• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
  • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15
16
Júlí

Starfsmenn Norðuráls athugið, hægt að kjósa um yfirvinnubann og verkfall á skrifstofu VLFA

Seinni kjaramálafundurinn sem Verkalýðsfélag Akraness og VR standa saman að var haldinn í gær á Gamla kaupfélaginu.

Á þessum fundum fór formaður VLFA ítarlega yfir í hverju ágreiningurinn milli deiluaðila kristallast og kom fram í máli hans að forsvarsmenn Norðuráls hafni nánast eitt allra fyrirtækja á Íslandi að hækka laun eins og kveðið er að um í lífskjarasamningum. Miðað við þær forsendur sem fram koma í tilboði Norðuráls til stéttarfélaganna þá býður félagið eftirfarandi launahækkanir á byrjanda launataxtann næstu 3 árin:

1 Janúar 2020    15.118 kr.

1 janúar 2021     17.829 kr.

1 janúar 2022     13.544 kr.

Samtals:              46.491 kr.

Krafa Verkalýðsfélags Akraness er hins vegar að byrjanda launataxti starfsmanna hækki eins og gert var í lífskjarasamningum og 95% af íslenskum vinnumarkaði hefur undirgengist að gera á vandræða. En lífskjarasamningurinn tryggir eftirfarandi taxtahækkanir auk tryggingu fyrir svokölluðum hagvaxtarauka. En hækkanir lífskjarasamningsins eru eftirfarandi og eru kröfur VLFA og VR:

1 janúar 2020     24.000 kr.

1 janúar 2021     24.000 kr.

1 janúar 2022     25.000 kr.

Samtals:              73.000 kr.

Að hugsa sér að Norðurál skuli voga sé að hafna því að hækka launataxta sinna starfsmanna eins og lífskjarasamningurinn kveður á um og bjóða þess í stað starfsmönnum að byrjendalaunataxti hækki um 26.509 kr. minna en hækkanir í lífskjarasamningum kveður á um eða sem nemur 57% lægri taxtahækkun, en allur vinnumarkaðurinn hefur samþykkt að gera.

Þetta munu Verkalýðsfélag Akraness og VR aldrei samþykkja, enda ekki nokkrar forsendur til þess. Rekstrarforsendur Norðuráls eru blessunarlega mjög góðar um þessar mundir. Á þessum forsendum hafa áðurnefnd stéttarfélög hafið kosningu um yfirvinnubann og verkfall sem mun hefjast þann 1. desember en yfirvinnubannið þann 1. september nk..

Kosning stendur nú yfir og er hægt að kjósa á skrifstofu félagsins fram til hádegis 29. júlí og eru starfsmenn Norðuráls sem tilheyra Verkalýðsfélagi Akraness eindregið hvattir til að koma á skrifstofuna og kjósa.

Oft er þörf á samstöðu, en nú er nauðsyn!

14
Júlí

Kosning um yfirvinnubann og verkfallsaðgerðir vegna kjarasamnings Norðuráls hafin

Í gær var fyrri fundur af tveimur sem Verkalýðsfélag Akraness og VR standa sameiginlega að vegna alvarlegrar stöðu sem upp er komin í kjaradeilu félaganna við Norðurál. En um síðustu áramót rann kjarasamningur starfsmanna út og þrátt fyrir 22 samningafundi ber enn umtalsvert á milli deiluaðila.

Fundurinn var haldinn á Gamla kaupfélaginu og hófst hann klukkan 20:20 og stóð til að verða 22:30. Seinni fundurinn verður á morgun miðvikudaginn 15. júlí og hefst hann einnig kl 20:20  á Gamla kaupfélaginu.

Aðal ágreiningurinn lýtur að því að forsvarsmenn Norðuráls vilja ekki hækka grunnlaun starfsmanna eins og lífskjarasamningurinn kveður á um og 95% af íslenskum vinnumarkaði hefur undirgengist.

Krafa VLFA og VR er að byrjenda grunnlaun starfsmanna hækki frá og með 1. janúar 2020 um 24.000 kr. 1. janúar 2021 um 24.000 kr. og 1. janúar 2022 um 25.000 kr. en þetta eru sömu launahækkanir og lífskjarasamningurinn kvað á um og nánast allur vinnumarkaður hefur undirgengist.

Norðurál býður hins vegar launahækkun frá 1. janúar 2020 um 15.118 kr. 1. janúar 2021 um 17.829 kr. og 1. janúar 2022  um 13.544 kr. En þessar forsendur miðast við að launavísitalan hækki um 4,80% á þessu ári og 4% árið 2021.

Það er með ólíkindum að Norðurál sem hefur skilað eigendum sínum hátt í  100 milljarða í hagnað skuli voga sér að bjóða sínum starfsmönnum hækkun á næstu þremur árum á grunnlaunum byrjanda um 46.491 á sama tíma og lífskjarasamningshækkarnar gefa hækkun sem nemur 73.000 kr. á sama tímabili. Hérna munar 26.509 kr. og er það morgunljóst að VLFA og VR munu alls ekki sætta sig við þessa niðurstöðu enda er félögin einungis að biðja um sömu launabreytingar á grunnlaunum byrjanda eins og langflestir aðilar á íslenskum vinnumarkaði hafa fengið.

Í ljósi alvarleika kjaradeilunnar hefur Verkalýðsfélag Akraness hafið kosningu um yfirvinnubann sem hefst 1. September og verkfallsaðgerðir sem hefjast 1. Desember ef ekki tekst að semja fyrir þann tíma. En verkafallsaðgerðirnar byggjast á grein 8.11.2 í kjarasamningi samningsaðila.

Hægt verður að kjósa um verkafallsaðgerðir og yfirvinnubannið á fundinum á miðvikudaginn kemur  og á skrifstofu VLFA fram til kl. 12.00 miðvikudaginn 29. júlí.

Formanni VLFA er kunnugt um að VR sé einnig að hefja kosningu á meðal sinna félagsmanna um sömu verkfallsaðgerðir.

06
Júlí

Kosið um yfirvinnubann og verkfall hjá félagsmönnum VLFA í Norðuráli

Eins og fram hefur komið hér á heimasíðunni þá hafa stéttarfélögin sem eiga aðild að kjarasamningi við Norðurál ítrekað reynt að ná samkomulagi við Norðurál um nýjan kjarasamning en nú eru liðnir 6 mánuðir frá því kjarasamningur starfsmanna rann út.

Búið er að funda oft og títt að undanförnu til að ná fram nýjum kjarasamningi, undir handleiðslu ríkissáttasemjara. Á fundi síðasta þriðjudag lögðu stéttarfélögin fram lokatilboð sem byggðist á grunni lífskjarasamningsins, en á þeim fundi kom tilkynning frá Norðuráli um að þessu lokatilboði stéttarfélaganna hafi verið hafnað af hálfu forsvarsmanna Norðuráls.

Í ljósi þessarar höfnunar á lokatilboðinu hefur verið bókað hjá ríkissáttasemjara árangurslausar viðræður sem þýðir á mannamáli að stéttarfélögin hafa samkvæmt lögum um stéttarfélög og vinnudeilur heimild til að hefja undirbúning að kosningu um allsherjar yfirvinnubann og verkfalls á meðal starfsmanna Norðuráls.

Það liggur fyrir að tilboð Norðuráls er umtalsvert lægra en þær kauptaxtahækkanir sem um var samið í lífskjarasamningum og er það þyngra en tárum taki að jafn öflugt fyrirtæki eins og Norðurál skuli voga sér að hafna að hækka kauptaxtakerfi sinna starfsmanna með sama hætti og yfir 90% af íslenskum vinnumarkaði hefur undirgengist að gera.

Eins og flestir vita þá hækkuðu grunnlaunataxtar verkafólks í lífskjarasamningum með eftirfarandi hætti:

  • Árið 2020 24.000 kr.
  • Árið 2021 24.000 kr.
  • Árið 2022 25.000 kr.
  • Samtals:   73.000 kr.

 

Norðurál hafnar alfarið að semja í anda lífskjarasamningsins og vill miða launabreytingar við 95% af launavísitölu Hagstofunnar og koma með aukalega handa verkamönnum 2000 kr. fyrir árið 2020 og 3000 kr. fyrir árið 2021. Norðurál vill gera 5 ára samning þar sem miðað verði síðan við 95% af launavísitölunni á samningstímanum.  Við vitum að launavísitalan var 4,25% í fyrra en Norðurál gerir ráð fyrir að launavísitalan verði 4,58% fyrir árið 2020 og 4% árið 2021. Þetta þýðir að launahækkanir fyrstu þrjú ár samningsins yrðu með eftirfarandi hætti ef forsendur Norðuráls ganga eftir:

  • Árið 2020 15.118 kr.
  • Árið 2021 17.829 kr.
  • Árið 2022 13.664 kr.
  • Samtals:   46.611 kr.

Á þessu sést að Norðurál ætlast til þess að byrjandalaun starfsmanna Norðuráls hækki um 26.389 kr. minna en lífskjarasamningurinn myndi gefa og það er eitthvað sem Verkalýðsfélag Akraness getur ekki, vill ekki og ætlar ekki að sætta sig við.

Það er þannig að prósentuhækkanir hafa valdið því að byrjandalaunataxti í Norðurál er að sogast niður í það sama og lægsti launataxti á íslenskum vinnumarkaði og er langt undir byrjendalaunum hjá verkafólki sem starfar hjá ríki, sveitafélögum, Faxaflóahöfum, Elkem, Klafa og svona mætti lengi telja.

Það er algjörlega ótækt að grunnlaun í Norðuráli séu að sogast þarna niður, enda getur vinna í stóriðjum verið kerfjandi, hættuleg og loftgæði eru alls ekki þau hreinustu sem þekkjast á íslenskum vinnumarkaði. Á þessum forsendum m.a. eiga launakjör í stóriðjum að vera mjög góð og hærri en gengur og gerist á íslenskum vinnumarkaði.

Það eru hinir almennu starfsmenn sem fyrst og fremst skapa arðsemi fyrirtækja og til fróðleiks þá hefur Norðuráli gengið gríðarlega vel rekstrarlega séð frá því fyrirtækið hóf starfsemi hér á landi. Frá því að fyrirtækið hóf starfsemi hér á landi árið 1998 hefur það skilað um 100 milljörðum í hagnað.

Það liggur líka fyrir að rekstrarforsendur fyrirtækisins eru mjög góðar um þessar mundir en samkvæmt móðurfélaginu þarf Norðurál á Grundartanga að meðaltali 1360 dollara fyrir tonnið af áli til að vera rekið á núlli.

Í dag er álverð um 1600 dollarar fyrir tonnið sem þýðir að framlegð Norðuráls verður milli 8 til 10 milljarðar miðað við þessar forsendur sem móðurfélagið gaf í apríl lok. Á þessu sést að það eru engar forsendur til þess að Norðurál hækki ekki laun til samræmis við lífskjarasamninginn eins og nánast allur vinnumarkaðurinn hefur undirgengist.

Það liggur fyrir að frá árinu 1998 hafa lægstu launataxtar á almenna vinnumarkaðnum hækkað um 388% á meðan byrjanda launataxti í Norðuráli hefur hækkað um 263% og 10 ára launataxtinn um 305%. Starfsmaður sem er búinn að starfa frá 1998 hjá Norðuráli hefur hækkað um 327% með starfsaldurshækkunum. Á þessu sést að það er umtalsvert minna en launahækkun kauptaxta á almenna vinnumarkaðnum og rétt að geta þess að launavísitala Hagstofunnar hefur hækkað um 336% frá árinu 1998 og 95% af launavísitölunni gefur einungis 319%

Á þessu sést að launavísitalan er að hækka umtalsvert minna en kauptaxtar og því er ekki ráðlegt að tengja við launavísitöluna eins og gert hefur verið því þá sogast launataxtar niður eins og við erum nú að verða vitni að.

Á fundinum hjá ríkissáttasemjara var bókað árangurslaus fundur og því munu Verkalýðsfélag Akraness og VR funda með starfsmönnum í næstu viku þar sem farið verður yfir stöðuna og mjög líklegt er að kosið verði um allsherjar yfirvinnubann og síðan verkfallsaðgerðir samkvæmt grein 11.8.2 í kjarasamningi félaganna við Norðurál.

Báðir fundirnir hefjast klukkan 20:20 og er gríðarlega mikilvægt að starfsmenn fjölmenni oft hefur verið nauðsyn að sýna samstöðu en nú er það skilyrði!

VLFA og VR munu funda á næsta mánudag og miðvikudag með starfsmönnum á Gamla kaupfélaginu og hefjast fundirnir kl. 20.20 þar sem farið verður yfir þessi mál öll.

01
Júlí

Samið um 8 tíma vaktakerfi fyrir gæslumenn á Grundartanga

Fyrir helgina gekk Verkalýðsfélag Akraness frá breytingu á vaktakerfi starfsmanna Faxaflóahafna sem starfa í hliðgæslu á Grundartanga. En í síðasta kjarasamningi var gerð bókun um að lagt yrði niður 12 tíma vaktakerfi og tekið yrði upp 8 tíma vaktakerfi eins og er hjá Elkem Ísland á Grundartanga.

Það vaktakerfi hefur reynst afar vel og eru þeir starfsmenn sem þar starfa afar ánægðir með það vaktakerfi sem byggist á því að unnar eru sex átta tíma vaktir á fimm dögum og svo fimm dagar í frí.

Þetta þýðir að dagvinnuskylda starfsmanna fer úr 173,33 í 156 tíma á mánuði og heildar vinnutímafjöldi á mánuði fer úr 182 tímum í 145,6 tíma og er hér um gríðarlega vinnutímastyttingu um að ræða.

Samningsaðilar og starfsmenn eru sammála að það sé lýðheilsumál að hætta með tólf tíma vaktakerfi enda er það afar lýjandi og slítandi að starfa eftir svoleiðis vaktakerfi til langs tíma.

Formaður er afar ánægður að tekist hafi að uppfylla umrædda bókun á tilsettum tíma og mun nýja vaktakerfið taka gildi 1. september nk. Grunnlaun gæslumanna á Grundartanga eru frá 387.473 kr. uppí 423.680 kr. og munu heildarlaun á nýja vaktarkerfinu nema frá 614.000 kr. uppí 664.000 kr. fyrir utan orlofs og desemberuppbætur.

Formaður vil þakka forstjóra Faxaflóhafna Gísla Gíslasyni innilega fyrir afar gott samstarf á liðnum árum, en eins og fram hefur komið í fjölmiðlum er Gísli að ljúka störfum sem forstjóri Faxaflóahafna á næstu dögum eða vikum.

01
Júlí

Stéttarfélögin lögðu fram lokatilboð til Norðuráls í gær

Fundað var í deilu stéttarfélaganna við Norðurál í gær í húskynnum ríkissáttasemjara, en það er óhætt að segja að búið sé að funda oft í þessari deilu, enda eru liðnir 6 mánuðir frá því kjarasamningurinn rann út.

Nú er ljóst að það fer að draga til ögurstundar í þessari deilu, en eins og staðan er í dag þá ber talsvert á milli samningaaðila. Verkalýðsfélag Akraness hefur lagt ofuráherslu á að grunntaxtar verkamanna taki hækkunum eins og gert var í lífskjarasamningum en því hafa Norðurálsmenn og fulltrúi Samtaka atvinnulífsins alfarið hafnað til þessa.

Norðurál og fulltrúi SA vilja tengja launabreytingar við launavísitölu, en við þær efnahagslegu hamfarir sem nú eru uppi hér á landi sem og víðsvegar um heimsbyggðina vegna Covid 19 er algerlega galið að tengja launabreytingar við umrædda vísitölu.

Það er reyndar grátbroslegt að alþjóðlegt stórfyrirtæki eins og Norðurál skuli hafna að semja eins og allur íslenskur vinnumarkaður hefur undirgengist að gera og bjóða launabreytingar sem eru umtalsvert lægri en samið var um í lífskjarasamningum.

Það er í raun sprenghlægilegt að Samtök atvinnulífsins sem tóku þátt í því skapa og fæða lífskjarasamninginn skuli nú ekki vilja kannast við króann og leggja hins vegnar til að semja um launabreytingar sem miðast við hækkun launavísitölunnar. Það verður fróðlegt að sjá þegar kjarasamningar á hinum almenna vinnumarkaði verða lausir eftir tvö ár hvort SA verði þá tilbúið að semja við hálaunahópanna t.d. hjá VR um launavísitöluhækkanir.

Á fundinum í gær lögðu félögin fram lokatilboð til Norðuráls sem byggist á lífskjarasamningum og ef því tilboði verður hafnað eða gerð tilraun til lækkunar á því munu stéttarfélögin lýsa yfir árangurslausum fundi hjá ríkissáttasemjara og funda með starfsmönnum þar sem lagt verður til að kosið verði um að hefjast aðgerða til að knýja fram sanngjarna og réttlátar kröfur stéttarfélaganna sem allur vinnumarkaðurinn hefur nú þegar undirgengist.

24
Júní

Fundað hjá ríkissáttasemjara vegna kjarasamnings Norðuráls í gær

Í gær var fundur í kjaradeilu félagsins við Norðurál haldinn hjá ríkissáttasemjara en nú eru liðnir um 6 mánuðir frá því að kjarasamningur við Norðurál rann út og enn er langt í land að takist að ná saman nýjum kjarasamningi.

Það er reyndar umhugsunarefni að ekki sé búið að ganga frá nýjum kjarasamningi því krafa Verkalýðsfélags Akraness byggist á lífskjarasamningunum eins og uppundir 95% af íslenskum vinnumarkaði hefur undirgengist að gera.

Því miður hafa forsvarsmenn Norðuráls með aðstoð Samtaka atvinnulífsins hafnað að semja með sambærilegum hætti og gert var við sveitarfélögin, ríkið og aðra samninga sem byggjast á lífskjarasamningum. Þeir hafa hins vegar lagt ofur áherslu á að samið verði með sama hætti og gert var í síðasta samningi sem byggðist á því að launabreytingar tóku mið af 95% af því sem launavísitala Hagstofunnar hækkaði um árlega.

En því miður hefur launavísitalan ekki verið að skila sömu launabreytingum eins og launahækkanir á launatöxtum hefur skilað á liðnum árum og munar þar umtalsverðu. Sem dæmi þá hefur launavísitalan hækkað frá 1998 til dagsins í dag um 336% á meðan launataxtar á hinum almenna vinnumarkaði hefur hækkað um 388%. En ef tekið er tillit til þess að starfsmenn Norðuráls hafa einungis fengið 95% af launavísitölunni þá myndi það þýða ef sama fyrirkomulag hefði verið við lýði frá 1998 að launabreytingar starfsmanna hefðu verið 319% en launataxtar á hinum almenna vinnumarkaði hafa hækkað um 388%.

Á þessu sést að það er alls ekki ráðlegt fyrir verkafólk í Norðuráli að tengja launahækkanir sýnar við launavísitöluna í ljósi þess að taxtalaun í landinu hafa hækkað umtalsvert meira en rétt er að geta þess að launakerfi starfsmann Norðuráls byggist upp á launataxtakerfi.

Næsti formlegi samningafundur hjá ríkissáttasemjara er á næsta mánudag og er morgunljóst að á þeim fundi mun endanlega koma í ljós hvort deiluaðilar eru að fara að ná saman eða hvort það stefni í nokkuð hörð átök á vinnustaðnum. Það er einnig morgunljóst að Verkalýðsfélag Akraness ætlar ekki, getur ekki og vill ekki semja um lakari launabreytingar en gert var í lífskjarasamningum og þeim skilaboðum hefur formaður VLFA komið rækilega til skila til forsvarsmanna Norðuráls.

Fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image