• Sunnubraut 13, 300 Akranes
  • Mán - Föst: 8.00 - 16.00
Fréttir

Fréttir

05
Júlí

Lokum kl 12:00 í dag, föstudaginn 5.júlí

Föstudaginn 5. júli lokar skrifstofan okkar kl. 12:00 í tilefni írskra daga.

Opnum svo kl 8:00 á mánudaginn 

Óskum öllum gleðilegrar helgi.

03
Júlí

Verkalýðsfélag Akraness stefnir Sambandi íslenskra sveitarfélaga fyrir félagsdóm

Verkalýðsfélag Akraness hefur stefnt Sambandi íslenskra sveitarfélaga fyrir félagsdóm vegna brota á kjarasamningi sem félagið gerði við sambandið þann 5. febrúar 2016.

En málið lýtur að öllum starfsmönnum sem starfa hjá sveitarfélögum sem eru svokallað tímakaupsfólk en í samningum frá árinu 2016 var samið um eingreiðslu að fjárhæð 42.000 kr. sem átti að koma til útborgunar 1. febrúar 2019.

Þessi eingreiðsla kom til vegna þess að ákveðið var að lengja gildistíma kjarasamningsins um 3 mánuði og átti þessi eingreiðsla að dekka það tekjutap sem hlaust að því að lengja í samningum.

En orðrétt segir um þessa eingreiðslu í samningum frá 2016:  „Um er að ræða kjarasamningsbundna eingreiðslu sem greiðist hverjum starfsmanni miðað við fullt starf sem var við störf í desember 2018 og er enn í starfi í janúar 2019. Upphæðin greiðist hlutfallslega miðað við starfstíma og starfshlutfall í desember 2018.

Það ótrúlega gerist síðan að þegar til eingreiðslunnar kemur í febrúar á þessu ári þá túlkar Samband íslenskra sveitarfélaga þessa eingreiðslu með þeim hætti að allir sem taka laun eftir tímakaupi en ekki föstum mánaðarlaunum eigi ekki rétt á þessari eingreiðslu.

Nokkrir félagsmenn sem starfa sem tímakaupsfólk hjá Akraneskaupstað og Hvalfjarðarsveit höfðu samband við Verkalýðsfélag Akraness og óskuðu skýringa hví þessi eingreiðsla hefði ekki skilað sér til þeirra.

Í framhaldi af þessum athugsemdum okkar félagsmanna sem starfa hjá umræddum sveitarfélögum var haft samband bæði við Akraneskaupstað sem og Hvalfjarðarsveit og svör þeirra voru á þá leið að þetta væri túlkun Sambands íslenskra sveitarfélaga að tímakaupsfólk ætti ekki rétt á þessari eingreiðslu.

Formaður félagsins fundaði með Samráðsnefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga og krafðist skýringa hví tímakaupsfólk hefði ekki fengið umrædda 42.000 króna eingreiðslu eins og aðrir starfsmenn sveitarfélaganna. Enda kemur skýrt fram í greininni um eingreiðsluna að um kjarasamningsbundna eingreiðslu sé að ræða sem greiðist hverjum starfsmanni miðað við fullt starf sem var við störf í desember 2018 og er enn í starfi í janúar 2019. Upphæðin greiðist hlutfallslega miðað við starfstíma og starfshlutfall í desember 2018.

Þessi túlkun hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um að tímakaupsfólk hafi ekki átt rétt á eingreiðslu stenst ekki nokkra skoðun, enda varð tímakaupsfólk að sjálfsögðu fyrir tekjutapi alveg eins og starfsfólk sem tekur laun föstum mánaðarlaunum.

Mat Verkalýðsfélags Akraness og lögmanns félagsins er hvellskýrt: það er að tímakaupfólk eigi klárlega rétt á eingreiðslunni miðað við starfstíma og starfshlutfalli. Enda afar auðvelt að finna út hvert réttur tímakaupsfólks til eingreiðslunnar er hafi það verið í starfi í desember 2018 og janúar 2019. Sem dæmi þá ætti tímakaupsmaður sem uppfyllir þessi skilyrði og unnið t.d. 86 tíma í janúar 2019 rétt á að fá  50% af þessri 42.000 króna eingreiðslu.

Það er þyngra en tárum taki hvernig Samband íslenskra sveitarfélaga hagar sér gagnvart tekjulægsta fólkinu sem sinnir gríðarlega mikilvægum störfum fyrir sveitarfélögin en stór hluti þeirra sem eru tímakaupsfólk sinnir störfum í félagsþjónustu með fötluðum.

Það er líka dapurlegt hvernig fulltrúar sveitarfélaganna skýla sér á bakvið Samband íslenskra sveitarfélaga þegar upp koma erfið ágreiningsmál en í þessu máli liggur fyrir að umrædd eingreiðsla var til þess að bæta starfsmönnum upp tekjutap vegna þess að samningurinn var lengdur um 3 mánuði og því fráleitt að halda því fram að tímakaupsfólk eigi að fá eingreiðsluna til að brúa það tekjutap sem hlaust að því að lengja samninginn um þessa þrjá mánuði.

Rétt er geta að um umtalsvert fordæmismál er að ræða því ein af rökum Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir því að greiða ekki tímakaupsfólki þessa eingreiðslu var að Ríkið og Reykjavíkurborg gerðu það ekki, en kjarasamningur þeirra var einnig lengdur um þrjá mánuði og því samið um samskonar eingreiðslu í samningum hjá ríkinu og Reykjavíkurborg.

30
Júní

Eingreiðsla til ríkisstarfsmanna vegna dráttar á nýjum kjarasamningi

Samninganefnd SGS og Samninganefnd ríkisins hafa komist að samkomulagi um að endurskoða viðræðuáætlun milli aðila og stefna að því að ljúka kjarasamningi fyrir 15. september næstkomandi.

Meginástæðan fyrir þessari framlengingu er sú að á vettvangi heildarsamtaka launafólks er nú verið að ræða launaþróunartryggingu, breytt fyrirkomulag vinnutíma og fleiri veigamikil atriði. Þessi vinna hefur tekið lengri tíma en gert var ráð fyrir og því er þessi endurskoðun nauðsynleg.

Jafnframt hefur náðst samkomulag um að vegna þess hve langt er síðan gildistími síðustu samninga rann sitt skeið þá verði greidd eingreiðsla að upphæð 105 þúsund kr. fyrir fullt starf þann1. ágúst 2019. Sú greiðsla er hluti af fyrirhuguðum launabreytingum þegar þar að kemur.

Flestir félagsmenn sem starfa hjá ríkinu vinna á Heilbrigðisstofnun Vesturlands og munu þeir því fá umrædda eingreiðslu 1. ágúst næstkomandi.

30
Júní

Bjarg íbúðarfélag afhenti fyrstu íbúðirnar á föstudaginn

Fyrstu leigjendur Bjargs íbúðafélags fengu á föstudaginn afhenta lyklana af íbúðum sínum við Asparskóga 12 og 14 á Akranesi.

Bjarg íbúðarfélag er á vegum verkalýðsfélaga innan ASÍ en um er að ræða leigufélag sem rekið verður án hagnaðarmarkmiða og ætlað að tryggja tekjulágum fjölskyldum á vinnumarkaði aðgengi að öruggu íbúðarhúsnæði í langtímaleigu.

Við afhendingu íbúðanna við Asparskóga var bæjarstjórn Akraness viðstödd sem og formaður Verkalýðsfélags Akraness. Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri ávarpaði viðstadda og þakkaði öllum þeim sem komu að byggingu húsanna fyrir þetta skref til að tryggja öruggt leiguhúsnæði á Akranesi á viðráðanlegum kjörum.

Formaður Verkalýðsfélags Akraness sagði að verkalýðshreyfingin væri afar stolt af þessu verkefni sem lýtur að því að tryggja tekjulágu fólki öruggt húsnæði á hagstæðum kjörum. Formaður VLFA þakkaði Akraneskaupstað sérstaklega fyrir það stofnframlag sem bærinn kom með sem er umtalsvert hærra en Reykjavíkurborg lagði fram gagnvart íbúðum sem Bjarg er með í byggingu í Reykjavík.

Allt þetta gerir það að verkum að leiguverð á þessum íbúðum er það hagstæðasta sem Bjarg íbúðarfélag getur boðið eins og staðan er núna. Formaður VLFA óskaði nýjum leigjendum innilega til hamingju og vonar að allir verði ánægðir í þessum nýju glæsilegu húsakynnum verkalýðshreyfingarinnar.

25
Júní

Verkalýðsfélag Akraness vísar kjaradeilu við Akraneskaupstað til ríkissáttasemjara

Nú eru að verða liðnir þrír mánuðir frá því kjarasamningar starfsmanna sveitarfélaga runnu út gagnvart Sambandi íslenska sveitarfélaga og enn er ekki komin á kjarasamningur.

Verkalýðsfélag Akraness lagði fram ýtarlega kröfugerð þann13. maí til fulltrúa kjaramálanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga, en félagið hefur hvorki heyrt né fengið viðbrögð frá sambandinu eftir þann fund.

Á þessum eina fundi sem VLFA hefur átt með sambandinu gerði félagið alvarlegar athugasemdir við þann hægagang sem einkennt hefur viðræðurnar er lýtur að nýjum kjarasamningi til handa starfsmönnum sveitarfélaga. Enda ótrúlegt að ekki sé hægt að ganga hratt og örugglega frá nýjum kjarasamningi í anda lífskjarasamningsins sem undirritaður var á hinum almenna vinnumarkaði þann 3. apríl 2019.

Það er mat félagsins að þessi hægagangur og tregða til að ganga frá nýjum kjarasamningi sé alls ekki boðleg fyrir alla þá sem starfa hjá sveitarfélögunum. Það er mat formanns félagsins að það ætti að geta verið fljótlegt að ganga frá nýjum samningi í anda lífkjarasamningsins eins og kröfugerð félagsins byggist á.

Í ljósi þess að nú eru þrír mánuðir frá því kjarasamningur VLFA við Samband íslenskra sveitarfélaga rann út og ekkert er að gerast í viðræðum þá sér Verkalýðsfélag Akraness sig knúið til að vísa deilunni til ríkissáttasemjara.

05
Júní

Gísli Hallbjörnsson heiðraður á sjómannadaginn

Á sunnudaginn var Sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur, en Verkalýðsfélag Akraness leggur sitt af mörkum til hátíðarhaldanna eins og undanfarin ár. Aðkoma félagsins að sjómannadeginum er meðal annars fólgin í því að standa fyrir athöfn við minnismerki um týnda sjómenn í kirkjugarðinum, en þar er árlega lagður blómsveigur til að minnast þeirra sem drukknað hafa og týnst á sjó.

Að þeirri athöfn lokinni er haldið í hátíðarsjómannamessu í Akraneskirkju þar sem meðal annars er heiðraður sjómaður fyrir vel unnin störf í þágu þjóðar. Í ár var það Gísli Hallbjörnsson sem fékk æðstu viðurkenningu sjómannadagsráðs Verkalýðsfélags Akraness, en Gísli starfaði mjög lengi sem vélstjóri á hinum ýmsum fiskiskipum vítt og breitt um landið

Þessu til viðbótar kom Verkalýðsfélag Akraness að fjármögnun á fjölskyldudagskrá á hafnarsvæðinu vegna sjómannadagsins, en eins og undanfarin ár er það Björgunarfélag Akraness sem sá um framkvæmd dagskrárinnar. 

05
Júní

Miðstjórn Alþýðusambands Íslands fundar á Akranesi

Miðstjórn Alþýðusambands Íslands mun funda á Akranesi í dag en einu sinni á ári er fundur miðstjórnar haldinn fyrir utan höfuðborgarsvæðisins og fyrir valinu í ár varð Akranes eins og áður var getið.

Miðstjórnarfundurinn mun fara fram á Gamla kaupfélaginu en auk hefðbundinnar dagskrár miðstjórnar munu miðstjórnarmenn skoða nýju íbúðirnar sem Bjarg íbúðarfélag er að reisa á Akranesi en þær eiga að verða klárar til afhendingar 1. Júlí næstkomandi.

Einnig mun bæjarstjóri Akarnaneskaupstaðar Sævar Þráinsson koma og ávarpa fundinn og fara yfir stöðu og horfur hér á Akranesi. Einnig mun miðstjórn fara í heimsókn í Norðurál þar sem forstjóri Norðuráls Gunnar Guðlaugsson mun kynna fyrir miðstjórn starfsemi fyrirtækisins á Grundartanga.

28
Maí

Kauptaxtarnir SGS við Samtök atvinnulífsins komnir

Nýir kauptaxta fyrir þá sem starfa á almennum vinnumarkaði eftir samningi Starfsgreinasambandsins og Samtaka atvinnulífsins eru nú aðgengilegir á vef Verkalýðsfélags Akraness og má nálgast hér.

Viðkomandi kauptaxtar gilda frá 1. apríl 2019 til 31. mars 2020. Samkvæmt töxtunum hækkuðu kauptaxtar frá 1. apríl 2019 um 17.000 kr. á mánuð og almenn hækkun á mánaðarlaun fyrir fullt starf nam 17.000 kr. á mánuði  frá 1. apríl sl. Lágmarkstekjur fyrir fullt starf eru í dag kr. 317.000 á mánuði. Þá hækka kjaratengdir liðir kjarasamninga um 2,5% á sömu dagsetningum, nema um annað hafi verið samið.

Einnig er rétt að vekja athygli á nýjum launatöxtum fyrir starfsmenn sem starfa hjá ríki og sveitafélögum en þeir eru einnig aðgengilegir undir kauptaxtar.

22
Maí

Stýrivextir lækka um 0,5%

Eins og fram kom í máli formanns félagsins fyrir gerð lífskjarasamningsins var að eitt af brýnustu hagsmunamálum alþýðunnar, heimilanna og fyrirtækja væri að ná niður okurvöxtum fjármálakerfisins.

Nú hefur komið í ljós að sú aðferðafræði sem við notuðum við gerð lífkjarasamningsins hefur klárlega leitt til þess að peningamálanefnd Seðlabanka Íslands  ákvað á sínum fyrsta vaxtaákvörðunardegi eftir samninganna að lækka stýrivextina um 0,5% og ekki bara það heldur ýjaði seðlabankastjóri að frekari vaxtalækkun geti komið til fljótlega.

Hugmyndafræðin við að skapa þessi skilyrði til vaxtalækkunar var að nota það svigrúm sem til var til launabreytinga til handa tekjulægsta fólkinu á íslenskum vinnumarkaði. Það gerðum við með því að semja eingöngu með krónutöluhækkunum en alls ekki prósentum. Enda hefur formaður VLFA ætíð sagt að prósentuhækkanir séu aflgjafi misskiptingar, óréttlætis og geri ekkert annað en að auka á ójöfnuð í íslensku samfélagi.

Það er rétt að upplýsa að formaður Verkalýðsfélags Akraness ásamt Halldóri Benjamín framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins, Stefáni Ólafssyni prófessor og Bryndísi Hlöðversdóttur ríkissáttasemjara áttum fund með Seðlabankastjóra ásamt tveimur fulltrúum úr peningamálanefndinni fjórum dögum áður en við skrifuðum undir lífkjarasamninginn.

Á þessum fundi kölluðum við eftir því hvað samningsaðilar þyrftu að gera til þess að hægt væri að auka líkurnar á því að forsendur væru til að lækka vexti á Íslandi. Fram kom í máli Seðlabankastjóra að vissulega gætu kjarasamningar haft mikil áhrif á hvort hægt væri að lækka vexti eða ekki en ítrekaði þó að vissulega væru önnur atriði sem gætu haft áhrif á lækkun vaxta. Nefndi hann til dæmis gengi íslensku krónunar og þróun á heimsmarkaðsverði á hráolíu í því samhengi og ítrekaði það einnig að Seðlabankinn væri sjálfstæð stofnun.

En það kom skýrt fram að launabreytingar í lífkjarasamningum mundu klárlega hafa áhrif á hvort hægt væri að lækka vextina eða ekki. Samningsaðilar ákváðu því að semja með þeim hætti að launabreytingar rúmuðust innan þeirra þolmarka sem Seðlabankinn teldi að atvinnulífið þyldi með von um að vextirnir myndu lækka.

Dagurinn í dag staðfestir að okkur tókst það og núna liggur fyrir að stýrivextirnir lækka um 0,5% eða nánar tilgetið fara úr 4,5% niður í 4%

Þetta þýðir að fjölskylda sem skuldar 30 milljónir í húsnæðislán  með breytilegum vöxtum getur átt von á að ráðstöfunartekjur þeirra aukist um 150.000 á ársgrundvelli eða 12,500 á mánuði.

Rétt er að geta þess að Íslensk heimili skulda rúma 2000 milljarða þannig að ávinningurinn getur numið allt að 10 milljörðum á ári.

Formaður VLFA hefur sagt að lífskjarasamningurinn hafi verið besti samningur sem hann hefur komið að hvað verkafólk varðar og er þessi stýrivaxtalækkun enn ein staðfesting á því.

22
Maí

82% iðnaðarmanna í VLFA samþykktu nýgerðan kjarasamning

Í gær lauk kosningu um kjarasamning iðnaðarmanna við Samtök atvinnulífsins, en Verkalýðsfélag Akraness er með iðnaðarmannadeild innan félagsins og heyra þeir iðnaðarmenn sem tilheyra VLFA og starfa á hinum almenna vinnumarkaði undir þann kjarasamning sem kosið var um í gær.

Þessi kjarasamningur var í stórum atriðum eins og lífkjarasamningurinn sem var undirritaður 3. apríl fyrir verkafólk með örfáum breytingum þó.

Niðurstaða kosningar um kjarasamning iðnaðarmanna var nokkuð afdráttarlaus en 82% iðnaðarmanna í VLFA sögðu já við samningum og einungis 5,9% nei. Kosningarþátttaka var dræm en um 15% iðnaðarmanna sem heyra undir samninginn greiddu atkvæði.

Fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image