nýja steypuskálanum verða framleiddir 150 þúsundtonn af svokölluðum álboltum sem eru mun verðmeiri en sú framleiðsla sem unnin er hjá Norðuráli í dag

Fjárhagslegur ávinningur þjóðarbúsins er ótvíræður en formaður myndi áætla að nýr raforkusamningur og 20 MW viðbót við raforkusamninginn muni skila Landsvirkjun auknum tekjum sem nema á bilinu 2 til 3 milljörðum á ári. Eftir að nýr raforkusamningur við Landsvirkjun má áætla að NA sé að greiða uppundir 7 milljarða til LV á ári fyrir raforkuna. En síðan er Norðurál með raforkusamning við Orkuveitu Reykjavíkur og nemur kostnaður við þann samning milli 7 til 8 milljörðum á ári. Samtals mun Norðurál því greiða uppundir 15 milljarða á ári fyrir raforkuna og ljóst að munar um minna fyrir umrætt orkufyrirtæki sem eru í eigu ríkis og sveitafélaga.

Það er ekki bara að tekjur Landsvirkjunar muni aukast heldur mun staðgreiðsla til ríkis og sveitafélaga aukast um allt að 100 milljónir á ári vegna þess að 40 ný varanleg störf munu skapast.

Það hefur enginn barist eins kröftuglega fyrir atvinnuöryggi starfsmanna stóriðjufyrirtækja eins og Verkalýðsfélag Akraness eins sagan sýnir. Formaður hefur barist fyrir því að bæði Norðurál og Elkem Ísland á Grundartanga næðu samningum við Landsvirkjun sem myndi leiða til þess að rekstarforsendur þessara fyrirtækja myndu ekki ógna atvinnuöryggi starfsmanna stóriðjufyrirtækjanna á Grundartanga. Hefur formaður VLFA m.a. fundað með forstjóra Landsvirkjunar og ráðamönnum vegna þeirra alvarlegu stöðu sem upp var komin um tíma en nú sér loksins fyrir endann á þessari ógn og nú er bara að vona að Elkem nái einnig nýjum raforkusamningi við LV.

Rétt er að geta þess að í dag vinna um 600 manns hjá Norðuráli fyrir utan afleidd störf og um 200 manns hjá Elkem og eru þar einnig afleidd störf undanskilin og því eru þessi fyrirtæki gríðarlega mikilvæg fyrir okkur Akurnesinga og Verkalýðsfélag Akraness en um 80% starfsmanna þessara fyrirtækja tilheyra VLFA.

Eins og áður sagði eru þetta frábærar fréttir enda er þessi fjárfesting í stækkun á steypuskálanum að tryggja og festa atvinnuöryggi minna félagsmanna sem og tryggja búsetuöryggi okkar Akurnesinga og nærsveitunga.

19
Jul

VLFA hefur fest kaup á bústað í Hvalfirði.

Verkalýðsfélag Akraness hefur gert kauptilboð Í sumarbústað í Hvalfirði, en um er að ræða einn af þeim sex bústöðum sem eru beint fyrir neðan hótel Glym. Um er að ræða afar glæsilegan bústað sem byggður var árið 2010, en bústaðurinn er með tveimur svefnherbergjum sem bæði eru með aðgengi að salerni og sturtu. Bústaðurinn er með heitum potti og er með svefnaðstöðu fyrir sex manns.

Rétt er að geta þess að aðsókn félagsmanna í sumarbústaði sem Verkalýðsfélag Akraness á hefur verið mjög góð og er langt umfram eftirspurn og á þeirri forsendu ákvað stjórn orlofssjóðs VLFA að festa kaup á þessum bústað til að mæta umræddri eftirspurn félagsmanna.

Félagið nær að koma bústaðnum í útleigu frá og með 28 júlí og eru því 5 vikur sem koma til úthlutunar á þessu sumri. En hægt verður að sækja um eftirfarandi vikur til hádegis á næsta fimmtudag en þeir sem sækja um og eiga flesta orlofspunkta munu fá þær vikur sem eru í boði.

Umsóknir: sendið okkur tölvupóst á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., þar sem fram kemur kennitala félagsmanns, símanúmer og sú vika sem óskað er eftir.  Einnig er hægt að hringja í  okkur í  síma 430-9900 eða koma við á Þjóðbraut 1 

Eftirfarandi vikur er hægt að sækja um en leigutímabilið er frá miðvikudegi til miðvikudags.

Vikurnar eru:

 • 28 júlí til 4.ágúst
 • 4. ágúst til 11. ágúst
 • 11. ágúst til 18. ágúst
 • 18. ágúst til 25. ágúst
 • 25. ágúst til 1. september

Eftir að sumarúthlutun lýkur mun taka við hefðbundin vetrarúthlutun en þar gildir fyrstur kemur fyrstur fær. Við minnum félagsmenn á sem hafa í hyggju að sækja um í þessum nýja valkosti sem félagið býður uppá, að frestur til að sækja um er eins og áður hefur komið fram til hádegis á fimmtudaginn 22. júlí.

IMG 1230IMG 1230IMG 1230IMG 1230IMG 1230

06
Jul

Seðlabankinn og stjórnvöld taka enn og aftur stöðu með fjármálaelítunni

Þegar lífskjarasamningurinn var undirritaður kom yfirlýsing frá stjórnvöldum í 6 liðum sem laut að því að draga jafnt og þétt úr vægi verðtryggingar hjá almennum neytendum. Því miður hunsuðu og sviku stjórnvöld umrædda yfirlýsingu.

Það vita allir sem vita vilja að vextir og verðtrygging hafa verið eitt af baráttumálum verkalýðshreyfingarinnar á liðnum árum enda ljóst að mikill fjármagnskostnaður heimilanna hefur gríðarleg áhrif á ráðstöfunartekjur heimilanna.

Það hefur verið afar erfitt að brjóta á bak aftur þetta skefjalausa dekur stjórnvalda og Seðlabankans í þágu fjármálakerfisins.

Almennt hafa stjórnvöld á hverjum tíma fyrir sig komið í veg fyrir að almenningur njóti sambærilegra vaxtakjara og án verðtryggingar eins og tíðkast í þeim löndum sem við viljum einna helst bera okkur saman við.

Seðlabankastjóri var í viðtali við Viðskiptablaðið á dögunum þar sem hann sagðist ekki sjá tilgang með því að banna verðtryggingu á neytendalánum til heimilanna. Svo skýtur hann á verðalýðshreyfinguna og segir að hún ætti frekar að leggja lóð á vogarskálarnar við að tryggja stöðugt verðlag.

Formaður verður að spyrja seðlabankastjóra hvort hann sé virkilega að halda því fram að það hafi verið íslensku launafólki að kenna að hér varð bankahrun sem gerði það að verkum að verðbólgan fór upp í 20% nánast á einni nóttu. Afleiðingarnar voru að verðtryggðar skuldir heimilanna stökkbreyttust um 400 milljarða, í dag nemur þessi upphæð núvirt rúmum 600 milljörðum. Það voru þúsundir fjölskyldna sem misstu heimili sín með skelfilegum afleiðingum.

Rétt að minna Seðlabankastjóra á að sérfræðingahópur um afnám verðtryggingar sem skilaði skýrslu árið 2014 komst að þeirri niðurstöðu að 40 ára jafngreiðslulán væru baneitraður kokteill sem banna þyrfti tafarlaust enda gera slík lán ekkert annað en að hækka fyrstu 20 til 25 árin frá því þau eru tekin.

Formaður spyr seðlabankastjóra eftirfarandi spurninga:

 • Finnst þér eðlilegt að verðtryggð lán geri ekkert annað en að hækka fyrstu 20 til 25 árin eftir að þau eru tekin?
 • Er það launafólki að kenna að gengi krónunnar á það til að sveiflast upp og niður?
 • Er það launafólki að kenna að hér ríkir framboðs- og lóðaskortur sem leiðir til þess að fasteignaverð hækkar sem hefur áhrif til hækkunar á neysluvísitölunni?
 • Finnst þér eðlilegt að allri ábyrgðinni sé varpað á lántakann með veitingu á verðtryggðum lánum.
 • Af hverju eru aðrar þjóðir sem við viljum bera okkur saman við ekki að veita verðtryggð lán til heimila ef þetta eru svona skynsöm lán?
 • Er eðlilegt að verðtryggingarjöfnuður banka sé með þeim hætti að þeir hagnist á verðbólgu eins og fram kom í áliti sérfræðingahópsins um afnám verðtryggingar?
 • Er það eðlilegt að skatta- og tollahækkanir stjórnvalda leiði til þess að verðtryggðar skuldir heimilanna hækki?
 • Er eðlilegt að stríðsátök í miðausturlöndum leiði til þess að skuldir heimilanna hækki vegna hækkunar á olíuverði?
 • Af hverju var verðtrygging á launum afnumin árið 1983 en ekki á fjárskuldbindingum heimilanna?
 • Finnst þér eðlilegt að viðskiptabankarnir þrír séu búnir að skila um 800 milljörðum í hagnað frá hruni?

Formaður VLFA gæti svo sem haldið áfram með spurningar en þetta eilífa dekur stjórnvalda og seðlabankans við fjármálaelítuna er orðið óþolandi, enda er dekrið allt á kostnað almennings og heimilanna.

24
Jun

Mikilvægi stéttarfélaga gríðarleg við að verja réttindi sinna félagsmanna

Eins og ætíð er umtalsvert að gera við réttindavarðveislu fyrir félagsmenn Verkalýðsfélags Akraness en eins og fram hefur komið hér á heimasíðu félagsins þá hefur félagið innheimt vegna vangreiddra launa og ágreinings vegna túlkunar á ráðningarsamningum og kjarasamningum rétt rúman einn milljarð frá árinu 2004. Í þessu samhengi er ekki verið að taka tillit til margfeldisáhrifa sem sum réttindamálin hafa síðan leitt af sér til framtíðar. Stærsta einstaka málið sem félagið hefur innheimt fyrir sína félagsmenn er mál sem vannst fyrir dómstólum gegn Hval á síðasta ári en það skilaði um 100 milljónum.

Í þessari viku eru nokkur mál sem félagið vinnur að við að verja réttindi sinna félagsmanna. Einu lauk í gær með leiðréttingu til félagsmanns upp á 321.000 kr. vegna rangtúlkunar atvinnurekanda á hvernig hlutabótaleiðin skuli framkvæmd.

Annað lýtur að túlkun á starfslokum starfsmanns vegna atvinnusjúkdóms en það mál er í vinnslu en samkvæmt sérfræðingi í húðsjúkdómum eru umrædd veikindi að hans mati atvinnusjúkdómur en til þessa hefur fyrirtækið ekki fallist á þá niðurstöðu. Félagið mun klárlega fylgja þessu máli eftir alla leið enda eru það sérfræðingar í læknisfræðum sem vega og meta það hvort um atvinnusjúkdóm sé að ræða ekki atvinnurekendur.

Þriðja málið er um orlofsréttindi starfsmanna Norðuráls eftir að tekið var upp nýtt vaktakerfi eða hætt með 12 tíma vaktir og unnið þess í stað 8 tíma vaktir. Félagið hefur fært góð og gild rök fyrir sinni afstöðu í þessum ágreiningi og ljóst að um jafnvel tug milljóna hagsmuni er að ræða fyrir félagsmenn VLFA í þessu máli. Formaður hefur greint Samtökum atvinnulífsins frá því að ef ekki fæst niðurstaða í málið eins og VLFA túlkar þennan ágreining mun félagið láta á málið reyna fyrir Félagsdómi.

Það er morgunljóst að mikilvægi stéttarfélaga við að varðveita kjarasamningsleg réttindi sinna félagsmanna er gríðarlegt enda leikurinn á milli launamannsins og atvinnurekandans afar ójafn og er formaður nokkuð viss um að nánast ekkert af þessum málum hefðu fallið starfsmönnum í hag nema með aðkomu stéttarfélagsins.

18
Jun

Formannafundur ASÍ

Formannafundur Alþýðusambands Íslands var haldinn í vikunni og eins og alltaf nýtir formaður VLFA tækifærið á slíkum vettvangi til að koma fram þeim athugasemdum sem brenna á félaginu á hverjum tíma fyrir sig. Á fundinum var verið að ræða hin ýmsu mál eins og til dæmis svokölluð starfskjaralög sem til stóð að leggja fram á nýafstöðnu þingi en formaður gagnrýndi harðlega vinnubrögðin við vinnslu þess frumvarps enda var það unnið með ólýðræðislegum hætti og án nokkurs samráðs við stéttarfélögin en lögin hefðu náð yfir lögvarða hagsmuni félagsins. 

Málið var unnið nánast einhliða af forseta ASÍ með fulltrúum Samtaka atvinnulífsins í samráði við Félagsmálaráðuneytið en eftir að frumvarpið lá fyrir létu Efling, VR og VLFA greina frumvarpið og var það niðurstaða lögmanna áðurnefndra félaga að margt í frumvarpinu væri í raun afturför í réttindagæslu fyrir félagsmenn stéttarfélaganna. Var sérstaklega 14. grein frumvarpsins gagnrýnd sem og kafli sem lýtur að aðkomu Vinnumálastofnunnar. Það verður að gagnrýna harðlega forseta ASÍ fyrir það samráðsleysi sem ástundað var í þessu máli enda liggja fyrir lögvarðir hagsmunir stéttarfélaganna þegar breytingar á lögum er varða þau eru til vinnslu. 

Einnig var til umræðu ályktun vegna málefna er lúta að Play og starfskjörum sem fyrirtækið hefur gert við Íslenska flugstéttarfélagið en þar var send harðorð ályktun en formaður tók til máls undir þessum lið og sagðist taka heilshugar undir að mikilvægt væri að verkalýðshreyfingin stæði vörð um starfskjör launafólks og inni gegn félagslegum undirboðum á íslenskum vinnumarkaði en benti jafnframt á að aðildarfélög ASÍ gætu litið í eigin barm því árið 1998 hafi verið samið við Norðurál á Grundartanga um launakjör sem voru 32% lakari en hjá álverinu í Straumsvík og ekki bara það heldur ákváðu þau aðildarfélög sem eiga aðild að samningnum að afsala sér einum heilagasta rétti launafólks sem er verkfallsrétturinn. Þessu til viðbótar var samningurinn ekki borinn undir þá sem voru að fara að vinna eftir honum og á þeirri forsendu er um töluverða hræsni að ræða þegar verið er að gagnrýna starfskjör hjá Play enda hefur slíkt verið gert hjá aðildarfélögum ASÍ að semja um mun lakari kjör en þekkjast í sambærilegum iðnaði. Sem betur fer hefur VLFA tekist að ná verkfallsréttinum aftur til baka og ekki bara það heldur einnig lagfæra launakjörin með þeim hætti að ef eitthvað er eru þau komin uppfyrir álverið í Straumsvík í dag. Hann nefndi líka að samið hefði verið við United Silicon á Reykjanesi á sínum tíma um allt að 40% lakari laun en hjá Járnblendiverksmiðjunni á Grundartanga og því er þessi gagnrýni á Play eilítið grátbrosleg. 

07
Jun

Sjómannadagurinn 2021

Allt frá árinu 1938 eða í 83 ár hefur sjómannadagurinn verið haldinn hátíðlegur vítt og breitt um landið. Formaður vill fyrir hönd Verkalýðsfélags Akraness óska félagsmönnum sem tilheyra sjómannadeild VLFA sem og sjómönnum öllum innilega til hamingju með daginn.

Það er óhætt að segja að sjómannadagurinn á Akranesi sé nánast að verða að engu enda kannski ekki skrýtið því núverandi fiskveiðistjórnarkerfi hefur lagt veiðar og vinnslu sjávarafurða hér á Akranesi í rúst.

Akranes eða Skipaskagi eins og kaupstaðurinn hefur oft verið kallaður, byggði sína afkomu um áratugaskeið á veiðum og vinnslu á sjávarafurðum en hér voru starfrækt fjölmörg frystihús og skreiðar og saltfiskvinnsla sem upp undir 70% bæjarbúa byggðu lífsafkomu sína á. Sem dæmi þá var það fyrir örfáum árum sem Akranesbær var þriðja stærsta vertíðarstöð landsins en bara hjá fyrirtækinu Haraldi Böðvarssyni & co störfuðu árið 2004, 350 manns og greiddi fyrirtækið núvirt upp undir 5 milljarða í laun. Nú er allt farið, þökk sé handónýtu fyrirkomulagi við stjórnfiskveiða að þakka.

Á Akranesi er reynt að halda örlítið í sjómannadaginn til að heiðra sjómenn, dagurinn byrjaði á minningarorðum við minningarreit um týnda sjómenn í kirkjugarðinum hér á Akranesi, en þar var lagður blómsveigur til minningar um þá sjómenn sem ekki hafa fundist og hvíla hina votu gröf.

Að lokinni minningarstundinni var haldinn guðsþjónusta í Akraneskirkju sem var virkilega falleg, en þar var íslenskum sjómönnum þakkað þeirra frábæra framlag til gjaldeyrisöflunar fyrir þjóðarbúið. Að lokinni guðsþjónustunni var haldið að Akratorgi þar sem blómsveigur var lagður að styttu sjómannsins til minningar um látna sjómenn.

Það er mikilvægt fyrir almenning í þessu landi að þakka og sýna íslenskum sjómönnum virðingu fyrir þeirra störf sem eru oft á tíðum hættuleg og við krefjandi aðstæður, en eitt er víst að íslenskt samfélag væri ekki jafn sterkt ef ekki væri fyrir þá gjaldeyrisöflun sem sjómenn skapa dag hvern.

Sjómenn og fjölskyldur þeirra enn og aftur innilega til hamingju með daginn.

02
Jun

Kjarasamningur Elkem Ísland samþykktur með tæplega 60% atkvæða

Rétt í þessu lauk kosningu um kjarasamning félagsins við Elkem Ísland á Grundartanga og var samningurinn samþykktur með tæplega 60% þeirra sem kusu.

Á kjörskrá voru 103

Þeir sem kusu voru 74 eða 71,84%

Af þeim sem kusu sögðu 44 já eða 59,46%

Af þeim sem kusu sögðu 29 nei eða 39,19

Auður og ógildir voru 1 eða 1,35%

02
Jun

Kjör hjá Snók og Klafa hækka eins og um var samið hjá Elkem

Eins og fram hefur komið hér á heimasíðunni þá gekk félagið frá kjarasamningi við Elkem Ísland fyrir nokkrum dögum en kosningu um kjarasamninginn lýkur í dag.

Það er skemmst frá því að segja að það eru fleiri fyrirtæki sem tengjast kjarasamningnum við Elkem en það eru tvö fyrirtæki sem þjónusta Elkem á Grundartanga sem taka mið af þeim launum og réttindum sem samið er um í samningi við Elkem.

Þetta eru þjónustu- og verktakafyrirtækin Snókur og Klafi en þessi fyrirtæki munu hækka laun sín eins og samið var um í umræddum kjarasamningi við Elkem.

Grunnlaun munu hækka með eftirfarandi hætti hjá Snók og Klafa:

 • 1. janúar 2021 5,8%
 • 1. janúar 2022 5,8%
 • 1. janúar 2023 hækka laun sem nemur 95% af launavísitölunni
 • 1. janúar 2024 hækka laun sem nema 95% af launavísitölunni
 • Orlofs og desemberuppbætur verða í ár 238.923 kr. eða samtals 477.846 kr.

Eins og áður hefur komið fram gildir samningar beggja þessara fyrirtækja afturvirkt frá 1. Janúar 2021 og nemur afturvirkni hjá starfsmönnum um eða yfir 200 þúsund krónum.

Rétt er að geta þess að fjölmörg réttindi í stóriðjusamningunum eru umtalsvert betri en gengur og gerist á hinum almenna vinnumarkaði eins og t.d. áðurnefndar orlofs og desemberuppbætur að ógleymdum veikinda- og slysarétti. Því er mikilvægt að tengja kjör þessara þjónustufyrirtækja sem starfa á iðnaðarsvæðinu við stóriðjusamning.

Fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image