• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
  • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15
20
Nóv

Ertu ekki örugglega búinn að endurfjármagna húsnæðislánið þitt?

Eitt af aðalmarkmiðum okkar sem komu að gerð Lífskjarasamningsins var að auka ráðstöfunartekjur okkar félagsmanna með fleiri þáttum en bara beinum launabreytingum.

Þar horfðum við meðal annars á að ná að skapa skilyrði til þess að ná niður því okurvaxtaumhverfi sem íslenskir neytendur og heimili hafa þurft að búa við áratugum saman.

Það má klárlega segja að þetta markmið okkar hafi gengið eftir að miklu leyti og nægir að nefna í þessu samhengi að stýrivextir Seðlabankans hafa lækkað frá undirritun Lífskjarasamningsins sem var í apríl 2019 úr 4,5% í 0,75%.

Vissulega má gagnrýna fjármálakerfið sem hefur því miður ekki skilað þessari miklu lækkun á stýrivöxtum Seðlabankans að fullu til neytenda, en samt hafa húsnæðisvextir lækkað umtalsvert frá undirritun Lífskjarasamningsins.

Það liggur fyrir að fjöldi heimila hefur nýtt sér þessa vaxtalækkun og endurfjármagnað húsnæðislán sín, en því miður hef formaður VLFA heyrt af fólki sem hefur ekki enn nýtt sér tækifærið til að endurfjármagna lánin á lægri vaxtakjörum.

Milljónir í húfi fyrir skuldsett heimili

Fyrir nokkrum dögum hafði einstaklingur samband við formanninn sem tjáði honum að hann væri með 24 milljóna verðtryggt húsnæðislán sem bæri fasta verðtryggða vexti upp á 4,15%. Formaður hvatti umræddan einstakling til að fara eins og skot og óska eftir endurfjármögnun á sínu húsnæðisláni, enda um gríðarlega hagsmuni um að ræða.

Til að sýna fram á hversu mikinn fjárhagslegan ávinning er um að ræða hjá þessum einstaklingi þá ætla ég að sýna útreikning á því hverju hans heimili hefur orðið af frá því Lífskjarasamningurinn var undirritaður 3. apríl 2019 vegna þess að hann hefur ekki farið í endurfjármögnun.

Af þessu 24 milljóna verðtryggða húsnæðisláni sem ber 4,15% fasta vexti er hann að greiða 83 þúsund í vaxtakostnað á mánuði eða 996 þúsund á ári. Frá því Lífskjarasamningarnir voru undirritaðir hefur neysluvísitalan hækkað um 4,73% sem þýðir að af 24 milljóna húsnæðisláni hefur höfuðstóllinn hækkað um tæpar 1,2 milljónir.

Ef umræddur húsnæðiseigandi hefði hinsvegar endurfjármagnað sig strax í apríl 2019 þá hefði hann getað tekið óverðtryggða húsnæðisvexti á 3,5% sem þýðir að vaxtagjöld á mánuði hefðu verið 70 þúsund sem gerir 840 þúsund á ársgrundvelli.

Þetta þýðir að ef hann hefði endurfjármagnað sig úr verðtryggðu láni á 4,15% vöxtum yfir í óverðtryggða vexti upp á 3,5% þá hefði hann sparað sér 13 þúsund krónur í hverjum mánuði og ekki bara það heldur hefði húsnæðislánið hans ekki hækkað um 1,2 milljónir vegna verðtryggingarinnar!

Það má því segja að þessi einstaklingur hafi orðið af því að geta aukið ráðstöfunartekjur sínar um 156 þúsund á ársgrundvelli og sloppið við að horfa upp á hækkun á höfuðstól lánsins um 1,2 milljónir á 18 mánuðum!

Formaður vill því enn og aftur brýna fyrir öllum sem ekki hafa enn endurfjármagnað sig að gera það strax, enda geta heimilin aukið ráðstöfunartekjur sínar um tugi þúsunda á mánuði og losnað úr viðjum þeirra glæpalána sem verðtryggðu lánin eru.

Það var þetta sem við lögðum gríðarlega áherslu á við gerð Lífskjarasamningsins, að ná að skapa skilyrði fyrir vaxtalækkun og auka þannig ráðstöfunartekjur heimilanna samhliða hækkun launa.

Að þessu sögðu ítrekar formaður mikilvægi þess að þeir sem ekki hafa endurfjármagnað sig drífi sig í að ræða við sinn lánveitanda, enda gríðarlegir hagsmunir í húfi fyrir skuldsett heimili.

16
Nóv

Nýr stofnanasamningur við Sjúkrahús Akraness

Verkalýðsfélag Akraness undirritaði nýjan stofnanasamning við Sjúkrahúsið á Akranesi og tekur samningurinn gildi frá og með 1. janúar 2021.

Með nýjum stofnanasamningi og vörpun í nýja launatöflu munu starfsmenn miðað við 100% starfshlutfall vera að hækka frá 36.000 kr. í 42.000 kr. á mánuði.

09
Nóv

Verkalýðsfélag Akraness flytur starfsemi sína að Þjóðbraut 1

Verkalýðsfélag Akraness hefur fjárfest í nýju skrifstofuhúsnæði að Þjóðbraut 1 en gamla húsnæðið að Sunnubraut 13 var orðið alltof lítið og rúmaði ekki þá starfsemi sem félagið sinnir á degi hverjum.

Rétt er að geta þess að skrifstofurýmið sem var á Sunnubraut 13 var einungis um 100 fermetrar og fundarsalurinn var rétt rúmir 40 fermetrar en sá salur var undir súð.

Hið nýja skrifstofuhúsnæði að Þjóðbraut 1 er rétt rúmir 300 fermetrar, en inni í þessum 300 fermetrum er góður fundarsalur.

Það má segja að VLFA hafi verið nauðbeygt til að fjárfesta í nýju skrifstofuhúsnæði en félagið hefur verið með starfsemi á Sunnubrautinni frá árinu 2002. Á þeim tíma voru félagsmenn VLFA um 1.500 en í dag eru þeir 3.200 og hefur félagafjöldinn því rúmlega tvöfaldast frá árinu 2002. Það er einnig rétt að vekja athygli á því að frá árinu 2009 hefur Virk starfsendurhæfing haft aðsetur í húsnæði VLFA en VLFA leigir Virk tvö skrifstofurými og á þessu sést að rýmið á Sunnubrautinni var eðli málsins samkvæmt löngu sprungið.

Eins og flestir félagsmenn vita þá átti Verkalýðsfélag Akraness efstu hæðina að Kirkjubraut 40 en þá eign hefur félagið selt og einnig húseignina að Sunnubraut og voru þeir fjármunir notaðir til að fjárfesta í hinu nýja húsnæði að Þjóðbraut 1 og gera þær endurbætur sem þurfti.

Nýja húsnæðið uppfyllir allar kröfur sem gerðar eru til starfsemi stéttarfélaga þar sem aðgengi félagsmanna að hinu nýja skrifstofuhúsnæði er afar gott og staðsetningin er á besta stað í bænum. Einnig er allur aðbúnaður og aðstaða starfsmanna eins og best verður á kosið.

Rétt er að geta þess að eftir rétt rúm 3 ár verður Verkalýðsfélag Akraness 100 ára og ljóst er að þetta nýja skrifstofuhúsnæði mun þjóna starfsemi félagsins næstu tugi ára.

Stjórn Verkalýðsfélags Akraness óskar félagsmönnum sínum öllum innilega til hamingju með nýju aðstöðuna, en sökum aðgerða almannavarna vegna Covid 19 er ekki hægt að hafa opið hús að svo stöddu. En um leið og takmörkunum verður aflétt mun verða opið hús þar sem félagsmenn geta skoðað nýju aðstöðu félagsins.

 

 Þ1thumbnail IMG 0682

29
Okt

Norðurál stefnir að taka upp 8 tíma vaktakerfi 1. maí nk.

Norðurál stefnir að því að taka upp nýtt 8 tíma vaktakerfi 1. maí á næsta ári.

Eins og fram kom hér á heimasíðunni þá var skrifað undir nýjan kjarasamning við Norðurál 13. október og var sá samningur gríðarlega góður enda samþykktu um 90% starfsmanna samninginn í allsherjar rafrænni atkvæðagreiðslu sem 90% starfsmanna tóku þátt í.

Í kjarasamningum var kveðið á um að Norðurál ætlaði sér að taka upp nýtt vaktakerfi þ.e.a.s. hætta með 12 tíma vaktir og taka upp 8 tíma vaktakerfi. Það 8 tíma vaktakerfi verður uppbyggt nákvæmlega eins og vaktakerfið er hjá Elkem Ísland á Grundartanga eða það er að segja að starfsmenn taka tvær 8 tíma dagvaktir, tvær 8 tíma næturvaktir og enda á tveimur 8 tíma kvöldvöktum.

Þetta þýðir að starfsmenn munu ekki lengur skila 182 vinnustundum á mánuði heldur 145,6 vinnustundum sem þýðir að starfsmenn munu skila 36 færri vinnustundum á mánuði en í 12 tíma vaktakerfinu. Í núverandi 12 tíma kerfi eru starfsmenn í raun í 120% starfshlutfalli og munu skila 93,33% starfshlutfalli í nýja vaktakerfinu. Í þessu nýja 8 tíma vaktakerfi munu 26 fastir yfirvinnutímar falla niður en til að mæta brottfalli á fastri yfirvinnu mun fyrirtækið skuldbinda sig til að skaffa öllum starfsmönnum sem vilja tvær aukavaktir og ef fyrirtækið getur ekki orðið við því verður samt greitt fyrir þær vaktir. Þessi skuldbinding mun gilda í 12 mánuði. Er þetta gert til að koma til móts við tekjulækkun vegna brottfalls á þessum 26 yfirvinnutímum.

Það er rétt að geta þess að starfsmenn munu skila um 333 vinnustundum minna á ársgrundvelli í 8 tíma vaktakerfinu en 12 tíma vaktakerfinu, þegar tekið hefur verið tillit til sumar- og vetrarorlofs. Rétt er að geta þess að þrátt fyrir þetta mikla fækkun á vinnustundum munu starfsmenn einungis þurfa að skila 1 og upp í 2 svokallaðar skilavaktir en skilavöktum skulu einungis notaðar til fræðslu á dagvinnutíma. Þessi fækkun mun gera það að verkum að vaktamenn sem fara í nýja kerfið munu fá sem nemur 2 mánuðum í auka frí á ári miðað við núverandi kerfi.

Það er rétt að geta þess að það eru skiptar skoðanir um 8 eða 12 tíma vaktakerfi og ber að virða ólíkar skoðanir starfsmanna. Það er skoðun formanns að hann sé ekki í nokkrum vafa um að til lengri tíma litið eru kostirnir við 8 tíma vaktakerfi mun fleiri en kostir við 12 tíma vaktakerfið. Það er mat hans að það sé ekki gott að vinna við krefjandi aðstæður í 12 tíma og 8 tíma kerfið sé mun fjölskylduvænna en 12 tíma kerfið. Nægir að nefna að nánast allar sambærilegar verksmiðjur eru með 8 tíma vaktakerfi og í þeim verksmiðjum ríkir almenn ánægja með það vinnufyrirkomulag. Það er í raun lýðheilsumál að hverfa frá þessu 12 tíma vaktakerfi yfir í 8 tíma kerfið sem byggist á því að teknar eru sex vaktir á fimm dögum og fimm dagar í frí.

Eins og áður sagði þá hefur fyrirtækið tilkynnt vaktamönnum í ker-og steypuskála að nýja kerfið taki gildi 1. maí á næsta ári en skýrt var kveðið á um í kjarasamningnum að Norðurál yrði að segja núverandi kerfi upp með sex mánaða fyrirvara.

Laun starfsmanna í nýja 8 tíma vaktakerfi fyrir 145,6 vinnustundir á mánuði verða eins og fram kemur hér að neðan en þetta er með öllu þ.e.a.s, bónusum og orlofs-og desemberuppbótum deilt niður á 12 mánuði. En þá verður byrjandinn með 620.529 kr. og starfsmaður eftir 10 ára starf með 745.614 kr. og á bakvið þessi heildarlaun liggja 145,6 vinnustundir eða 33,6 vinnustundir á viku.

   

Norðurál

 

 

 

 

 

 

Byrjun

 

 

 

 

 

 

1 ár

 

 

 

 

 

 

3 ár

 

 

 

 

 

 

5 ár

 

 

 

 

 

 

7 ár

 

 

 

 

 

 

10 ár

Grunnlaun (vaktamenn)

347.527

378.804

400.907

411.646

415.225

422.384

Meðalvaktaálag (37,62%)+

130.740

142.506

150.821

154.861

156.208

158.901

Föst yfirvinna 26 t.

0

0

0

0

0

0

Ferðap.(0,90%*19)

59.427

64.776

68.555

70.391

71.004

72.228

Bónusar og álög (8%)

43.016

46.887

49.623

50.952

51.395

52.281

Orlofsuppb.(mán.)

19.910

19.910

19.910

19.910

19.910

19.910

Desemberuppb.(mán.)

19.910

19.910

19.910

19.910

19.910

19.910

Samtals á mán

620.529

672.793

709.726

727.670

733.651

745.614

29
Okt

Frábærar fréttir !

-Starfsmiðuð fjarnámskeið-

-að fullu fjármögnuð af starfsmenntasjóðum-

 

Gerður hefur verið samningur við NTV skólann um fulla fjármögnun á 6 námskeiðum/námsleiðum sem allt eru starfsþróunarmiðuð og verkefnadrifin fjarnámskeið sem boðið verður upp á í samstarfi við aðildarfélög Landsmenntar, Ríkismenntar, Sveitamenntar og Sjómenntar. Félagsmenn aðildarfélaga sjóðanna munu fá námskeið að fullu niðurgreidd. 

Öll námskeiðin (námsefni, verkefnavinna, verkefnaskil og samskipti) eru inni á nemendaumhverfi NTV skólans í gegnum nettengingu. Stefnt er að því að námskeiðin hefjist í byrjun nóvember. 

Nánari upplýsingar um námskeiðin má finn áhttp://www.ntv.is/is/um-ntv/yfirlit-flokka/view/stettarfelags-namskeid

Einstaklingar skrá sig hjá NTV skólanum og mun skólinn senda reikninga beint á skrifstofu fræðslusjóðanna. Skráning:http://www.ntv.is/is/namskeid/nam-i-bodi-stettarfelags

Námskeiðin sem um ræðir eru:
Bókhald Grunnur - 8 vikur (120 kes.)
Digital marketing - 7 vikur (112 kes.)
Frá hugmynd að eigin rekstri - 4 vikur (60 kes.)
App og vefhönnun - 6 vikur (90 kes.)
Vefsíðugerð í WordPress - 4 vikur (50 kes.)
Skrifstofu og tölvufærni - 6 vikur (96 kes.) 

23
Okt

Hvalur hf. dæmdur í Landsrétti til að leiðrétta laun starfsmanna sem störfuðu á hvalvertíðum

Verkalýðsfélag Akraness hefur frá árinu 2015 staðið í baráttu fyrir kjörum starfsmanna á hvalvertíðum hjá Hval hf.

Fyrirtækið neitaði að greiða starfsmönnum sínum svokallaða „sérstaka greiðslu“ þótt skýrlega hefði verið kveðið á um greiðsluna í ráðningarsamningi.

Auk þess greiddi Hvalur hf. ekki neinar greiðslur fyrir þá lögbundnu vikulegu frídaga sem starfsmenn misstu vegna mikils og stöðugs vinnuálags.

Afleiðingin var sú að starfsmenn urðu af töluverðum fjárhæðum á hverri hvalvertíð.

Verkalýðsfélagið stóð að dómsmáli gegn Hval hf. vegna þessa og með dómi 14. júní 2018 komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að Hval hf. bæri að greiða starfsmönnum hina svokölluðu „sérstöku greiðslu“ og bætur vegna missis frídaga.

Þrátt fyrir þessa niðurstöðu Hæstaréttar neitaði Hvalur hf. enn að greiða starfsmönnum og bar því við að kröfurnar væru fallnar niður fyrir tómlæti.

Verkalýðsfélag Akraness neyddist því til þess að höfða annað mál gegn Hval hf. til þess að fá fyrirtækið til þess að greiða starfsmönnum þau réttindi sem Hæstiréttur var þegar búinn að staðfesta að fyrirtækið hefði hlunnfarið þá um með ólögmætum hætti.

Héraðsdómur Vesturlands sýknaði Hval hf. af öllum kröfum starfsmanna en ágreiningnum var áfrýjað til Landsréttar.

Með dómi Landsréttar í dag var tekið undir kröfur starfsmanna að mestu leyti.

Hval hf. er gert að greiða öllum starfsmönnum „sérstaka greiðslu“ fyrir hverja einustu vakt sem unnin var á hvalvertíð 2015.  En var hins vegar sýknað að leiðrétta fyrir vertíðarnar 2013 og 2014

Þá ber í sumum tilvikum einnig að greiða „sérstaka greiðslu“ fyrir vaktir á hvalvertíð 2014.

Auk þess ber Hval hf. að rétta hlut starfsmanna sem ekki fengu lögboðinn vikulegan frídag á hvalvertíðum 2013, 2014 og 2015.

Hval hf. er að lokum gert að greiða starfsmönnum dráttarvexti af skuldum sínum við starfsmenn frá 21. júlí 2017 og málskostnað fyrir Landsrétti og nemur sá málskostnaður sem Hvalur þarf að greiða VLFA rétt tæpum 3,5 milljónum.

Það má áætla að þessi dómur muni skila þeim 100 starfsmönnum sem munu heyra undir dóminn rúmum 100 milljónum.

Þótt þetta sé  sigur að hafa tekist að snúa við sýknu dómi Héraðsdóms Vesturlands þá er það umhugsunar efni að atvinnurekendur skuli komast upp með launaþjófnað að hluta á grundvelli svokallaðs tómlætis!

Dómarnir eru birtir á vef Landsréttar þann 23. október 2020

Fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image