• Sunnubraut 13, 300 Akranes
  • Mán - Föst: 8.00 - 16.00

Sjómennt, fræðslusjóður sjómanna:

Sjómennt, fræðslusjóður sjómanna:
Samtök atvinnulífsins (SA), Landssamband íslenskra útvegsmanna(LÍÚ) og Sjómannasamband Íslands (SSÍ) hafa gert með sér samkomulag um starfsmenntun sjómanna.Aukin hæfni og starfstengd menntun sjómanna eru nauðsynlegir þættir í meiri framleiðni og bættri samkeppnisstöðu útgerða íslenskra fiskiskipa.

Markmið Sjómenntar:
Markmiðið með Sjómennt er að treysta stöðu sjómanna á vinnumarkaði með því að gefa þeim kost á að efla og endurnýja þekkingu sína og gera þá hæfari til að takast á við ný og breytt verkefni.Með Sjómennt eiga sjómenn þannig kost á námi, hver á sínu sviði í tengslum við sitt starf.

Sjómennt styrkir starfstengt nám og námskeið fyrir sjómenn! 

Starfsreglur Sjómenntar til einstaklingsstyrkja


Einstaklingsstyrkir til starfsmenntunar:

1. Félagsmaður, sem unnið hefur í a.m.k. 12 mánuði skv. kjarasamningi SA/LÍÚ við SSÍ, hjá útgerðum innan LÍÚ, og greitt til aðildarfélags Sjómenntar á þeim tíma á rétt á stuðningi til starfsnáms.
2.
Að loknu námi skal skila reikningi og viðurkenningu frá viðkomandi fræðslustofnun til skrifstofu viðkomandi stéttarfélags.
3. Að fullnægðum ofangreindum skilyrðum kemur til greiðslu á styrk til viðkomandi
4. Áunnin réttindi félagsmanna innan Landsmenntar, Sjómenntar, Starfsafls, Starfsmenntasjóðs verslunar-og skrifstofufólks, Ríkismenntar SGS og Sveitamenntar SGS og LN haldast óbreytt þrátt fyrir flutning á milli aðildarfélaga sjóðanna.
5. Foreldrar í fæðingar-eða foreldraorlofi geta nýtt sér áunnin rétt skv. 1. gr. ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld á meðan á orlofi stendur.
6. Atvinnulausir félagsmenn halda áunnum rétti sínum eins og hann var við starfslok ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld af atvinnuleysisbótum.
7.Sá sem hverfur frá vinnu vegna veikinda, heimilisástæðna eða af öðrum gildum ástæðum, heldur rétti sínum til styrks, enda hverfi starfsmaður aftur til sinna starfa.  Þurfi félagsmaður að hverfa tímabundið af vinnumarkaði af ástæðum sem valda því að ekki ber að greiða tryggingagjald af launum hans, heldur hann þeim rétti til starfsmenntunarstyrks sem hann hafði áunnið sér hjá sjóðnum í allt að 24 mánuði.  Að þeim tíma  liðnum fellur réttur hans að fullu niður.


Upphæð styrks:
Greitt er að hámarki 60.000.- kr.í styrk á ári fyrir hvern félagsmann í almenna styrki, 100.000 krónur í meiraprófsstyrk.Hver einstaklingur getur einungis fengið slíkan styrk einu sinni. Ekki skiptir máli hvort allir fjórir þættir aukinna ökuréttinda séu teknir. Aldrei er þó greitt meira en sem nemur 75% af námskeiðskostnaði.

Frístunda/tómstundanámskeið
Sjómennt veitir styrki vegna tómstundanámskeiða ýmis konar og er endurgreiðsla vegna þeirra 50% af kostnaði en aldrei hærri en kr. 18.000.- á ári og dregst jafnframt af heildarupphæð einstaklingsstyrks þess árs.

Styrkir til kaupa á hjálpartækjum fyrir lestrar-og ritstuðning
Félagsmenn sem eru lesblindir eða eiga við lestrar-og ritörðugleika að stríða geta sótt um allt að 75% styrk vegna kaupa á hjálpartækjum ætluðum til stuðnings við lestur og skrift. Heildarstyrkur miðast við hámarksupphæð skv. almennum reglum sjóðsins eða kr. 60.000.-

Áfrýjunarréttur
Ef félagsmaður telur sig eiga rétt á styrk til starfsmenntunar, en er hafnað af viðkomandi stéttarfélagi, þá getur félagsmaður vísað umsókn sinni til stjórnar Sjómenntar til afgreiðslu.


Sjómennt greiðir einstaklingsstyrki frá 1. júní 2002.

Breyting á starfsreglum

Reglur þessar geta tekið breytingum samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni og var síðast breytt 1. janúar 2009 en þá var ákveðið að greiða út styrki um leið og viðkomandi félagsmaður legði inn umsókn ásamt reikningi/kvittun vegna náms/námskeiða.

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image