• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
 • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15
Fréttir

Fréttir

19
Jan

Ætlar Samband íslenskra sveitafélaga ekki að fara eftir skattalögum?

Í kjarasamningum sem undirritaðir voru í fyrra á milli Verkalýðsfélags Akraness og Samband íslenskra sveitarfélaga var samið um að allir starfsmenn sem heyrðu undir kjarasamning félagsins og starfa hjá Akraneskaupstað, Hvalfjarðarsveit og hjúkrunar-og dvalarheimilinu Höfða ættu rétt á greiðslu 1. febrúar ár hvert sem næmi 1,5% af heildarlaunum starfsmanns.

En þessi greiðsla kom til vegna þess samningsatriðis sem laut að jöfnun lífeyrisréttinda milli almenna vinnumarkaðarins og opinbera markaðarins, en það hallaði á starfsmenn sem unnu hjá sveitarfélögunum sem nam 1,5%.

Í fyrstu samdi VLFA við Samband íslenskra sveitarfélaga um að hækka launatöflur um þessi 1,5% umfram almenna launahækkanir.

Frá þessari leið var horfið vegna þess að Samband íslenskra sveitarfélaga óttaðist að opinberu félögin myndu einnig krefjast þess að fá hækkun á sínum launatöflum um 1,5% þrátt fyrir að eiga ekki rétt á því vegna þess að þessi hækkun var leiðrétting á lífeyrisréttindum milli opinbera markaðarins og almenna. Samband íslenskra sveitarfélaga lagði hart að VLFA að greiða frekar þessi 1,5% einu sinni á ári með því að stofna svokallaðan Félagsmannasjóð m.a. til að lágmarka ágreining við opinberu félögin um þetta 1,5%.

Það var meinlaust af hálfu VLFA að fara þessa leið enda átti að vera gulltryggt að starfsmenn myndu fá fulla greiðslu sem næmi þessu 1,5% af heildarlaunum sínum greitt einu sinni á ári og tryggt væri að sveitarfélögin myndu eðli málsins samkvæmt sjá alfarið um útgreiðslu til starfsmanna.

Núna hefur hins vegar það gerst að Samband íslenskra sveitarfélaga hefur gert samkomulag við stóran hluta af verklýðshreyfingunni um að greiða þessi 1,5% inn í einhvern Félagsmannasjóð sem er á forræði verkalýðshreyfingarinnar, sem sér síðan um að greiða út til starfsmanna sveitarfélaganna einu sinni á ári.

Verkalýðsfélag Akraness hefur ætíð alfarið hafnað þessari aðferðafræði, enda er það mat félagsins að þessi gjörningur standist hvorki skattalög né lög um lífeyrisréttindi. Enda er ekki tekin staðgreiðsla, tryggingargjald né mótframlag í lífeyrissjóði af þessu 1,5% eins og lög kveða skýrt á um að eigi að gera varðandi allar launagreiðslur.

Það er umhugsunarefni að af öllum sé Samband íslenskra sveitarfélaga og verkalýðshreyfingin í samkrulli um að finna leiðir til að koma sér hjá greiðslu opinberra gjalda, enda skýrt kveðið á um að greiða þarf opinber gjöld af öllum launagreiðslum.

VLFA hefur eins og áður sagt neitað alfarið að fara þessa leið og hefur bæði komið þeim skilaboðum til Sambands íslenskra sveitarfélaga sem og Akraneskaupstaðar. Einnig hefur félagið talað við ríkisskattstjóra til að kanna hvort félagið hafi skattalega heimild til að framkvæma þessar launagreiðslur án þess að af þeim séu dregin þau opinberu gjöld sem kveðið er á um í skattalögum.

Í samtali VLFA við ríkisskattstjóra sem byggðist á því að fá upplýsingar og leiðbeiningar um hvernig eigi að meðhöndla þessar launagreiðslur til starfsmanna sveitarfélaganna. VLFA gat ekki skilið annað á fulltrúa frá RSK að þeir leggja sama skilning og VLFA gerir í þessu máli, þ.e.a.s. að þessi framkvæmd standist ekki skattalög. Formaður veit ekki annað en að RSK ætli að óska eftir skýringum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og verkalýðshreyfingunni um framkvæmd á þessari útgreiðslu á 1,5% af heildarlaunum starfsmanna sveitarfélaga.

Verkalýðsfélag Akraness hefur alltaf sagt bæði við fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga sem og fulltrúa Akraneskaupstaðar að félagið sé ekki að fara að gerast launagreiðandi fyrir sveitarfélögin. Og þaðan að síður að taka þátt í því að meðhöndla launagreiðslur upp á marga milljarða án þess að greitt sé að þeim öll þau launatengdu gjöld sem lög á Íslandi kveða skýrt á um.

 

Félagið hefur á liðnum mánuðum átt í samtali við samningsaðila um lausn á þessu máli en nú eru einungis örfáir dagar þar til útgreiðsla á þessu 1,5% á að berast til starfsmanna og mikilvægt að sú greiðsla berist starfsmönnum eins og lög og kjarasamningar kveður á um.

 

Formaður hefur upplýst kjörna fulltrúa um stöðuna á þessum ágreiningi því á endanum eru það kjörnir fulltrúar sem bera ábygð á því að kjarasamningar og skattalög séu virkt í þessu mikla hagsmunamáli.

14
Jan

Samningafundur um nýjan kjarasamning við Elkem Ísland

Viðræður um nýjan kjarasamning milli þeirra stéttarfélaga sem eiga aðild að kjarasamningi Elkem Ísland á Grundartanga eru komnar á fullt skrið. Í morgun var haldinn fundur í fundarsal Verkalýðsfélags Akraness.

Á þessum fundi var verið að lesa yfir allar samningsgreinar í samningum því sumar greinar samningsins eiga ekki lengur við. Ekki er farið að ræða að neinu marki launalið samningsins en þó er ljóst að ekki verður samið um minni launabreytingar en um var samið í kjarasamningi Norðuráls á síðasta ári.

Næsti samningafundur hefur verið bókaður á næsta miðvikudag og á þeim fundi er stefnt að því að klára yfirlestur á kjarasamningnum.

               

07
Jan

Félags-og barnamálaráðherra í heimsókn á skrifstofu félagsins

Ásmundur Einar Daðason félags-og barnamálaráðherra kom í heimsókn á skrifstofu Verkalýðsfélags Akraness og áttu formaður félagsins og ráðherrann gott samtal um málefni er lúta að hagsmunum launafólks og stöðunni á íslenskum vinnumarkaði.

Þetta var góður fundur en samskipti VLFA við félagsmálaráðherra hafa ætíð verið góð, en ráðherrann hefur verið duglegur að kíkja í heimsókn á liðnum árum á skrifstofu félagsins, til að fara yfir stöðuna á vinnumarkaðnum og eftirfylgni á þeim atriðum sem lutu að stuðningi stjórnvalda samhliða gerð Lífskjarasamningsins.

04
Jan

Upp undir 100 milljónir greiddar úr sjúkrasjóði VLFA á árinu 2020

Sjúkrasjóður Verkalýðsfélags Akraness greiddi til félagsmanna upp undir 100 milljónir úr sjóðnum á árinu sem nú var að líða.

En um umtalsverða aukningu er að ræða á milli ára eða sem nemur tæpum 19%. Af þessum 100 milljónum voru tæpar 60 milljónir vegna sjúkradagpeninga en félagsmenn eru tryggðir fyrir allt að 80% af launum sínum eftir að greiðsluskyldu atvinnurekanda lýkur vegna veikinda.

Fæðingarstyrkur til félagsmanna sem eignuðust barn á árinu nam tæpum 13 milljónum og gleraugnastyrkir til félagsmanna námu 4,5 milljónum. Heilsueflingarstyrkir námu 4,6 milljónum og heilsufarsskoðunarstyrkir námu 5,7 milljónum.

Það er afar ánægjulegt að sjá hversu meðvitaðir félagsmenn eru um þá styrki sem félagið bíður sínum félagsmönnum uppá en upp undir 40% af þeim félagsmönnum sem eru greiðendur í félagið nýttu sér styrki úr sjúkrasjóði félagsins.

22
Des

Stjórn og starfsfólk VLFA óska félagsmönnum sínum gleðilegra jóla

Stjórn og starfsfólk Verkalýðsfélags Akraness óska öllum sínum félagsmönnum sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Opnunartími skrifstofu félagsins verður með eftirfarandi hætti fyrir jól og milli jóla og nýárs:

 

 • 23. desember (Þorláksmessa)     Lokað
 • 28. desember                             11:00 til 16:00
 • 31. desember (gamlársdagur)       Lokað

 

Aðra daga milli jóla og nýárs verður opið með hefðbundum hætti.

21
Des

Aðalfundi sjómannadeildar VLFA frestað vegna Covid 19

Sjómenn sem tilheyra sjómannadeild Verkalýðsfélags Akraness athugið. Vegna takmarkana og skýrra fyrirmæla frá sóttvarnaryfirvöldum vegna COVID 19 þá er hinum árlega aðalfundi sjómannadeildar Verkalýðsfélags Akraness sem ætíð er haldinn milli jóla og nýárs frestað ótímabundið.

Stjórn og starfsfólk Verkalýðsfélags Akraness vill óska sjómönnum og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

21
Des

Réttindi hjá Sjúkrasjóði Verkalýðsfélags Akraness

Vissir þú að félagsmenn í Verkalýðsfélagi Akraness njóta fjölbreyttra réttinda hjá sjúkrasjóðnum í samræmi við reglugerð hans?

 

Helstu réttindi eru:

 • Sjúkradagpeningar - 80% af meðaltali þeirra heildarlauna, hámark 500.000.
 • Fæðingarstyrkur - kr. 150.000.
 • Styrkur vegna glasa-, tæknifrjóvgunar eða ættleiðingar - kr. 100.000.
 • Greiðsla vegna Heilsufarsskoðunar (t.d. krabbameinsskoðun, skoðun hjá Hjartavernd, speglanir, tannlæknar) - 50% af kostnaði að hámarki 25.000.
 • Gleraugnastyrkur - 50% af reikningi þó að hámarki 50.000. Hægt er að nýta styrkinn vegna barns félagsmanns, 50% af reikningi að hámarki kr. 22.000.
 • Heyrnartækjastyrkur - 50% af reikningi að hámarki 40.000.
 • Heilsueflingarstyrkur - 50% af reikningi að hámarki 30.000.
 • Sjúkraþjálfun/sjúkranudd hjá löggiltum sjúkraþjálfara/sjúkranuddara – 50% af reikningi að hámarki allt að 50.000. Sama rétt eiga elli- og örorkulífeyrisþegar vegna sjúkraþjálfunar/sjúkranudds, þ.e. allt að 50.000 kr. í eitt skipti.
 • Dánarbætur vegna fráfalls félagsmanns frá kr. 62.762 til 360.000.
 • Sálfræðiþjónusta / fjölskylduráðgjöf – 50% af reikningi að hámarki 50.000.
 • Göngugreining - kostnaður greiddur allt að kr. 10.000.

 

Sjá nánar hér: https://vlfa.is/index.php/sjukrasjodhur/sjukrasjodhur

14
Des

Verkalýðsfélag Akraness hefur innheimt frá árinu 2004 um einn milljarð vegna launakrafna

Það er eins og áður ætíð nóg að gera við að verja réttindi félagsmanna. Í því samhengi er rétt að upplýsa að félagið hefur innheimt vegna vangreiddra launa og launakrafna vegna gjaldþrota um 131 milljón á árinu 2020.

Eins og hefur komið fram hér á heimasíðunni þá er langstærsta einstaka innheimtumálið málið gegn Hval en þar liggja uppundir 70 milljónir með launatengdum gjöldum. Dómsmálið sem félagið hefur staðið í í hartnær 5 ár skilar um eða yfir 100 milljónum þegar starfsmenn Hvals sem tilheyra öðrum stéttarfélögum eru teknir með.

Launakröfur vegna gjaldþrots námu um 40 milljónum á árinu sem er að líða og síðan voru nokkur innheimtumál sem skiluðu nokkrum milljónum hjá nokkrum einstaklingum þar sem ágreiningur var um túlkun á kjarasamningum, en þau mál leystust án aðkomu dómstóla.

Það er skemmst frá því að segja að VLFA var með 8 mál fyrir dómstólum á árinu, 7 gegn Hval og eitt gegn Norðuráli vegna vikulegs frídags en það mál var flutt fyrir félagsdómi og skilaði umræddum starfsmanni 1,6 milljónum í leiðréttingu.

Það er formanni VLFA algjörlega til efs að nokkurt stéttarfélag hafi verið með jafn mörg mál fyrir dómstólum á síðasta ári og undanfarin ár miðað við stærð félagsins.

Rétt er að geta þess að frá árinu 2004 hefur Verkalýðsfélag Akraness innheimt vegna kjarasamningsbrota og ágreinings um túlkun á kjarasamningum um 1 milljarð króna og er þá ekki verið að taka tillit til þeirra mála þar margfeldisáhrifa sem sum ágreiningsmálin hafa skilað til framtíðar.

Þetta sýnir hversu gríðarlega mikilvæg stéttarfélögin eru fyrir launafólk enda er „leikurinn“ á milli launamannsins og atvinnurekandans gríðarlega ójafn þegar kemur að ágreiningi um kjarasamningsbrot eða vangreidd laun. Þá skiptir miklu máli að hafa öflugt stéttarfélag til að sækja rétt sinn þar sem ekki er horft í krónur og aura við að ná fram vangreiddum launum fyrir dómstólum ef þurfa þykir.

11
Des

Sér loks fyrir endann á 5 ára réttinda-og baráttumáli gegn Hval

Nú sér loksins fyrir endann á fimm ára réttinda-og baráttumáli fyrir dómstólum sem Verkalýðsfélag Akraness hefur háð fyrir félagsmenn sína sem störfuðu hjá Hval á vertíðunum 2013-2014 og 2015.

En eins og fram hefur komið hér á heimasíðunni vann félagið mál fyrir dómstólum fyrir umrædda starfsmenn og nú er búið að reikna út þá leiðréttingu sem Hvalur þarf að greiða og ljóst að sú leiðrétting mun nema uppundir 100 milljónum til allra starfsmanna með launatengdum gjöldum. En formanni sýnist að upphæðin sem félagsmenn VLFA fá endurgreitt með dráttarvöxtum og launatengdum gjöldum nemi nálægt 70 milljónum og má áætla að félagsmenn sem störfuðu hjá Hval og tilheyrðu ekki VLFA séu að fá 30 milljónir.

Formaður er að vonast eftir að þessi leiðrétting samkvæmt dómi Landsréttar verði greidd fyrir lok næstu viku og ljóst að það verður gott fyrir félagsmenn VLFA að fá þessa leiðréttingu svona rétt fyrir jól.

Þetta langa réttinda- og baráttumál sem félagið hefur háð í fimm ár er eitt stærsta mál sem félagið hefur rekið fyrir dómstólum. Stjórn VLFA er stolt af því að hafa náð að knýja fram réttlætið í þessu máli en félagið horfir ekki á tíma né aura við að verja hagsmuni sinna félagsmanna sé minnsti grunur um að verið sé að brjóta á þeim.

07
Des

Málverk af fólkinu sem kom að stofnun Verkalýðsfélags Akraness

Eins og flestir félagsmenn Verkalýðsfélags Akraness vita þá flutti félagið starfsemi sína frá Sunnubraut 13 og yfir á Þjóðbraut 1 í nóvember síðastliðnum.

Í tilefni þess ákvað stjórn félagsins að fá okkar frábæra listamann hann Bjarna Þór til að mála fyrir okkur málverk með Akranes- og verkalýðsívafi til að prýða móttökuna á skrifstofu félagsins.

Það er óhætt að segja að það hafi Bjarna Þór svo sannarlega tekist gríðarlega vel eins og honum er einum lagið, en að sjálfsögðu er okkar gullfallega Akrafjall í bakgrunni en hugmyndin að málverkinu er komin frá því þegar verkafólk á Akranesi vann oft á tíðum við afar erfið skilyrði við að þurrka saltfisk á Breiðinni um 1924.

Það er rétt að geta þess að Verkalýðsfélag Akraness var stofnað árið 1924 af harðduglegu verkafólki sem háði baráttu fyrir lífshagsmunum sínum og heimila sinna og því má segja að fólkið sem prýðir þetta fallega málverk sé m.a. verkafólkið sem kom til stofnfundar félagsins í Báruhúsinu árið 1924.

En stofnfundur félagsins var haldinn þann 9. október 1924 en þá komu saman til fundar í Báruhúsinu á Akranesi allmargir sjómenn og verkafólk. Þetta voru menn sem sóttu sjóinn ýmist á litlum vélbátum eða opnum árabátum og verkafólk sem vann flest langa vinnudaga við fiskverkun.

Síðan eru liðin rúm 96 ár og á þeim tíma hafa orðið hreint ótrúlegar breytingar og margir sigrar í baráttunni fyrir bættum kjörum til handa verkafólki náðst fram og eiga þessir brautryðjendur verkalýðsbaráttunnar stóran þátt í þeim sigrum.

Mikilvægt er að gleyma ekki þeirri baráttu sem verkafólk á þessum tíma háði og þeirra mikilvæga hlutverki varðandi stofnun félagsins.

Stjórn félagsins vill þakka okkar frábæra listamanni Bjarna Þór fyrir glæsilegt málverk sem mun prýða skrifstofu félagsins um ókomin ár.

Fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image