• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
  • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15

Réttindi hjá Sjúkrasjóði Verkalýðsfélags Akraness

Félagsmenn í Verkalýðsfélagi Akraness njóta fjölbreyttra réttinda hjá sjúkrasjóðnum í samræmi við reglugerð hans.

Hægt er að lesa reglugerð sjúkrasjóðs í heild sinni hér, og bótareglur sjóðsins hér.
Sótt er um greiðslur á sérstökum eyðublöðum sem hægt er að fá hér eða hjá skrifstofu félagsins.

 

Helstu réttindi eru:

• Fullgildir félagsmenn eiga rétt á sjúkradagpeningum eftir að samningsbundinni kaupgreiðslu lýkur frá atvinnurekenda. Dagpeningar skulu að viðbættum bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum, þó aldrei lægri fjárhæð en kr. 304.000 miðað við fullt starf en ella hlutfallslega. Hámark dagpeninga er kr. 500.000.

• Ef um veikindi maka eða barna er að ræða er hægt að sækja um styrk til stjórnar sjúkrasjóðs vegna vinnutaps af þeim völdum.

• Fæðingarstyrkur greiðist til félagsmanna sem eignast börn. Fæðingarstyrkurinn er nú kr. 150.000. Félagsmenn eiga sjálfstæðan rétt til þessa styrks, óháð því hvort báðir foreldrar séu félagsmenn.

• Styrkur vegna glasa-, tæknifrjóvgunar eða ættleiðingar kr. 100.000, þó aðeins í eitt sinn.

• Greiðsla vegna Heilsufarsskoðunar (t.d. krabbameinsskoðun, skoðun hjá Hjartavernd, speglanir, tannlæknar) 50% af kostnaði að hámarki 25.000 á 12 mánaða tímabili.

• Gleraugnastyrkur pr. félaga á 24 mánaða tímabili 50% af reikningi þó að hámarki 50.000. Skilyrði er að greitt hafi verið í sjóðinn samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði. Heimilt er að nýta þennan styrk vegna linsukaupa og sjónþjálfunar auk gleraugnakaupa. Heimilt er að nýta þennan styrk til laseraðgerða á auga og er þá greitt að hámarki kr. 50.000 á hvort auga (samtals kr. 100.000). Gleraugnastyrk er hægt að nýta fyrir barn félagsmanns 50% af reikningi að hámarki kr. 22.000 á 12 mánaða tímabili.

 

• Heyrnartækjastyrkur pr. félaga á 36 mánaða tímabili 50% af reikningi þó að hámarki 40.000,- Skilyrði er að greitt hafi verið í sjóðinn samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði. Upphæð miðast við tæki í annað eyra og tvöfaldast sé þörf á tveimur tækjum.

• Heilsueflingarstyrkur pr. félaga á 12 mánaða tímabili 50% af reikningi þó að hámarki 30.000. Skilyrði er að greitt hafi verið í sjóðinn samfellt í 12 síðustu mánuði.

• Félagsmenn sem fara í sjúkraþjálfun/sjúkranudd hjá löggiltum sjúkraþjálfara/sjúkranuddara fá endurgreiddan helming kostnaðar, allt að 50.000 kr. á 12 mánaða tímabili.

• Sama rétt eiga elli- og örorkulífeyrisþegar vegna sjúkraþjálfunar/sjúkranudds, þ.e. allt að 50.000 kr. en aðeins einu sinni. Heimilt er að nýta þennan rétt í eitt skipti til greiðslu dvalar á heilsu- og hjúkrunarheimilum sem bjóða upp á sjúkraþjálfun/ sjúkranudd.

• Sjúkrasjóður veitir dánarbætur  vegna fráfalls félagsmanns frá kr. 62.762 til 360.000 skv. grein 12.4 í reglugerð sjúkrasjóðs.

• Styrkur vegna viðtalsmeðferðar hjá sálfræðingum / fjölskylduráðgjöfum. Endurgreiddar eru kr. 10.000 pr. viðtalstíma, þó ekki meira en 50%. Hámark 50.000 á hverjum 12 mánuðum.

• Styrkur vegna göngugreiningar og innleggjakaupa, kostnaður greiddur allt að kr. 10.000 á hverjum 12 mánuðum.

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image