Sunnubraut 13 | 300 Akranes | Sími 4309900 | skrifstofa@vlfa.is
Stærra letur Minna letur
0

SÉRKJÖR OG AFSLÆTTIR

 • Apótek Vesturlands  
 • Brautin ehf
 • Galleri Ozone
 • LH bókhald ehf
 • Model
 • N1
 • Olís
 • Orkan
 • Omnis
 • Rafþjónusta Sigurdórs ehf
 • Snyrtistofan Dekur
 • Trésmiðjan Akur
 • VÍS 
 • Ökukennsla Sigga Trukks 
 • Ökukennsla Ágústu Friðriksd.
 • Knattspyrnufélag ÍA

0
0

LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA 

Félagsmenn geta fengið ókeypis lögfræðirágjöf hjá lögmanni félagsins með því að panta sér viðtalstíma á skrifstofu félagsins í síma 430-9900

 

0
17. mars 2017

Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR og Vilhjálmur Birgisson formaður VLFA
Þegar þau ánægjulegu tíðindi bárust nýverið að Ragnar Þór Ingólfsson hefði náð kjöri sem formaður VR ávað formaður Verkalýðsfélags Akraness að bjóða honum í heimsókn og í dag kom Ragnar Þór á skrifstofu félagsins og átti góðan fund með formanni og stjórn félagsins.

Það liggur fyrir að hér er um að ræða afar mikilvægan bandamann í baráttunni fyrir hinum ýmsu réttindamálum launafólks, enda hafa baráttumál Ragnars Þórs í gegnum tíðina átt góða samleið með áherslum stjórnar Verkalýðsfélags Akraness. Nægir að nefna í því samhengi fjölmargar tillögur og ályktanir sem VLFA hefur lagt fram á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar og á þingum Alþýðusambandsins, en þær hafa notið stuðnings Ragnars Þórs til dæmis á þingum ASÍ. Það er því mjög ánægjulegt og mikilvægt að fá svo öflugan baráttumann í forystu hjá stéttarfélagi af þeirri stærðargráðu sem VR er til að berjast fyrir mikilvægum áherslumálum, til dæmis höfnun á svokölluðu Salek-samkomulagi, samkomulagi sem gengur út á að skerða og takmarka samningsfrelsi launafólks. Sem og áherslum um afnám verðtryggingar og að tekið sé á okurvöxtum fjármálakerfisins ,svo ekki sé talað um aukið lýðræði í stjórnum lífeyrissjóðanna og að lífeyrissjóðirnir taki þátt í samfélagslegum verkefnum án þess að gera kröfu um gríðarlega arðsemi af slíkum verkefnum.

 

Þetta var afar ánægjuleg heimsókn, enda eru sterk tengsl á milli nýkjörins formanns VR og fulltrúa Verkalýðsfélags Akraness, en þessi bönd hafa ætíð verið sterk og myndast í gegnum árin meðal annars á þingum Alþýðusambands Íslands.

Stjórn Verkalýðsfélags Akraness er ekki í neinum vafa um að kjör nýs formanns VR mun hafa gríðarlega jákvæða breytingu í för með sér fyrir verkalýðspólitíkina í heild sinni, enda liggur fyrir að formaður í stærsta félaginu innan ASÍ hefur mikið vægi á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar í heild sinni. Þetta gefur íslensku launafólki von um að betri tímar séu framundan í baráttu fyrir bættum kjörum, til dæmis hækkun launa meðal annars þeirra sem höllustum fæti standa í íslensku samfélagi, svo ekki sé talað um þá okurvexti sem íslenskum neytendum er boðið upp á. Þetta verða klárlega baráttumál sem nýkjörinn formaður VR mun beita sér fyrir af fullum þunga og ekki mun standa á Verkalýðsfélagi Akraness frekar en áður að leggja þeirri baráttu lið.

15. mars 2017

Á fimmtudaginn í síðustu viku var sameiginlegur aðalfundur deilda Verkalýðsfélags Akraness haldinn þar sem farið var, auk venjubundinna aðalfundastarfa. yfir starfsemi félagsins og þau áherslumál sem félagið stendur fyrir. Kosið var í trúnaðaráð félagsins en undir linknum stjórn og trúnaðaráð er hægt að sjá hverjir skipa þau sæti fram að næsta aðalfundi deildanna.

 

Formaður fór yfir starfsemi félagsins á liðnu ári og kom fram í máli hans að jafnt félagslega sem fjárhagslega sé Verkalýðsfélag Akraness mjög sterkt enda byggir félagið á sterku félagsvæði þar sem atvinnulífið er öflugt enda drifið áfram af stórum og öflugum útflutningsfyrirtækjum. Formaður fór einnig yfir að félagið hafi ætíð lagt sig í líma við að verja og bæta kjör sinna félagsmann eins og kostur er og nefndi hann sérstaklega árangur félagsins við síðasta kjarasaming við Norðurál þar sem samið var um að laun starfsmanna tæki hækkunum launavístitölu. Slíkt hefur ekki þekkst áður í kjarasamningum verkafólks svo vitað sé. Það er klárt mál að þetta mun skila starfsmönnum góðum ávinningi og nefndi formaður þar að byrjandi í Norðuráli á vöktum sé kominn upp í 575 þúsund krónur með öllu, sem verður að teljast ásættanlegt miðað við launakjör víða á íslenskum vinnumarkaði. En að sjálfsgöðu er baráttunni fyrir bættum kjörum aldrei lokið.

 

Formaður fór einnig ítarlega yfir eina erfiðustu kjaradeilu sem háð hefur verið á íslenskum vinnumarkaði sem er hið margfræða sjómannaverkfall sem stóð yfir í 10 vikur. Verkalýðsfélag Akraness tók virkan þátt við þá kjarasamningsgerð en félagsmenn VLFA í sjómannadeild eru tæplega eitt hundrað talsins. Kom fram í máli formanns í þessu samhengi að félagið hafi greitt út um 30 milljónir króna í verkfallsbætur á meðan á verkfalli stóð. Hann greindi líka frá því að mörg ágreinismál væru nú fyrir dómsmálum en nýlega vann félagið mál við Norðurál sem skilaði félagsmönnum um 30 milljónum króna. Nokkur mál til viðbótar eru nú eins og áður sagði fyrir dómsmálum og verða tekin fyrir á næstu mánuðum.

 

Að lokum fór formaður yfir að það er stefna stjórnar VLFA að standa þétt við bakið á sínum félagsmönnum og berjast af alefni fyrir bættum kjörum og réttindum sinna félagsmanna og verður hvergi kvikað frá í þeirri baráttu og ljóst að þeirri baráttu líkur aldrei eins og áður sagði.

6. mars 2017

Verkalýðsfélag Akraness hefur gert samkomulag við HB Granda vegna leiðréttingar á netamannshlut til 8 skipverja á Höfrungi AK og náði leiðréttingin tvö ár aftur í tímann. 

 

Málið laut að því að fyrir nokkrum árum tók fyrrverandi skipstjóri á skipinu ákvörðun um að skipta netmannshlutnum á milli tveggja netamanna en að mati félagsins samræmist slíkt ekki ákvæðum kjarasamnings félagsins við Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, enda skýrt kveðið á um að netamaður um borð í frystitogurum fái 1 og 1/8 í sinn hlut.

 

Eftir að Verkalýðsfélag Akraness hafði gert athugsemdir vegna þessa við fyrirtækið var ákveðið að gera samkomulag um þessa leiðréttingu til umræddra sjómanna og nam leiðréttingin í heildina um 12 milljónum króna. Það var mjög ánægjulegt að sátt náðist um þessa leiðréttingu án þess að koma þurfti til þess að setja málið í lögfræðilega meðferð.

 

Eins og fram hefur komið hér á heimasíðunni þá reynir VLFA ætíð að standa vörð um réttindi sinna félagsmanna og á síðustu tveimur mánuðum hefur félagið náð að leiðrétta laun sinna félagsmanna um tæpar 40 milljónir króna, og það eingöngu vegna ágreinings um það hvort verið sé að greiða eftir gildandi kjarasamningum. 

 

Það hefur ætíð verið stefna stjórnar félagsins að standa fast fyrir ef um kjarasamningsbrot á okkar félagsmönnum er að ræða. Í dag er félagið með þrjú mál fyrir dómstólum þar sem verið er að krefjast leiðréttingar kjarasamningsbundnum réttindum okkar félagsmanna.

 

3. mars 2017

Félagsmenn Verkalýðsfélags Akraness athugið!

 

Sameiginlegur aðalfundur Almennrar deildar, Stóriðjudeildar, Opinberrar deildar, Iðnsveinadeildar og Matvæladeildar verður haldinn á Gamla kaupfélaginu fimmtudaginn 9. mars kl. 17:00.

 

Dagskrá:

1. Venjuleg aðalfundarstörf

2. Staða kjaramála

3. Farið yfir starfsemi félagsins frá síðasta aðalfundi

4. Önnur mál

 

Boðið verður upp á súpu og brauð að afloknum fundi.

Félagsmenn eru eindregið hvattir til að fjölmenna!

 

Aðalstjórn Verkalýðsfélags Akraness

 

20. febrúar 2017
30. desember 2016
22. desember 2016
0
0