Sunnubraut 13 | 300 Akranes | Sími 4309900 | skrifstofa@vlfa.is
Stærra letur Minna letur
0

SÉRKJÖR OG AFSLÆTTIR

 • Apótek Vesturlands  
 • Brautin ehf
 • Galleri Ozone
 • LH bókhald ehf
 • Model
 • N1
 • Olís
 • Orkan
 • Omnis
 • Rafþjónusta Sigurdórs ehf
 • Snyrtistofan Dekur
 • Trésmiðjan Akur
 • VÍS 
 • Ökukennsla Sigga Trukks 
 • Ökukennsla Ágústu Friðriksd.
 • Knattspyrnufélag ÍA

0
0

LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA 

Félagsmenn geta fengið ókeypis lögfræðirágjöf hjá lögmanni félagsins með því að panta sér viðtalstíma á skrifstofu félagsins í síma 430-9900

 

0
20. september 2017

Stöndum vörð um hagsmuni verkafólks!
Stjórn- og trúnaðarráð Verkalýðsfélags Akraness skorar á alla stjórnmálaflokka að gera það að stefnumálum sínum að vinna af alefli að hagsmunum íslenskra heimila, verkafólks og þeirra sem höllustum fæti standa í íslensku samfélagi.

 

Það geta stjórnmálaflokkarnir gert með því að taka upp áherslur Verkalýðsfélags Akraness í þessum málum sem eru m.a. eftirfarandi:

 

 

·         Unnið verði að því að lágmarkslaun og bætur almannatrygginga verði skattlausar. En það er hægt að gera með því að taka upp þrepaskiptan persónuafslátt.

 

·         Tekið verði á okurvöxtum og verðtryggingu á húsnæðis- og neytendalánum til einstaklinga og heimila.

 

·         Tekið verði á þeim gríðarlega húsnæðisvanda sem ríkir hjá ungu og tekjulágu fólki.

 

·         Sérstakur hátekjuskattur verði setur á ofurlaun,kaupauka og bónusa.

 

·         Lögum um lífeyrissjóði verði breytt þannig að sjóðirnir hafi heimild til að stofna og reka lítil hagnaðardrifin leigufélög.

 

·         Lögum um lífeyrissjóði verði breytt þannig að þeim verði gert að fækka umtalsvert og að sjóðsfélagar kjósi alla stjórnarmenn sjóðanna.

 

·         Unnið verði að endurskipulagningu á fjármálakerfinu þar sem hagsmunir almennings verði hafðir að leiðarljósi.

 

·         Frítekjumark eldri borgara verði afnumið með öllu.

 

·         Tryggð verði með afgerandi hætti í lögum byggðafesta á aflaheimildum til að tryggja hina dreifðu byggð í landinu. En slík byggðafesta á aflaheimildum myndi tryggja mun betur atvinnuöryggi fiskvinnslufólks og sjómanna.

 

·         Að staðin verði vörð um mikilvægasta rétt launafólks sem er samningsfrelsið og öllum hugmyndum um að skerða og takmarka samningsfrelsi launafólks og stéttarfélaga verði hafnað.

 

 

Stjórn- og trúnaðarráð Verkalýðsfélags Akraness hvetur alla stjórnmálaflokka til þess að tala máli verkafólks á Alþingi en það er mat stjórnar- og trúnaðarráðs félagsins að slíku hafi ekki verið til að dreifa um alllanga hríð.

 

 

20. september 2017

Samkvæmt 29. gr. laga Verkalýðsfélags Akraness ber að viðhafa allsherjaratkvæðagreiðslu um kjör stjórnar.

 

Framboðslistum til stjórnarkjörs í Verkalýðsfélagi Akraness árið 2017, ásamt meðmælendum skv. reglugerð ASÍ um allsherjaratkvæðagreiðslur, ber að merkja kjörstjórn og skila á skrifstofu félagsins, Sunnubraut 13 fyrir kl. 12:00 þann 5. október nk. Hvert það framboð er gilt sem fram kemur innan þess tíma og hefur skriflegt samþykki þeirra sem framboðslistann skipa.

 

Stjórn og trúnaðarráð Verkalýðsfélags Akraness hefur lagt fram framboðslista til stjórnar. Listann er hægt að skoða með því að smella hér.

 

Berist kjörstjórn ekki aðrir listar telst framboðslisti stjórnar og trúnaðarráðs sjálfkjörinn til næstu tveggja ára.

 

 

14. september 2017

Skrifstofa Verkalýðsfélags Akraness

Formaður var í viðtali í þættinum Ísland í bítið í gær en til umræðu var fjárlagafrumvarpið og hvaða áhrif það hefur á þá sem höllustum fæti standa í íslensku samfélagi.  Fram kom í máli formanns að það sé með öllu ólíðandi sú aukna skattbyrði sem fólk sem tekur laun eftir lágmarkslaunum hefur þurft að þola á undanförnum árum og áratugum.

 

Fram kom í máli formanns að skoða verði gaumgæfilega þann möguleika að taka upp þrepaskiptan persónuafslátt þannig að ráðstöfunartekjur þeirra tekjulægstu og millitekjufólks aukist.  Allavega er full ástæða til að skoða hvort eðlilegt sé að einstaklingar með lægstu og millitekjur séu með sama persónuafslátt og hátekjufólk.

 

Það er mat formanns Verkalýðsfélags Akraness að gera verði breytingar á skattkerfinu með það að markmiði að auka ráðstöfunartekjur milli- og lágtekjufólks. Þrepaskiptur persónuafsláttur getur svo sannarlega verið góð leið til þess enda má alveg láta persónuafsláttinn fjara út þegar launafólk hefur náð t.d. 2 milljóna króna launum á mánuði. Þann ávinning og sparnað má síðan nota til að hækka persónuafslátt hjá milli-og lágtekjufólki. Það er ólíðandi að launafólki sem er t.d. á lágmarkslaunum upp á 280.000 á mánuði sé gert að greiða yfir 46 þúsund á mánuði í skatt og það verður að vera forgangsverkefni hjá verkalýðshreyfingunni að berjast fyrir því að lágmarkslaun verði skattlaus.

 

Einnig nefndi formaður í þessu tiltekna viðtali að mikilvægt væri að breyta skattkerfinu þannig að ofurbónusar og kaupaukar verði skattlagðir með sérstökum hátekjuskatti.

 

Það er mat formanns að einn liður í komandi kjaraviðræðum á næsta ári sé að lagfæra persónuafsláttinn hjá milli-og lágtekjufólki enda morgunljóst að hækkun persónuafsláttar t.d. með því að taka upp þrepaskiptan persónuafslátt myndi klárlega liðka vel fyrir því að hægt væri að ná sátt á íslenskum vinnumarkaði hvað þessa hópa varðar.

 

Það verður fróðlegt að sjá og heyra hvort forsætisráðherra og fjármálaráðherra verði tilbúnir til að skoða t.d. þessar leiðir til að auka ráðstöfunartekjur milli-og lágtekjufólks á kostnað hátekjufólks, en eins og áður sagði getur þrepaskiptur persónuafsláttur verið einn liður í að koma á sátt á vinnumarkaði en fleira þarf klárlega að koma til af hálfu stjórnvalda eins og veruleg lækkun á húsnæðisvöxtum til almennings.  

 

Stjórn og trúnaðarráð Verkalýðsfélag Akraness mun fara yfir þessar hugmyndir um að gerð verði krafa um að taka upp þrepaskiptan persónuafslátt á næsta fundi sínum.

 

 

8. september 2017

Skrifstofa Verkalýðsfélags Akraness
Það er óhætt að segja að nóg hafi verið að gera við að verja réttindi félagsmanna þessari viku en í heildina hefur þessi réttindavarsla skilað sjö félagsmönnum sem um ræðir yfir einni milljón króna.

 

Málin eru margvísleg en eitt málið laut að því að félagsmanni var ekki greiddur uppsagnafrestur eins og kjarasamningar kveða á um. Annað málið laut að því að leiðrétta þurfti laun vegna vinnu í matartímum og einnig var þar leiðrétting vegna aksturs í þágu vinnuveitenda. Þriðja málið laut að leiðréttingu á greiðslu fyrir aðalhreingerningar og fjórða málið laut að því að það vantaði yfirvinnutíma hjá þremur starfsmönnum fimm mánuði aftur í tímann.

 

Það liggur fyrir að ef minnsti vafi er á að fyrirtæki séu ekki að uppfylla ákvæði kjarasamninga gagnvart félagsmönnum þá fer félagið af fullri einurð í slík mál. En jákvæð niðurstaða fékkst í öll þessi mál eftir að félagið hafði farið yfir þau með þeim aðilum sem þau tengdust og kom því ekki til kasta þess að vísa þessum málum til lögmanns félagsins.

 

Rétt er að geta þess að frá nóvember 2003 hefur Verkalýðsfélag Akranes náð að verja réttindi sinna félagsmanna um sem nemur um 540 milljónum og takið eftir, yfir hálfan milljarð króna. En þetta eru allt mál þar sem félagið hefur þurft að hafa aðkomu, bæði með aðstoð lögmanna félagsins sem og mál sem unnist hafa fyrir dómstólum.

 

Það er mat formanns að það skiptir gríðarlegu máli fyrir félagsmenn að hafa öflug stéttarfélög til að verja sín réttindi ef þeir telja að verið sé að brjóta á þeim enda er leikurinn á milli launamannsins og atvinnurekandans afar ójafn og því gott að geta leitað til síns stéttarfélags.

 

 

 

9. júní 2017
0
0