• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
  • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15

Réttindi hjá Sjúkrasjóði Verkalýðsfélags Akraness

Félagsmenn í Verkalýðsfélagi Akraness njóta fjölbreyttra réttinda hjá sjúkrasjóðnum í samræmi við reglugerð hans.

Hægt er að lesa reglugerð sjúkrasjóðs í heild sinni hér, og bótareglur sjóðsins hér.
Sótt er um greiðslur á sérstökum eyðublöðum sem hægt er að fá hér eða hjá skrifstofu félagsins.

 

ATH! 100% styrkur miðast við eftirfarandi:

Til að öðlast 100% greiðslu vegna styrkja sem félagið býður uppá þarf félagsmaðurinn að hafa greitt síðustu 12 mánuði 44.160 krónur í félagsgjald (Miðað við 1. nóv 2022).

Þeir sem hafa greitt minna en 44.160 krónur á síðustu 12 mánuðum fá greitt hlutfallslega miðað við greidd félagsgjöld. Þessi upphæð tekur mið af lægsta launataxta milli SGS og SA og tekur breytingum samhliða hækkun þess launataxta.

 

 

Helstu réttindi eru:

Fæðingarstyrkur - kr. 150.000

Framvísa þarf fæðingarvottorði. Félagsmenn eiga sjálfstæðan rétt til styrks samkvæmt þessari grein óháð því hvort báðir foreldrar séu félagsmenn. Skilyrði er að félagsmaðurinn sé að greiða til félagsins og greitt hafi verið í sjóðinn samfellt í a.m.k. 6 mánuði.

Sjúkraþjálfun, Kírópraktor - kr. 50.000
Styrkur vegna glasa-, tæknifrjóvgunar eða ættleiðingar - kr. 100.000
Heilsufarsskoðun - kr. 35.000
Gleraugnastyrkur/ Linsustyrkur - kr. 50.000
Heyrnartækjastyrkur - kr. 40.000
Heilsueflingarstyrkur - kr. 45.000
Styrkur vegna viðtalsmeðferðar hjá sálfræðingum / fjölskylduráðgjöfum - kr. 50.000
Styrkur vegna göngugreiningar og innleggjakaupa - kr. 10.000
Sjúkradagpeningar - kr. 700.000
Alvarleg veikindi barna - kr. 700.000
Alvarleg veikindi maka - kr. 700.000
Dánarbætur - kr. 450.000
Námsstyrkur - kr. 130.000
Göngugreining - kr. 10.000
Sjúkradagpeningar - kr. 700.000

Réttindi hjá Sjúkrasjóði Verkalýðsfélags Akraness

Félagsmenn í Verkalýðsfélagi Akraness njóta fjölbreyttra réttinda hjá sjúkrasjóðnum í samræmi við reglugerð hans.

Hægt er að lesa reglugerð sjúkrasjóðs í heild sinni hér, og bótareglur sjóðsins hér.
Sótt er um greiðslur á sérstökum eyðublöðum sem hægt er að fá hér eða hjá skrifstofu félagsins.

 

Helstu réttindi eru:

• Fullgildir félagsmenn eiga rétt á sjúkradagpeningum eftir að samningsbundinni kaupgreiðslu lýkur frá atvinnurekenda. Dagpeningar skulu að viðbættum bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum, þó aldrei lægri fjárhæð en kr. 304.000 miðað við fullt starf en ella hlutfallslega. Hámark dagpeninga er kr. 700.000.

• Ef um veikindi maka eða barna er að ræða er hægt að sækja um styrk til stjórnar sjúkrasjóðs vegna vinnutaps af þeim völdum.

• Fæðingarstyrkur greiðist til félagsmanna sem eignast börn. Fæðingarstyrkurinn er nú kr. 150.000. Félagsmenn eiga sjálfstæðan rétt til þessa styrks, óháð því hvort báðir foreldrar séu félagsmenn.

• Styrkur vegna glasa-, tæknifrjóvgunar eða ættleiðingar kr. 100.000, þó aðeins í eitt sinn.

• Greiðsla vegna Heilsufarsskoðunar (t.d. krabbameinsskoðun, skoðun hjá Hjartavernd, speglanir, tannlæknar) 50% af kostnaði að hámarki 35.000 á 12 mánaða tímabili.

• Gleraugnastyrkur pr. félaga á 24 mánaða tímabili 50% af reikningi þó að hámarki 50.000. Skilyrði er að greitt hafi verið í sjóðinn samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði. Heimilt er að nýta þennan styrk vegna linsukaupa og sjónþjálfunar auk gleraugnakaupa. Heimilt er að nýta þennan styrk til laseraðgerða á auga og er þá greitt að hámarki kr. 50.000 á hvort auga (samtals kr. 100.000). Gleraugnastyrk er hægt að nýta fyrir barn félagsmanns 50% af reikningi að hámarki kr. 22.000 á 12 mánaða tímabili.

 

• Heyrnartækjastyrkur pr. félaga á 36 mánaða tímabili 50% af reikningi þó að hámarki 40.000,- Skilyrði er að greitt hafi verið í sjóðinn samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði. Upphæð miðast við tæki í annað eyra og tvöfaldast sé þörf á tveimur tækjum.

• Heilsueflingarstyrkur pr. félaga á 12 mánaða tímabili 50% af reikningi þó að hámarki 45.000. Skilyrði er að greitt hafi verið í sjóðinn samfellt í 12 síðustu mánuði.

• Félagsmenn sem fara í sjúkraþjálfun/sjúkranudd hjá löggiltum sjúkraþjálfara/sjúkranuddara fá endurgreiddan helming kostnaðar, allt að 50.000 kr. á 12 mánaða tímabili.

• Sama rétt eiga elli- og örorkulífeyrisþegar vegna sjúkraþjálfunar/sjúkranudds, þ.e. allt að 50.000 kr. en aðeins einu sinni. Heimilt er að nýta þennan rétt í eitt skipti til greiðslu dvalar á heilsu- og hjúkrunarheimilum sem bjóða upp á sjúkraþjálfun/ sjúkranudd.

• Sjúkrasjóður veitir dánarbætur  vegna fráfalls félagsmanns frá kr. 62.762 til 450.000 skv. grein 12.4 í reglugerð sjúkrasjóðs.

• Styrkur vegna viðtalsmeðferðar hjá sálfræðingum / fjölskylduráðgjöfum. Endurgreiddar eru kr. 10.000 pr. viðtalstíma, þó ekki meira en 50%. Hámark 50.000 á hverjum 12 mánuðum.

• Styrkur vegna göngugreiningar og innleggjakaupa, kostnaður greiddur allt að kr. 10.000 á hverjum 12 mánuðum.

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image