• Sunnubraut 13, 300 Akranes
  • Mán - Föst: 8.00 - 16.00
15
Feb

Félags- og jafnréttismálaráðherra í heimsókn á skrifstofu Verkalýðsfélags Akraness

Ásmundur Einar Daðason félags- og jafnréttismálaráðherra kom í heimsókn á skrifstofu Verkalýðsfélags Akraness rétt í þessu og átti formaður gott samtal við hann um málefni er lúta að íslenska vinnumarkaðnum.

Eðli málsins samkvæmt barst í tal sú alvarlega staða sem upp er komin á íslenskum vinnumarkaði en umtalsverðar líkur eru á að kjarasamningum á hinum almenna vinnumarkaði verði jafnvel sagt upp um næstu mánaðarmót.

Formaður félagsins fór yfir þau atriði með ráðherranum sem Verklýðsfélag Akraness telur mikilvægust til að hægt sé að ná sátt á vinnumarkaðnum allavega hvað lýtur að íslensku verkafólki.

Þau atriði sem formaður nefndi voru að hækka þurfi lágmarkslaun og lágmarkstaxta verkafólks umtalsvert enda liggur fyrir að þau lágmarkslaun sem nú eru í gildi duga engan veginn fyrir þeim framfærsluviðmiðum sem hið opinbera hefur gefið út.

Það kom fram í máli formanns að það blasi við að stéttarfélög sem eru með félagsmenn á þessum launatöxtum muni taka harðan slag til að leiðrétta laun þessa fólks enda eru launakjör lágtekjufólks samfélagslegt mein sem nauðsynlegt er að taka á af fullri hörku ef með þarf.

Formaður fór einnig yfir að aðkoma stjórnvalda sé nauðsynleg til að skapa sátt á vinnumarkaði og nefndi formaður að stjórnvöld verði að sjá til þess að vextir lækki verulega sem og að afnema þurfi verðtryggingu og taka húsnæðisliðinn úr lögum um vexti og verðtryggingu.

Formaður fór líka yfir að það er ólíðandi með öllu að íslenskur almenningur sé að greiða tugi þúsunda meira í vexti í hverjum einasta mánuði miðað við neytendur í þeim löndum sem við viljum helst bera okkur saman við.

Einnig nefndi formaður að létta þurfi verulega á skattbyrði þeirra tekjulægstu og er hægt að gera það t.d. með því að hækka persónuafsláttinn og taka upp þrepaskiptan persónuafslátt.

Formaður nefndi einnig að setja verði lög sem leiði til fækkunar á lífeyrissjóðunum sem og lýðræðisaukningu við stjórnun sjóðanna.

Einnig nefndi formaður við ráðherrann að launafólk ætti að fá að nýta sér 3,5% af samtryggingarhluta iðgjaldsins til niðurgreiðslu á húsnæðislánum og eða til söfnunar í útborgun á fasteignakaupum enda er það mat formanns að skuldlítil eða skuldlaus fasteign sé einn besti lífeyrir sem fólk getur átt þegar það kemst á eftirlaun. 

Formaður nefndi líka mikilvægi þess að koma hér á lítt hagnaðardrifnum leigufélögum til að ná niður þeirri trylltu græðgivæðingu sem er að eiga sér stað hjá leigufélögum eins og t.d. Heimavöllum.

Að sjálfsögðu var staðan innan verkalýðshreyfingarinnar rædd og tjáði formaður félagsmálaráðherra að æði margt bendi til þess að miklar stefnu- og áherslubreytingar geti átt sé stað ef hið nýja framboð Sólveigar Önnu Jónsdóttur nær kjöri.

Já, það blasir við að það verða umtalsverðar breytingar á íslenskri verkalýðshreyfingu og Alþýðusambandi Íslands ef fer sem horfir því þá hefur skapast nýr meirihluti innan ASÍ sem klárlega hefur allt aðra sýn hvað varðar stefnur og áherslur er lúta að hagsmunum íslenskrar alþýðu. Áherslur sem lúta ekki að því að slá ætíð skjaldborg um fjármálakerfið á kostnað alþýðunnar eins og nú er.

Það er alltaf gott og gagnlegt þegar ráðherrann kemur í heimsókn til að taka púlsinn á stöðunni á vinnumarkaðnum. Þessi fundur var vonandi gagnlegur enda var formaður ófeiminn við að segja sína skoðun um hvað þurfi að koma til, til að hægt sé að ná sátt á vinnumarkaði og var af nægu að taka þar eins og áður hefur komið fram.

 

06
Feb

Formenn VR og VLFA funduðu með Sólveigu Önnu, formannsefni Eflingar

Í dag áttu formaður Verkalýðsfélags Akraness og Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR afar góðan og ánægjulegan þriggja tíma fund með Sólveigu Önnu Jónsdóttur sem býður sig fram sem formannsefni í kjöri til stjórnar í stéttarfélaginu Eflingu sem er stærsta stéttarfélagið innan Starfsgreinasambands Íslands.

Umræðan á fundinum snerist um mörg hagsmunamál alþýðunnar eins og mikilvægi þess að lagfæra kjör þeirra sem höllustum fæti standa í íslensku samfélagi.

Einnig var rætt um mikilvægi þess að verkalýðshreyfingin láti til sín taka hvað varðar hið tryllta umhverfi sem nú ríkir á húsnæðis-og leigumarkaðnum sem og það okurvaxta- og verðtryggingar umhverfi sem íslenskur almenningur þarf að búa við. Einnig var rætt um lífeyrissjóðskerfið en það er ljóst að verkalýðshreyfingin getur látið margt jákvætt til sín taka hvað það varðar eins og til dæmis að beita sér fyrir aukinni lýðræðisvæðingu innan sjóðanna sem og að fá lífeyrissjóðina til að taka þátt í fjármögnun á lítt hagnaðardrifnum leigufélögum.

Eins og áður sagði var þetta virkilega ánægjulegur fundur enda virðist vera ótrúlegur samhljómur í áherslum í framboði Sólveigar í mjög mörgum hagsmunamálum er lúta að hagsmunum launafólks og formanna VR og Verkalýðsfélags Akraness.

Formaður VLFA skynjaði gríðarlegan kraft, vilja og þor hjá Sólveigu Önnu til að láta virkilega gott af sér leiða nái hún kjöri sem formaður Eflingar og er formaður ekki í neinum vafa um að nái framboð hennar kjöri mun það hafa gríðarlega jákvæð áhrif á íslenska verkalýðshreyfingu.

Það mun svo sannarlega geta skipt sköpum fyrir þær hugsjónir og þau baráttumál sem Verkalýðsfélag Akraness hefur staðið fyrir á liðnum árum ef ný forysta með þann nýja kraft sem þau hafa boðað verður að veruleika innan Eflingar.

Það eru svo sannarlega spennandi tímar framundan í íslenskri verkalýðsbaráttu þegar og ef Efling verður komin með nýja forystu eins og VR, forystu sem tekur undir með Verkalýðsfélagi Akraness að hafna þessari brauðmolahagfræði sem æðsta forysta ASÍ hefur reynt að innleiða undir forystu forseta ASÍ.

Það er morgunljóst í huga formanns VLFA að það verður að skipta um skipstjóra í brúnni á ASÍ skútunni því skipstjóri sem fiskar ekkert og nýtur ekki trausts áhafnar, er með allt í skrúfunni með þeim afleiðingum að skútan rekur nánast stjórnlaus upp í brimgarðinn, verður að víkja.

Með breytingu á forystu Eflingar í takt við breytingarnar hjá VR ásamt nokkrum stéttarfélögum á landsbyggðinni sem eru mótfallin brauðmolakenningunni mun skapast gríðarlegt tækifæri til sóknar þar sem brauðmolakenningunni verður sturtað niður!  Teknar verða upp nýjar og kröftugar baráttuaðferðir við að lagfæra lágmarkskjör, skattbyrði lágtekju- og millitekjufólks ásamt því að berjast gegn græðgivæðingu á húsnæðis-og leigumarkaði sem og okurvöxtum og afnámi verðtryggingar.

Já mitt mat er að það eru virkilega bjartir tímar fyrir alþýðu þessa lands ef framboð Sólveigar nær kjöri enda er það mat formanns VLFA að ef hún nær kjöri þá muni hún jafnvel eftir að leiða íslenska verkalýðsbaráttu á komandi árum. Það er ljóst að ef þessi félög sem hafa sömu hugsjónir og áherslur taka höndum saman þá munu umtalsverðar jákvæðar breytingar eiga sér stað í íslenskri verkalýðsbaráttu og já þá kemur vor í verkó!

25
Jan

Páskar 2018

Nú er opið fyrir umsóknir um dvöl í orlofshúsum félagsins í páskavikunni. Um er að ræða vikuleigu frá 28. mars til 4.apríl.

Þar sem alltaf er mikil ásókn í dvöl í orlofshúsum þessa viku er sá háttur hafður á að þeir sem hafa áhuga leggja inn umsókn í pott. Einn pottur er fyrir hvert hús, og hægt er að sækja um á ákveðnum stöðum eða þeim öllum. Dregið er úr pottunum af handahófi, punktastaða skiptir ekki máli og ekki eru dregnir af punktar við úthlutun. Hringt er í þann sem dreginn er út og geti hann ekki nýtt sér vikuna, er dregið aftur. Greiða þarf leigu strax.

Tekið er á móti umsóknum á skrifstofu félagsins að Sunnubraut 13 og í síma 4309900. Einnig er hægt að senda nafn, kennitölu og símanúmer á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. til og með 28. febrúar 2018 en dregið verður þann 1. mars 2018.

 

25
Jan

Laun starfsmanna Elkem Ísland á Grundartanga hækka um 5,51%

Verkalýðsfélag Akraness gekk frá góðum kjarasamningi fyrir starfsmenn Elkem Ísland á Grundartanga í fyrra og núna liggur fyrir hverjar launabreytingar fyrir þetta ár verða en þær gilda frá 1. janúar 2018.

Starfsmenn hækka í launum um 5,51% auk þess sem þeir fá eingreiðslu sem nemur 120 þúsundum vegna breytinga á launatímabili

Laun byrjanda sem starfar sem ofngæslumaður á þrískiptum vöktum munu hækka um 30 þúsund með öllu og ofngæslumaður með 10 ára starfsreynslu um rúmar 35 þúsund krónur á mánuði.

Heildarlaun byrjanda sem starfar sem ofngæslumaður hjá Elkem verða frá og með 1. janúar 2018 rétt rúmar 500 þúsund krónur á mánuði og hjá ofngæslumanni með 10 ára starfsreynslu rétt tæpar 600 þúsund krónur.

Rétt er að vekja athygli á að vinnuskyldan á bakvið þessi laun hjá ofngæslumönnum á þrískiptum vöktum er 146 vinnustundir á mánuði auk 24 skilatíma á ári til námskeiðshalds. Heildarvinnutími á mánuði með skilatímum er því 148 tímar.

Auk þessa munu orlofs-og desemberuppbætur einnig hækka um 5,51% og verða því 213.130 hvor fyrir sig eða 426.260 kr. samtals á ári.

 

24
Jan

Laun starfsmanna Norðuráls hækka frá tæpum 40 þúsundum upp í 45 þúsund á mánuði

Eins og fram hefur komið hér á heimasíðunni þá taka launahækkanir starfsmanna Norðuráls hækkunum launavísitölunnar frá desember til desember ár hvert.

Nú liggur fyrir samkvæmt hækkun á launavísitölunni að laun starfsmanna Norðuráls munu hækka frá og með 1. janúar 2018 um 6,51%

Það þýðir að byrjandi á vöktum í kerskála er að hækka í heildarlaunum með öllu um 40 þúsund krónur á mánuði og starfsmaður með 10 ára starfsreynslu um rúmar 45 þúsund krónur.

Samkvæmt þessu mun byrjandi á vöktum í kerskála vera með í heildarlaun með öllu fyrir 182 vinnustundir rétt tæpar 610 þúsund krónur en starfsmaður með 10 ára starfsreynslu er með rétt rúmar 733 þúsund krónur á mánuði.

Iðnaðarmenn byrjandi á vöktum er að hækka um tæp 50 þúsnd á mánuði og iðnaðarmaður með 10 ára starfsreynslu á vöktum er að hækka um tæp 60 þúsund á mánuði.

Samkvæmt þessu mun iðnaðarmaður sem er byrjandi á vöktum vera með í heildarlaun með öllu fyrir 182 vinnustundir rétt um 780 þúsund krónur á mánuði en iðnaðarmaður með 10 ára starfsreynslu er með rétt tæpar 950 þúsund krónur á mánuði með öllu.

Það verður að segjast alveg eins og er að þessi launavísitölutenging hefur svo sannarlega skilað starfsmönnum Norðuráls góðum launahækkunum en í fyrra hækkuðu laun starfsmanna um 9% og núna um 6,51%

Rétt er að geta þess að orlofs-og desemberuppbætur hækka líka um 6,51% þannig að þær verða 214.923 kr. hvor fyrir sig eða samtals 429.466 kr. á ári.

Nýjar launatöflur munu birtast inni á heimasíðu félagsins á næstu dögum.

 

23
Jan

Starfsmenn GMR fá þrjár milljónir vegna uppsagnarfrests

Eins og ætíð þegar fyrirtæki verða gjaldþrota þá kemur það í hlut stéttarfélaganna að verja áunnin réttindi sinna félagsmanna. 

Þessi réttindi lúta yfirleitt að því að tryggja að starfsmenn fái öll þau vangreiddu laun sem þeir eiga inni og þann uppsagnarfrest sem þeir hafa áunnið sér samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Í þessari viku náði félagið að ganga frá greiðslu frá Ábyrgðarsjóði launa á uppsagnarfresti til handa starfsmönnum sem störfuðu hjá GMR Endurvinnslufyrirtækinu á Grundartanga en fyrirtækið varð gjaldþrota 1. febrúar 2017. Heildargreiðslan til þeirra starfsmanna sem áttu rétt á launum í uppsagnarfrestinum nam rétt tæpum 3 milljónum og hefur þeim greiðslum nú verið komið til starfsmanna.

Hinsvegar er rétt að geta þess að Verkalýðsfélag Akraness hefur gert athugasemdir við útreikning frá skiptastjóra á uppsagnarfresti starfsmanna vegna þess að skiptastjóri tók ekki tillit til þess að starfsmönnum var sagt upp störfum 25. janúar 2017 og því vantaði fjóra daga upp á kjarasamningsbundinn uppsagnarfrest að mati VLFA . Það er því mat félagsins að það vanti um eina milljón til að uppfylla greiðslur vegna uppsagnarfrests til starfsmanna.

Það er ljóst að mati VLFA að skiptastjóri túlkar uppsagnarfrest í kjarasamningum kolrangt enda miðast uppsagnarfrestur ætíð við mánaðarmót og því áttu starfsmenn GMR rétt til launa frá 25. janúar og uppsagnarfresturinn byrjaði síðan að telja frá mánaðarmótum.

VLFA hefur falið lögfræðingi félagsins að gera kröfu á Ábyrgðarsjóð launa hvað varðar þessa daga sem upp á vantar og málið er nú komið í lögfræðilega meðferð.

Það er gríðarlega mikilvægt fyrir launafólk að geta leitað til stéttarfélaga sinna í málum sem þessum til að tryggja að öllum réttindum sé til haga haldið þegar fyrirtæki verða gjaldþrota.

 

Fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image