Sunnubraut 13 | 300 Akranes | Sími 4309900 | skrifstofa@vlfa.is
Stærra letur Minna letur
0

SÉRKJÖR OG AFSLÆTTIR

 • Apótek Vesturlands  
 • Brautin ehf
 • Galleri Ozone
 • LH bókhald ehf
 • Model
 • N1
 • Olís
 • Orkan
 • Omnis
 • Rafþjónusta Sigurdórs ehf
 • Verslunin Hans og Gréta
 • Café Kaja
 • Trésmiðjan Akur
 • VÍS 
 • Ökukennsla Sigga Trukks 
 • Ökukennsla Ágústu Friðriksd.
 • Knattspyrnufélag ÍA

0
0

LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA 

Félagsmenn geta fengið ókeypis lögfræðirágjöf hjá lögmanni félagsins með því að panta sér viðtalstíma á skrifstofu félagsins í síma 430-9900

 

0
16. febrúar 2018

Það er virkilega ánægjulegt að Ísfiskur er í dag að hefja starfsemi hér á Akranesi en Ísfiskur keypti fiskvinnsluhús HB Granda eftir að þeir tóku ákvörðun um að hætta vinnslu á bolfiski á Akranesi.

 

Í dag hafa verið ráðnir 24 fiskvinnslumenn og -konur en vonir standa til að Ísfiskur muni jafnvel fjölga starfsmönnum enn frekar eftir að starfsemin verður komin á fullt skrið.

 

Eins og áður sagði eru þetta gríðarlega jákvæðar fréttir að líf sé að færast í þetta merka fiskvinnsluhús að nýju eftir nokkurra mánaða stopp, enda hafa veiðar og vinnsla á sjávarafurðum skipt okkur Akurnesinga mjög miklu máli.

 

Verkalýðsfélag Akraness vill óska eigendum og starfsmönnum Ísfisks innilega til hamingju með að hafa hafið starfsemi hér á Akranesi og er félagið ekki í neinum vafa um að eiga gott samstarf við fyrirtækið í náinni framtíð.

 

15. febrúar 2018

Ásmundur Einar Daðason

(mynd frá Alþingi)

Ásmundur Einar Daðason félags- og jafnréttismálaráðherra kom í heimsókn á skrifstofu Verkalýðsfélags Akraness rétt í þessu og átti formaður gott samtal við hann um málefni er lúta að íslenska vinnumarkaðnum.

 

Eðli málsins samkvæmt barst í tal sú alvarlega staða sem upp er komin á íslenskum vinnumarkaði en umtalsverðar líkur eru á að kjarasamningum á hinum almenna vinnumarkaði verði jafnvel sagt upp um næstu mánaðarmót.

 

Formaður félagsins fór yfir þau atriði með ráðherranum sem Verklýðsfélag Akraness telur mikilvægust til að hægt sé að ná sátt á vinnumarkaðnum allavega hvað lýtur að íslensku verkafólki. 

 

Þau atriði sem formaður nefndi voru að hækka þurfi lágmarkslaun og lágmarkstaxta verkafólks umtalsvert enda liggur fyrir að þau lágmarkslaun sem nú eru í gildi duga engan veginn fyrir þeim framfærsluviðmiðum sem hið opinbera hefur gefið út.

 

Það kom fram í máli formanns að það blasi við að stéttarfélög sem eru með félagsmenn á þessum launatöxtum muni taka harðan slag til að leiðrétta laun þessa fólks enda eru launakjör lágtekjufólks samfélagslegt mein sem nauðsynlegt er að taka á af fullri hörku ef með þarf.

 

Formaður fór einnig yfir að aðkoma stjórnvalda sé nauðsynleg til að skapa sátt á vinnumarkaði og nefndi formaður að stjórnvöld verði að sjá til þess að vextir lækki verulega sem og að afnema þurfi verðtryggingu og taka húsnæðisliðinn úr lögum um vexti og verðtryggingu.

 

Formaður fór líka yfir að það er ólíðandi með öllu að íslenskur almenningur sé að greiða tugi þúsunda meira í vexti í hverjum einasta mánuði miðað við neytendur í þeim löndum sem við viljum helst bera okkur saman við.

 

Einnig nefndi formaður að létta þurfi verulega á skattbyrði þeirra tekjulægstu og er hægt að gera það t.d. með því að hækka persónuafsláttinn og taka upp þrepaskiptan persónuafslátt.

 

Formaður nefndi einnig að setja verði lög sem leiði til fækkunar á lífeyrissjóðunum sem og lýðræðisaukningu við stjórnun sjóðanna.

Einnig nefndi formaður við ráðherrann að launafólk ætti að fá að nýta sér 3,5% af samtryggingarhluta iðgjaldsins til niðurgreiðslu á húsnæðislánum og eða til söfnunar í útborgun á fasteignakaupum enda er það mat formanns að skuldlítil eða skuldlaus fasteign sé einn besti lífeyrir sem fólk getur átt þegar það kemst á eftirlaun.  

 

Formaður nefndi líka mikilvægi þess að koma hér á lítt hagnaðardrifnum leigufélögum til að ná niður þeirri trylltu græðgivæðingu sem er að eiga sér stað hjá leigufélögum eins og t.d. Heimavöllum.

 

Að sjálfsögðu var staðan innan verkalýðshreyfingarinnar rædd og tjáði formaður félagsmálaráðherra að æði margt bendi til þess að miklar stefnu- og áherslubreytingar geti átt sé stað ef hið nýja framboð Sólveigar Önnu Jónsdóttur nær kjöri.

 

Já, það blasir við að það verða umtalsverðar breytingar á íslenskri verkalýðshreyfingu og Alþýðusambandi Íslands ef fer sem horfir því þá hefur skapast nýr meirihluti innan ASÍ sem klárlega hefur allt aðra sýn hvað varðar stefnur og áherslur er lúta að hagsmunum íslenskrar alþýðu. Áherslur sem lúta ekki að því að slá ætíð skjaldborg um fjármálakerfið á kostnað alþýðunnar eins og nú er.

 

Það er alltaf gott og gagnlegt þegar ráðherrann kemur í heimsókn til að taka púlsinn á stöðunni á vinnumarkaðnum. Þessi fundur var vonandi gagnlegur enda var formaður ófeiminn við að segja sína skoðun um hvað þurfi að koma til, til að hægt sé að ná sátt á vinnumarkaði og var af nægu að taka þar eins og áður hefur komið fram.

 

 

6. febrúar 2018

Í dag áttu formaður Verkalýðsfélags Akraness og Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR afar góðan og ánægjulegan þriggja tíma fund með Sólveigu Önnu Jónsdóttur sem býður sig fram sem formannsefni í kjöri til stjórnar í stéttarfélaginu Eflingu sem er stærsta stéttarfélagið innan Starfsgreinasambands Íslands.

 

Umræðan á fundinum snerist um mörg hagsmunamál alþýðunnar eins og mikilvægi þess að lagfæra kjör þeirra sem höllustum fæti standa í íslensku samfélagi. 

 

 

Einnig var rætt um mikilvægi þess að verkalýðshreyfingin láti til sín taka hvað varðar hið tryllta umhverfi sem nú ríkir á húsnæðis-og leigumarkaðnum sem og það okurvaxta- og verðtryggingar umhverfi sem íslenskur almenningur þarf að búa við. Einnig var rætt um lífeyrissjóðskerfið en það er ljóst að verkalýðshreyfingin getur látið margt jákvætt til sín taka hvað það varðar eins og til dæmis að beita sér fyrir aukinni lýðræðisvæðingu innan sjóðanna sem og að fá lífeyrissjóðina til að taka þátt í fjármögnun á lítt hagnaðardrifnum leigufélögum.

 

Eins og áður sagði var þetta virkilega ánægjulegur fundur enda virðist vera ótrúlegur samhljómur í áherslum í framboði Sólveigar í mjög mörgum hagsmunamálum er lúta að hagsmunum launafólks og formanna VR og Verkalýðsfélags Akraness.

 

Formaður VLFA skynjaði gríðarlegan kraft, vilja og þor hjá Sólveigu Önnu til að láta virkilega gott af sér leiða nái hún kjöri sem formaður Eflingar og er formaður ekki í neinum vafa um að nái framboð hennar kjöri mun það hafa gríðarlega jákvæð áhrif á íslenska verkalýðshreyfingu.

Það mun svo sannarlega geta skipt sköpum fyrir þær hugsjónir og þau baráttumál sem Verkalýðsfélag Akraness hefur staðið fyrir á liðnum árum ef ný forysta með þann nýja kraft sem þau hafa boðað verður að veruleika innan Eflingar.

 

Það eru svo sannarlega spennandi tímar framundan í íslenskri verkalýðsbaráttu þegar og ef Efling verður komin með nýja forystu eins og VR, forystu sem tekur undir með Verkalýðsfélagi Akraness að hafna þessari brauðmolahagfræði sem æðsta forysta ASÍ hefur reynt að innleiða undir forystu forseta ASÍ.

 

Það er morgunljóst í huga formanns VLFA að það verður að skipta um skipstjóra í brúnni á ASÍ skútunni því skipstjóri sem fiskar ekkert og nýtur ekki trausts áhafnar, er með allt í skrúfunni með þeim afleiðingum að skútan rekur nánast stjórnlaus upp í brimgarðinn, verður að víkja.

 

Með breytingu á forystu Eflingar í takt við breytingarnar hjá VR ásamt nokkrum stéttarfélögum á landsbyggðinni sem eru mótfallin brauðmolakenningunni mun skapast gríðarlegt tækifæri til sóknar þar sem brauðmolakenningunni verður sturtað niður!  Teknar verða upp nýjar og kröftugar baráttuaðferðir við að lagfæra lágmarkskjör, skattbyrði lágtekju- og millitekjufólks ásamt því að berjast gegn græðgivæðingu á húsnæðis-og leigumarkaði sem og okurvöxtum og afnámi verðtryggingar.

 

Já mitt mat er að það eru virkilega bjartir tímar fyrir alþýðu þessa lands ef framboð Sólveigar nær kjöri enda er það mat formanns VLFA að ef hún nær kjöri þá muni hún jafnvel eftir að leiða íslenska verkalýðsbaráttu á komandi árum. Það er ljóst að ef þessi félög sem hafa sömu hugsjónir og áherslur taka höndum saman þá munu umtalsverðar jákvæðar breytingar eiga sér stað í íslenskri verkalýðsbaráttu og já þá kemur vor í verkó!

  

 

 

25. janúar 2018

Verkalýðsfélag Akraness gekk frá góðum kjarasamningi fyrir starfsmenn Elkem Ísland á Grundartanga í fyrra og núna liggur fyrir hverjar launabreytingar fyrir þetta ár verða en þær gilda frá 1. janúar 2018.

 

Starfsmenn hækka í launum um 5,51% auk þess sem þeir fá eingreiðslu sem nemur 120 þúsundum vegna breytinga á launatímabili.

 

Laun byrjanda sem starfar sem ofngæslumaður á þrískiptum vöktum munu hækka um 30 þúsund með öllu og ofngæslumaður með 10 ára starfsreynslu um rúmar 35 þúsund krónur á mánuði.

 

Heildarlaun byrjanda sem starfar sem ofngæslumaður hjá Elkem verða frá og með 1. janúar 2018 rétt rúmar 500 þúsund krónur á mánuði og hjá ofngæslumanni með 10 ára starfsreynslu rétt tæpar 600 þúsund krónur.

 

Rétt er að vekja athygli á að vinnuskyldan á bakvið þessi laun hjá ofngæslumönnum á þrískiptum vöktum er 146 vinnustundir á mánuði auk 24 skilatíma á ári til námskeiðshalds. Heildarvinnutími á mánuði með skilatímum er því 148 tímar.

 

Auk þessa munu orlofs-og desemberuppbætur einnig hækka um 5,51% og verða því 213.130 hvor fyrir sig eða 426.260 kr. samtals á ári.

 

25. janúar 2018
22. desember 2017
20. september 2017
0
0