Sunnubraut 13 | 300 Akranes | Sími 4309900 | skrifstofa@vlfa.is
Stærra letur Minna letur
0

SÉRKJÖR OG AFSLÆTTIR

 • Apótek Vesturlands  
 • Brautin ehf
 • Galleri Ozone
 • LH bókhald ehf
 • Model
 • N1
 • Olís
 • Orkan
 • Omnis
 • Rafþjónusta Sigurdórs ehf
 • Snyrtistofan Dekur
 • Trésmiðjan Akur
 • VÍS 
 • Ökukennsla Sigga Trukks 
 • Ökukennsla Ágústu Friðriksd.
 • Knattspyrnufélag ÍA

0
0

LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA 

Félagsmenn geta fengið ókeypis lögfræðirágjöf hjá lögmanni félagsins með því að panta sér viðtalstíma á skrifstofu félagsins í síma 430-9900

 

0
27. apríl 2017

Baráttudagur verkalýðsins er eins og allir vita á mánudaginn næstkomandi þann 1. maí og mun Verkalýðsfélag Akraness ásamt stéttarfélögum á svæðinu standa fyrir hefðbundinni dagskrá. Að venju verður safnast saman við Kirkjubraut 40 kl. 14 og gengin kröfuganga sem er hringur í kringum neðri Skagann. Gengið verður við kröftugan undirleik Skólahljómsveitar Akraness og að göngu lokinni verður baráttudagskrá í sal Verkalýðsfélags Akraness á 3. hæð Kirkjubrautar 40.

 

Ræðumaður dagsins er enginn annar en Ólafur Arnarson, hagfræðingur og formaður Neytendasamtakanna. Eins og flestir vita þá er Ólafur kröftugur baráttumaður fyrir bættum hag heimilanna, neytenda og íslensks launafólks. Hann er einnig einn harðasti baráttumaður fyrir því að tekið verði á okurvöxtum fjármálakerfisins og að verðtrygging verði afnumin.  

 

Verkalýðsfélag Akraness hvetur alla til að taka þátt í þessum mikilvæga degi því að baráttunni fyrir bættum kjörum íslensks launafólks lýkur aldrei en því miður eru allt of margir sem taka laun sem eru langt undir þeim framfærsluviðmiðum sem hið opinbera hefur gefið út og því mikilvægt að fólk standi saman í því að leiðrétta og bæta kjör íslensks launafólks. Félagið hvetur alla til að taka þátt í þessum mikilvæga degi.  

27. apríl 2017

Aðalfundur Verkalýðsfélags Akraness verður haldinn fimmtudaginn 11. maí næstkomandi kl. 17:30 í Gamla kaupfélaginu. Meðfylgjandi er auglýsing vegna aðalfundar og eru félagsmenn hvattir til að mæta.

 

Rekstur Verkalýðsfélags Akraness hefur gengið vel á undanförnum árum og er félagið gríðarlega sterkt, ekki bara félagslega heldur einnig fjárhagslega. Rekstrarafgangur félagsins á síðasta ári nam rétt tæpum 109 milljónum og er eigið fé félagsins tæpir 1,3 milljarðar króna. Það er stefna félagsins að láta félagsmenn ætíð njóta góðrar afkomu í formi hækkunar á styrkjum úr sjúkrasjóði eða aukningu á orlofshúsakostum en þannig hefur það verið í mörg ár. Vegna góðrar afkomu á síðasta ári verður fæðingarstyrkur félagsins hækkaður úr 85.000 kr. í 100.000 kr. og ef báðir foreldrar eru félagsmenn þá nemur heildarstyrkurinn 200.000 kr. Einnig verður gleraugnastyrkur félagsins hækkaður úr 40.000 kr. í 45.000 kr.

 

Allir sjóðir félagsins voru með jákvæða rekstrarniðurstöðu þrátt fyrir að útgjöld úr sjúkrasjóði hafi aukist um 22,5% á milli ára en það endurspeglast meðal annars í því að félagið lætur félagsmenn njóta góðrar afkomu eins og áður sagði.  

 

Það er gríðarlega mikilvægt að stéttarfélög séu fjárhagslega sterk enda kom það bersýnilega í ljós í verkfalli sem sjómannadeild Verkalýðsfélags Akraness átti aðild að en í því verkfalli greiddi félagið yfir 30 milljónir í verkfallsstyrki til þeirra sjómanna sem tilheyrðu því. Svo ekki sé talað um fjárhagslega getu félagsins til að fara með mál fyrir dómstóla en í dag er félagið með þrjú mál fyrir dómstólum þar sem verið er að sækja og verja réttindi félagsmanna. Á þessum forsendum meðal annars skiptir miklu máli að vera með fjárhagslegan styrk til að takast á við slík krefjandi verkefni.

 

Verkalýðsfélag Akraness er mjög ánægt með hvernig til hefur tekist á undanförnum árum við að byggja félagið upp og gera það að því afli sem það er í dag.

26. apríl 2017

Verksmiðja Elkem á Grundartanga
Nóg er að gera í kjarasamningsmálum Verkalýðsfélags Akraness þessa dagana en félagið er nú með þrjá lausa kjarasamninga. Þeir eru kjarsamningur Elkem Ísland á Grundartanga, kjarasamningur Klafa sem er þjónustufyrirtæki sem sér um út- og uppskipanir á Grundartanga og loks kjarasamningur starfsmanna síldarbræðslu HB Granda á Akranesi.

 

Í dag var haldinn samningafundur með Samtökum atvinnulífsins og forsvarsmönnum Elkem Ísland vegna kjarasamnings starfsmanna Elkem. Á þeim fundi sendu stéttarfélagið og trúnaðarmenn skýr skilaboð til Samtaka atvinnulífsins um kröfur og áherslur starfsmanna í þessum viðræðum en kröfugerðin byggist á því að gerður sé sambærilegur samningur og Verkalýðsfélag Akraness gerði við Norðurál árið 2015. Blessunarlega hafa launakjör í stóriðjum almennt verið töluvert betri en gengur og gerist á hinum almenna vinnumarkaði en það er hörð barátta að viðhalda þessum réttindum og auka þau.

 

Það kom fram á þessum fundi að það er ófrávíkjanleg krafa af hálfu VLFA og trúnaðarmanna að svokölluð launavísitölutenging verði tekin upp í þessum kjarasamningi með sambærilegum hætti og gert var í kjarasamningum Norðuráls á Grundartanga. Frá þessari kröfu verður ekki vikið.

 

Því miður hafa kjör í þeim kísilverum sem hafa verið að rísa á Íslandi að undanförnu ekki tekið mið af þeim stóriðjusamningum sem eru til staðar á Íslandi. Það er grafalvarlegt ef þessar nýju verksmiðjur bæði í Helguvík og á Húsavík ætla að fara að keyra hér á kjarasamningi sem miðar við laun á hinum almenna vinnumarkaði þar sem laun og kjör eru mun lakari en þeir stóriðjusamningar sem til dæmis eru í gildi á Grundartanga.

 

Semsagt, á fundinum í gær var Samtökum atvinnulífsins skýrt frá því með afgerandi hætti hverjar áherslurnar og kröfugerðin eru en þær eru að mati VLFA og trúnaðarmanna sanngjarnar, réttlátar og í takti við það sem um hefur verið samið í stóriðjufyrirtækinu sem er við hliðina á Elkem Ísland - Norðuráli.  

26. apríl 2017

Það gerist nokkuð oft að óskað er eftir því að formaður Verkalýðsfélags Akraness haldi erindi hjá hinum ýmsu félagasamtökum og nánast undantekningalaust verður formaður við þeirri beiðni en hann hefur haldið erindi víða í gegnum árin þar sem málefni verkalýðshreyfingarinnar og hagsmunir launafólks eru til umfjöllunar.

 

Síðastliðinn mánudag hélt formaður eitt slíkt erindi en meðlimir í Kiwanisklúbbnum á Akranesi óskuðu eftir að formaður héldi erindi um verkalýðshreyfinguna og baráttumál verkafólks og að sjálfsögðu varð formaður við því erindi. Formaður fjallaði um ýmislegt í þessu erindi, meðal annars um starfsemi Verkalýðsfélags Akraness og mikilvægi stéttarfélaga á Íslandi. Nefndi hann sem dæmi að frá því að ný stjórn tók við VLFA þann 19. nóvember 2003 þá hefur félagið innheimt vegna ýmissa kjarasamningsbrota fyrir sína félagsmenn yfir 400 milljónir króna.

 

Hann ræddi einnig um vexti og verðtryggingu og upplýsti í erindi sínu að það hefur verið mikið baráttumál VLFA að tekið sé hér á okurvöxtum fjármálakerfisins og verðtryggingu. Einnig fjallaði hann um lífeyrissjóðskerfið og nefndi sérstaklega í því samhengi að kerfið sé farið að vinna gegn hagsmunum launafólks í ljósi þess að lífeyrissjóðirnir eiga orðið stóra hluti í mörgum fyrirtækjum á Íslandi þar sem sjóðirnir æpa á góða arðsemi sem bitnar á sjóðsfélögunum sjálfum í formi hærra vöruverðs og að kaupgjaldi er haldið niðri.

 

Það er alltaf ánægjulegt að halda slík erindi og kynna starfsemi félagsins og kom fram í máli formanns að Verkalýðsfélag Akraness er gríðarlega sterkt bæði félagslega og fjárhagslega og hefur látið til sín taka í mörgum málum er lúta að hagsmunum launafólks á Íslandi og oft á tíðum langt umfram stærð félagsins.  

20. febrúar 2017
30. desember 2016
0
0