• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
  • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15

Reglugerð Orlofssjóðs

1.gr.
Sjóðurinn heitir Orlofssjóður og er eign Verkalýðsfélags Akraness.

2.gr.
Tilgangur sjóðsins er að eiga og reka að hluta eða öllu leyti og eftir nánari samþykktum félagsins orlofshús þess. Heimilt er sjóðnum að styrkja orlofsferðir húsmæðra.

3.gr.
Tekjur sjóðsins eru:

          a)       Samningsbundnar greiðslur atvinnurekenda,

          b)       leigutekjur,

          c)       vaxtatekjur og aðrar tekjur sem til falla.

4.gr.
Um innheimtu, vörslu, ávöxtun og reikningsskil sjóðsins fer eftir lögum Verkalýðsfélags Akraness. Beinan kostnað vegna reksturs sjóðsins skal greiða af tekjum sjóðsins.

5.gr.
Stjórn sjóðsins skal skipuð 5 mönnum og þrem til vara, sem kosnir skulu á aðalfundi félagsins ár hvert þannig, að annað árið sé kosið um þrjá aðalmenn og einn varamann og hitt árið um tvo aðalmenn og tvo varamenn. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum.

Á fyrsta fundi stjórnar eftir aðalfund skal stjórnin tilnefna 2 fulltrúa í orlofshúsanefnd og 2 til vara.

6.gr.
Reglugerð þessari má aðeins breyta á aðalfundi félagsins, sé þess getið í boðaðri dagskrá fundarins og þarf til breytinganna 2/3 hluta atkvæða á fundinum.

7.gr.
Komi til ágreinings út af reglugerð þessari er aðalstjórn félagsins úrskurðaraðili.

 

·     Reglugerð þessi var samþykkt á aðalfundi félagsins 30. maí 1991.
·     Breytingar gerðar á  2. og  6. gr. á aðalfundi félagsins 18. maí 1993.
·     Breytingar gerðar á 5. gr. 8. júní 1995.

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image