• Sunnubraut 13, 300 Akranes
  • Mán - Föst: 8.00 - 16.00
Fréttir

Fréttir

12
Nóv

Níðst á ungu fólki með húsnæðisvöxtum

Það er engum blöðum um það að fletta að það er ákall frá alþýðunni og íslenskum heimilum að tekið verði á okurvöxtum, verðtryggingu og himinháum þjónustugjöldum í komandi kjaraviðræðum við stjórnvöld. Það er ákall um róttækar kerfisbreytingar þar sem kallað verði eftir því að stjórnvöld taki hagsmuni heimilanna framyfir hagsmuni fjármálaelítunnar. Fjármálaelítu sem er að mergsjúga neytendur með okurvöxtum, verðtryggingu og himinháum þjónustugjöldum.

Það leituðu til félagsins ung hjón sem eiga tvö börn og eitt á leiðinni, en þau áttu sér þann draum að komast út af leigumarkaðnum vegna þess að leigan var nokkuð dýr eða 180 þúsund á mánuði og einnig leið þeim ekki vel vegna þess óöryggis sem fylgir því að vera á leigumarkaðnum.

Þau tjáðu mér að þau væru búin að kaupa þriggja herberja íbúð í tvíbýli og hafi fengið hana á 28,9 milljónir. Þau höfðu verið búin að safna rétt tæpum 4 milljónum sem þau hefðu notað sem útborgun í umrædda fasteign. Það þýddi að þau þurftu að taka 24,8 milljónir að láni hjá einum af viðskiptabönkunum þremur.

En hvernig skyldu nú lánakjörin hafa verið sem þessu unga fólki stóð til boða? Jú þrátt fyrir að hafa greitt út um 4 milljónir í útborgun þurftu þau að taka þrjú lán hjá bankanum eða með öðrum orðum þessum 24,8 milljónum var skipt niður á þrjú lán sem skiptast með eftirfarandi hætti:

Fyrsta lánið var 16,3 milljónir verðtryggt jafngreiðslulán til 40 ára með breytilegum vöxtum upp á 3,65%

Annað lánið var 6,5 milljónir verðtryggt jafngreiðslulán til 25 ára með breytilegum vöxtum uppá 4,75%

Þriðja lánið var uppá tæpar 2 milljónir óverðtryggt til 10 ára með breytilegum vöxtum uppá 6,75%

Hugsið ykkur, þessum ungu hjónum er boðið upp á verðtryggða breytilega vexti frá 3,65% uppí 4,75% og síðan óverðtryggða vexti sem nema tæpum 7% og það á sama tíma og neytendum í öllum þeim löndum sem við berum okkur saman við standa til boða vextir frá 0,5% uppí 2,5% óverðtryggðir!

Hugsið ykkur líka að þessi ungu hjón munu ekki gera neitt annað en að þurfa að taka sjálfvirkt lán í hverjum mánuði næstu 25 árin, vegna þess að 40 ára verðtryggð jafngreiðslulán gera ekkert annað en að hækka fyrstu 25 árin!

Munum líka að sérfræðingahópur um afnám verðtryggingar sem skilaði áliti í janúar 2014 sagði að 40 ára jafngreiðslulán væri baneitraður kokteill sem yrði að banna tafarlaust! Samt eru þessi lán enn við lýði og stjórnvöld horfa aðgerðalaus á þegar verið er að níðast og vaxtapína unga fólkið okkar sem og alla neytendur.

Svo talar fólk sem vill láta taka sig alvarlega í íslensku samfélagi um að vextir hafi aldrei verið lægri á Íslandi en gleyma að taka það með í reikninginn að ef unga fólkið á ekki fyrir útborgun sem dekkar 65 til 70% af fastamati þá þarf það að taka svokölluð viðbótarlán sem bera miklu hærri vexti en þá lægstu sem standa til boða.

Það er svo dapurt og sorglegt hvernig við sem samfélag látum það átölulaust hvernig níðst er á unga fólkinu okkar og reyndar á öllum neytendum á húsnæðismarkaði.

Að stjórnvöld, stjórnmálamenn og ég tala nú ekki um verkalýðshreyfinguna skuli taka þátt í því að horfa aðgerðalaus á þetta skefjalausa ofbeldi sem íslensk heimili þurfa að þola þegar kemur að okurvöxtum, verðtryggingu og himinháum þjónustugjöldum fjármálakerfisins er óskiljanlegt með öllu.

Formaður VLFA hefur sagt og segir það enn og aftur að verkalýðshreyfingin verður að láta kné fylgja kviði við að krefja stjórnvöld um að taka stöðu með neytendum og heimilunum framyfir hagsmuni fjármálaelítunnar.

Það er mikilvægt að allir átti sig á því að við Íslendingar erum að greiða 3 til 3,5% hærri raunvexti ár hvert sem þýðir að við erum að greiða 66 milljörðum meira í vaxtakostnað á hverju ári miðað við þá vexti sem neytendur á Norðurlöndunum standa til boða.

Það er ákall um að gerðar verði róttækar kerfisbreytingar íslenskri alþýðu og heimilum til hagsbóta.

Munum að okurvextir, verðtrygging og að húsnæðisliður sé inni í lögum um vexti og verðtryggingu er ekkert náttúrulögmál heldur mannanna verk sem hægt er að breyta, allt sem til þarf er kjarkur vilji og þor!

12
Nóv

Forsetar ASÍ fóru á opinn fund í Valhöll

Í síðustu viku fór forsetateymi Alþýðusambands Íslands á opinn fund í Valhöll þar sem fundarefnið var vinnumarkaðurinn og komandi kjarasamningar. En forsetar ASÍ eru núna Drífa Snædal, Vilhjálmur Birgisson sem er fyrsti varaforseti og Kristján Þórður sem er annar varaforseti.

Framsögur voru fluttar af Halldóri Benjamín framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífisins, Helgu Ingólfsdóttur varaformanni VR og Ásgeiri Jónssyni forstöðumanni hagfræðideildar Háskóla Íslands.

Formaður Verkalýðsfélags Akraness sem er eins og áður sagði einnig fyrsti varaforseti ASÍ sá sig knúinn til að koma á framfæri okkar kröfum og um hvað komandi kjarasamningar snúast. Hann taldi t.d. mjög mikilvægt að fundarmenn áttuðu sig á þeim hræðilegu kjörum sem verkafólk þarf að búa við og nefndi sem dæmi að lágmarkstaxtar verkafólks á hinum almenna vinnumarkaði séu einungis frá 266 þúsundum króna upp í 300 þúsund sem er langt undir öllum þeim framfærsluviðmiðum sem hið opinbera hefur gefið út.

Formaður VLFA sagði að það væri dapurt að heyra sönginn um hinn mikla kaupmátt sem hinir tekjulægstu eiga að hafa notið á liðnum árum og benti mönnum á að þetta væri bara alls ekki rétt. Enda liggur fyrir að leiguvísitalan hefur hækkað frá árinu 2011 um tæp 90% á meðan lægstu launataxtar á hinum almenna vinnumarkaði hafa hækkað um 65%. Hvaða kaupmáttaraukningu er verið að tala um hjá fólki sem er á hinum almenna leigumarkaði þar sem leiga hefur hækkað um 90% á meðan laun hafa hækkað frá sama tíma um 65%? Að sjálfsögðu er ekki um neina kaupmáttaraukningu að ræða hjá þessu fólki. Hann taldi líka rétt að minna fundarmenn á að þeir sem væru á hinum blóðuga leigumarkaði væri tekjulægsta fólkið og nefndi dæmi af einstæðri móður með 2 börn sem væri að leigja þriggja herbergja íbúð á 285 þúsund á mánuði. Ætlar einhver að reyna að halda því fram að það sé eitthvert góðæri eða kaupmáttaraukning hjá þessari einstæðu móður?

Fyrsti varaforseti ASÍ fór einnig yfir þá okurvexti, verðtryggingu og þau himinháu þjónustugjöld sem neytendur þurfa að búa hér við og tók sem dæmi að heimilin og fyrirtæki eru að greiða yfir 3% raunvexti hér á landi miðað við þau lönd sem við viljum bera okkur hvað helst saman við. Heimilin eru að greiða 66 milljörðum meira í vaxtakostnað en neytendur á Norðurlöndunum á hverju ári.

Hann fór einnig yfir hvernig verðtryggingin er eins og ryksugubarki sem sogar allt fá frá heimilum yfir til fjármagnseigenda og enginn segir eitt eða neitt. Hann nefndi að bara í síðasta mánuði hefði íslenskum heimilum verið sendur reikningur upp á 10 milljarða vegna þess að neysluvísitalan hefði hækkað um 0,57% á milli mánaða. Já verðtryggðar skuldir heimilanna hækkuðu um 10 milljarða á 31 degi vegna þessa og er það álíka upphæð og veiðileyfagjöldin nema á útgerðina á heilu ári!

Hann sagði einnig í ræðu sinni að við værum með alla vega tvær krónur í íslensku hagkerfi: verkamannakrónu þar sem allri ábyrgð á efnahagslegum óstöðugleika er varpað á herðar alþýðunnar og heimilanna og síðan séríslenska verðtryggða krónu auðmanna og fjármagnseignenda sem eru varðir í bak og fyrir gegn öllum efnahagslegum óstöðugleika. Ekki bara að fjármálakerfið krefjist verðtryggingar á fjárskuldbindingum heimilanna heldur heimtar það einnig að vera með breytilega vexti á verðtryggðum vöxtum.

Í salnum voru nokkrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins og hann beindi orðum sínum til þeirra og bað þá um að hlusta gaumgæfilega á sanngjarnar kröfur verkalýðshreyfingarinnar er lúta að stjórnvöldum. Fram kom í máli hans að ef stjórnvöld munu ekki koma til móts við þessar kröfur sé ljóst að verkalýðshreyfingin muni láta kné fylgja kviði við að bæta stöðu þeirra sem höllustum fæti standa í íslensku samfélagi!

Það er allavega löngu tímabært að stjórnmálamenn og stjórnvöld taki hagsmuni alþýðunnar og heimilanna framyfir hagsmuni fjármálaelítunnar. Formaður VLFA og fyrsti varaforseti ASÍ spurði að lokum: Hver hefði trúað því að 10 árum eftir hrun séu viðskiptabankarnir þrír sem ollu hruninu sem kostaði almenning miklar hamfarir búnir að skila um 750 milljörðum í hagnað?!

Hann vonar svo innilega að þeir sjálfstæðismenn sem þarna voru hafi skilið það sem hann var að segja en það lýtur að því að við sem samfélag tökum utan um þá sem höllustum fæti standa í íslensku samfélagi þannig að allir geti framfleytt sér frá mánuði til mánaðar og haldið mannlegri reisn, ekki bara sumir!

07
Nóv

Fundað í Ráðherrabústaðnum

Fundur var haldinn með stjórnvöldum, sveitarfélögunum, atvinnurekendum og forystumönnum opinberu félaganna í Ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu í gær.

Fyrir hönd Alþýðusambandsins voru forseti ASÍ ásamt fyrsta og öðrum varaforseta ASÍ og einnig var Ragnar Þór Ingólfsson viðstaddur fyrir hönd VR.

Á fundinum var farið yfir upplýsingaöflun stjórnvalda um tekjuþróun og stöðu ólíkra tekjuhópa. Sem og fóru fram umræður um tekjuþróun og jöfnuð. Einnig var staða húsnæðismála til umfjöllunar á fundinum.

Formaður Verkalýðsfélags Akraness sem jafnframt er fyrsti varaforseti ASÍ lýsti á fundinum yfir áhyggjum sínum yfir hversu skammur tími væri til stefnu til að ná niðurstöðu í kjaraviðræðum enda ekki margir virkir vinnudagar þar til kjarasamningar á hinum almenna vinnumarkaði renna út.

Hann gerði einnig grein fyrir mikilvægi þess að stjórnvöld taki á vaxtastiginu, verðtryggingunni og að húsnæðisliðurinn fari úr lögum um vexti og verðtryggingu.

Formaður VLFA og fyrsti varaforseti ASÍ nefndi að bara í síðasta mánuði hefðu verðtryggðar skuldir heimilanna hækkað um tæpa 10 milljarða vegna þess að neysluvísitalan hækkaði um 0,57% á milli mánaða. Hann nefndi að þetta sé álíka há upphæð og auðlindagjöld í sjávarútvegi nemi á þessu ári.

Hann fór einnig yfir þá staðreynd að raunvextir sem íslenskum neytendum er boðið upp á hér á landi séu um 3% hærri en í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við sem þýðir að íslensk heimili sem skulda 1900 milljarða eru að greiða 66 milljörðum meira í vaxtakostnað heldur en t.d. neytendur á Norðurlöndunum.

Hann nefndi það sérstaklega að hann vonaði að Seðlabankinn myndi ekki eyðaleggja partíið áður en það hæfist með því að koma með stýrivaxtahækkun því ef svo væri yrði það hálfgerð stríðsyfirlýsing við verkalýðshreyfinguna enda markmið komandi kjarasamninga að vextir lækki í stað þess að þeir hækki.  

Það er ljóst í huga formanns VLFA og fyrsta varaforseta ASÍ að tímaglasið er að tæmast til að hægt sé að koma í veg fyrir hörð átök á íslenskum vinnumarkaði og ljóst að bæði stjórnvöld og atvinnurekendur þurfa að girða sig í brók ef ekki á að stefna í ein hörðustu átök sem orðið hafa á íslenskum vinnumarkaði í áratugi.

 

28
Okt

Formaður VLFA kosinn 1. varaforseti ASÍ!

Það er morgunljóst að gríðarlegar breytingar eru að eiga sér stað í íslenskri verkalýðshreyfingu en á þingi ASÍ fyrir helgina var formaður Verkalýðsfélags Akraness kosinn fyrsti varaforseti ASÍ.

Hver hefði trúað að slíkt ætti eftir að gerast en hann hefur verið mjög gagnrýninn á æðstu forystuna á liðnum árum. En með þeim breytingum sem hafa átt sér stað á liðnum misserum eins og með kjöri Ragnars Þór til formanns VR og núna síðast með kjöri Sólveigar Önnu sem formanns Eflingar hafa pólarnir í íslenskri verkalýðshreyfingu gjörbreyst. Gömlu valdaklíkunni í forystu ASÍ hefur algerlega verið hafnað og ný forysta hefur tekið við.

Það er rétt að rifja upp að formaður VLFA hefur sagt á liðnum árum að meðan gamla valdaklíkan var við völd í forystu ASÍ voru meiri líkur á að ná kjöri sem forseti Norður Kóreu en einn af forsetum ASÍ.

Kosið var á milli formanns Verkalýðsfélags Akraness Vil­hjálms Birg­is­sonar og Guð­brands Ein­ars­sonar for­manns Versl­un­ar­manna­fé­lags Suð­ur­nesja en rétt er að geta þess að Guðbrandur er búinn að vera einn af æðstu forystumönnum ASÍ í yfir 10 ár og því var þessi sigur formanns VLFA enn sætari fyrir vikið.

En Vil­hjálmur fékk 171 atkvæði eða 59,8 pró­sent og Guð­brandur fékk 115 eða 40,2 pró­sent. Heild­ar­fjöldi atkvæða var 289, auðir og ógildir seðlar voru 3.

Það að formaður Verkalýðsfélags Akraness sé orðinn 1. varaforseti ASÍ mun gefa félaginu tækifæri til að koma okkar áherslumálum enn frekar á framfæri en eins og allir vita þá hafa okurvextir, afnám verðtryggingar og himinhá þjónustugjöld fjármálakerfisins verið formanni VLFA afar hugleikin á liðnum árum. Það er ljóst að með kjöri hans mun rödd þeirra sem höllustum fæti standa verða enn sterkari og tekið verður af krafti á því að fá stjórnvöld til að taka hagsmuni alþýðunnar og heimilanna framyfir hagsmuni fjármálaelítunnar.  Sjá frétt hér

Sjá kosningarræðu formanns hér

28
Okt

Verkalýðsfélag Akraness hættir viðskiptum við VÍS

Nú liggur fyrir að vátryggingafélagið VÍS lokaði skrifstofum sínum víða á landsbyggðinni 1. október síðastliðinn og náði sú lokun til okkar Skagamanna. Sjá frétt hér

Í ljósi þess að fyrirtækið tók þessa ákvörðun um að skerða þjónustuna hér á Akranesi með lokun útibúsins kom ekkert annað til greina hjá stjórn Verklýðsfélags Akraness en að segja upp öllum tryggingum við VÍS sem félagið er með en þær eru eðli málsins samkvæmt umtalsverðar.

Við látum ekki bjóða okkur upp á svona vinnubrögð þar sem öll þjónusta er skert á landsbyggðinni og flutt suður til Reykjavíkur. Formanni var falið að leita leiða til að finna nýtt tryggingafélag sem er með þjónustu í heimabyggð og fyrir valinu varð Sjóvá og hefur félagið nú tekið tilboði í allar tryggingar sem félagið þarf að hafa.

Verklýðsfélag Akraness vill þakka starfsmönnum VÍS á Akranesi fyrir góða þjónustu í gegnum árin en starfsfólkið sem starfaði hér á Akranesi var að veita mjög góða og persónulega þjónustu en við getum alls ekki látið svona vinnubrögð stjórnenda átölulaus þar sem verið er að skerða þjónustu við bæjarbúa á grundvelli einhverrar „ímyndaðrar hagræðingar.“

28
Okt

Hvalur gekk að öllum kröfum VLFA vegna félagsaðildar

Eins og fram kom í fréttum fyrr í sumar ákvað Kristján Loftsson forstjóri Hvals að banna starfsmönnum sínum að vera í Verkalýðsfélagi Akraness þegar hvalavertíðin hófst í júní á þessu ári.

Það var morgunljóst að hér var um grófa hefndaraðgerð að ræða hjá Kristjáni Loftssyni vegna þess að VLFA hafði unnið mál gegn Hval fyrir Hæstarétti vegna kjarasamningsbrota en í dómi Hæstaréttar voru félagsmanni dæmdar 700 þúsund krónur vegna vangoldinna launa.

En þessi dómur getur og mun að öllum líkindum hafa fordæmisgildi fyrir alla starfsmenn sem unnið hafa hjá Hval á liðnum vertíðum og getur fordæmisgildi dómsins numið allt að 300 milljónum.

Á þessum forsendum ætlaði Hvalur klárlega að refsa VLFA fyrir að sinna sínu lögbundna hlutverki við að gæta að réttindum sinna félagsmanna. Hvalur vildi meina að starfsmenn yrðu að vera í Stéttarfélagi Vesturlands en ekki í Verkalýðsfélagi Akraness því að þetta væri ekki félagssvæði VLFA og félagið væri ekki með kjarasamning fyrir þessi störf.

Báðar þessar röksemdarfærslur Hvals voru bull enda er Hvalfjarðasveit hluti af félagssvæði VLFA og einnig gildir kjarasamningur SGS við SA um þessi störf.

Verkalýðsfélag Akraness stefndi Hval fyrir félagsdómi vegna þess að yfir 80% starfsmanna vildu vera í VLFA en það var ekki fyrr en félagið hafði stefnt Hval fyrir félagsdómi sem að Kristján Loftsson lét af þessu grófa inngripi og heimilaði starfsmönnum að velja á milli Verkalýðsfélags Akraness og Stéttarfélags Vesturlands.

Kristján Loftsson þorði ekki að fá enn einn dóminn á sig og því gekk hann að öllum kröfum félagsins, það er að segja starfsmenn máttu velja stéttarfélag og skilaði Hvalur iðgjöldum í framhaldinu og einnig að kjarasamningur SGS gilti um umrædd störf. Með öðrum orðum, fullnaðarsigur Verkalýðsfélags Akraness í þessu máli enda lætur félagið ekki fyrirtæki vaða yfir sig á skítugum skónum eins og forstjóri Hvals ætlaði sér að gera í þessu máli.

Hægt er að lesa fréttir sem birtust um málið í sumar hér, hér og hér.

26
Okt

Ræða sem ég flutti á 43. þingi ASÍ

Þingforseti, forseti ASÍ ágætu þingfulltrúar.

Fréttir síðustu daga herma að sést hafi til sérsveitar ríkislögreglustjóra grárrar fyrir járnum bruna með alla ráðamenn þjóðarinnar, fulltrúa frá Samtökum atvinnulífsins og frá Seðlabankanum rakleiðis í höfuðstöðvar almannavarna í Skógarhlíðinni. Ástæðan var sú að búið var að hækka áhættustig almannavarna upp í efsta þrep vegna kröfugerðar Starfsgreinasambands Íslands og VR.  

Fréttir herma einnig að öllum stálhurðum í stjórnstöð almannavarna hafi verið skellt aftur og kröfugerðinni varpað upp á skjávarpa þar sem fulltrúar Samtaka atvinnulífsins, Seðlabankans og stjórnvalda hafi gripið um höfuð sér og  horft með angistarsvip á hvern annan þar sem blasti við þeim sú gereyðingarkrafa sem fól í sér að hækka lágmarkslaun á Íslandi dygðu fyrir framfærsluviðmiðum sem hið opinbera hefur gefið út

Heimildir herma að fulltrúi SA hafi í mikilli geðshræringu öskrað hátt og skýrt: „Eru menn virkilega svo ruglaðir að gera kröfu um að fólk geti lifað af laununum sínum?“ Ekki var minni geðshræring hjá fjármálaráðherra á þessum fundi almannavarna þar sem hann ætlaði ekki að trúa því að verið væri að gera kröfu um að létta ætti skattbyrði lágtekjufólks og óttaðist hann innilega að geta ekki haldið áfram á þeirri vegferð sem hann hefur verið á á liðnum árum sem lýtur að því að létta skattbyrði hátekjufólks. Reyndar sturlaðist hann þegar hann sá að krafa var um að hækka fjármagnstekjuskattinn og hafði miklar áhyggjur af því ef það ætti að gera kröfu um að ríkasta eina prósentið greiddi meira til samneyslunnar.

Af þeim aðilum sem voru á þessum fundi var ástandið alvarlegast á seðlabankastjóra en eftir að hann sá kröfugerðina þá ráfaði hann um stjórnstöð almannvarna eins og hann væri hálfvankaður eftir að hafa fengið þungt högg frá Gunnari Nelson. Seðlabankastjóri muldraði í hljóði: „Er þetta fólk virkilega að fara fram á að tekið verði á okurvöxtum fjármálakerfisins og er það svo vitlaust að heimta sambærilegt vaxtastig og gerist í þeim löndum sem við berum okkur saman við?“

Niðurstaða þessa fundar í höfuðstöðvum almannavarna var að önnur eins „vá“  hefði ekki steðjað að íslensku þjóðinni frá því að þjóðin óttaðist að Þjóðverjar myndu hernema landið í seinni heimstyrjöldinni. Vildu sumir fundarmenn meina að þessi kröfugerð væri meiri vá heldur en þegar Svarti dauði herjaði á þjóðina á 14. öld.

Fram kom síðan í fundagerðarbók frá þessum fundi að forsætisráðherra prísaði sig sæla yfir því að Ísland væri ennþá í Nató og var henni falið að hafa samband við bandaríska sjóherinn til að taka létta heræfingu hér á landi eins og hann gerði í síðustu viku til að vera klár í alvöru átök ef ræstingarfólk og annað lágtekjufólk vogaði sér að fylgja kröfum sínum eftir um að geta lifað af sínum launum frá mánuði til mánaðar og haldið mannlegri reisn.

Ágætu félagar.

Það er varla hægt að gera grín að þeim ofsafengnu viðbrögðum sem hafa birst í fjölmiðlum frá því kröfugerðir SGS og VR komu fram en hvað er annað hægt að gera en að brosa að þessum aðilum sem reyna enn og aftur að hræða alþýðuna til hlýðni.

En núna þegar einungis 22 virkir vinnudagar eru þar til  kjarasamningar á hinum almenna vinnumarkaði verða lausir þá mun hræðsluáróðurinn og varnaðarorðin frá lobbíistum og lukkuriturum efnahagslegu forréttindahópanna óma um allt íslenskt samfélag af fullum krafti og þau eru reyndar svo sannarlega byrjuð að heyrast.

Varnaðarorð eins og: „Þið verðið að gera afar hófstillta samninga, það er ekkert svigrúm.“ „Verðbólgan rýkur upp, gengið fellur og stöðugleikinn verður rústir einar!“

Þessari rispuðu plötu hefur ætíð verið skellt á fóninn þegar kemur að því að semja um kaup og kjör á hinum almenna vinnumarkaði. Því miður eru æði margir sem syngja sönginn um að alþýða þessa lands eigi ein að bera ábyrgð á stöðugleika í íslensku samfélagi.

Það er hins vegar ömurlegt og dapurlegt að ekki skuli heyrast eitt einasta varnaðarorð frá þessum aðilum þegar efri lög samfélagsins og embættismannaelítan raka til sín launahækkunum sem nema frá 300 þúsundum upp í allt að 1,2 milljónum í hækkun á mánaðarlaunum sínum eins og birst hefur í fjölmiðlum á undanförnum mánuðum. 

Hver man til dæmis ekki eftir því þegar forstjóri N1 fékk hækkun á sínum launum upp á eina milljón á einu bretti eða þegar bankastjóri Landsbankans hækkaði um 1,2 milljón á mánuði.  Hvað sagði ekki bankaráð Landsbankans þegar fjölmiðlar kölluðu eftir útskýringum á þessari gríðarlegri hækkun á launum bankastjórans, jú, svarið var að hér hafi verið um hóflega hækkun að ræða!

Já, launahækkun hjá bankastjóra Landsbankans fyrir nokkrum mánuðum síðan upp á 1,2 milljón var hófleg. Það heyrist aldrei eitt einasta orð frá lobbíistum hinna ríku þegar efri lög samfélagsins moka til sín launahækkunum eins og enginn sé morgundagurinn og þá er nægt svigrúm til og engum stöðugleika ógnað.

Kæru félagar.

Eins og við vitum öll þá hefur Starfsgreinasamband Íslands og félagar okkar í VR lagt fram metnaðarfulla kröfugerð þar sem m.a. er gerð krafa um að lágmarkslaun hækki á þremur árum úr 300.000 krónum í 425.000 krónur.

Einnig kemur fram í þessum kröfugerðum frá SGS og VR að ráðast þurfi í þjóðarátak í húsnæðismálum, létta skattbyrði á lág-og millitekjufólk svo ekki sé talað  um kröfuna um að taka á okurvöxtum, verðtryggingu og taka húsnæðisliðin úr lögum um vexti og verðtryggingu.  

Já kröfugerð SGS og VR byggist á að auka ráðstöfunartekjur lágtekjufólks umtalsvert þannig að þau dugi frá mánuði til mánaðar og lágtekjufólk geti haldið mannlegri reisn. Það verður ekki gert öðruvísi en með því að hækka lágmarkslaun umtalsvert, létta skattbyrði, draga út tekjutengingum barna-og vaxtabóta og taka á þeim blóðuga vígvelli sem íslenskur leigumarkaður er orðinn um þessar mundir. Leigumarkaður þar sem græðgin hefur heltekið marga leigusalana og leigufélög.

Það er lýðsheilsumál og skylda okkar að lagfæra kjör okkar félagsmanna sem höllustum fæti standa í íslensku samfélagi og við skulum aldrei gleyma að það eru félagsmenn okkar sem taka laun eftir þessum skammarlegu lágu launatöxtum, lág og lægri millitekjuhópar er nauðbeygt að vera á leigumarkaði og eyða stórum hluta ráðstöfunartekna í húsaleigu.

Já kröfugerð SGS og VR byggist á þeirri sanngjörnu og réttlátu kröfu að rétta hlut þeirra sem höllustum fæti standa í íslensku samfélagi, ekki bara með beinum launahækkunum heldur einnig með aðkomu stjórnvalda eins og áður hefur komið fram.  Við hljótum öll í verkalýðshreyfingunni að vera sammála að það er algjört metnaðarleysi og okkur til skammar að vera með lágmarkslaun sem ekki ná þeim lágmarks framfærsluviðmiðum sem Velferðaráðuneytið og Umboðsmaður skuldara hafa gefið út.

Það er ekki bara að algjör samhljómur sé um þessi atriði í kröfugerðum SGS og VR heldur er einnig samhljómur um að samið verði um flata krónutöluhækkun á alla sem ekki taka laun eftir launatöxtum. Við vitum flest að prósentulaunahækkanir eru aflgjafi misskiptingar, óréttlætis og gera ekkert annað en að auka á ójöfnuð í íslensku samfélagi. 

Tökum dæmi: Krafan er að lágmarkslaun hækki um 42.000 kr. 1.janúar 2019 eða um 14%  Nú liggur fyrir samkvæmt Kjarnanum.is að meðallaun forstjóra skráðra fyrirtækja í Kauphöllinni eru 4,7 milljónir á mánuði og ef þeir fengu 14% launahækkun þá myndu laun þeirra hækka um 658.000 á mánuði.  Kröfugerð SGS og VR hafnar svona misskiptingu og óréttlæti eins og þetta grófa dæmi sýnir enda gerð karfa um að allir fái sömu krónutöluna.

Munum að prósentur blekkja og það fer enginn og verslar með prósentum í matinn eða greiðir reikninga eða húsaleigu með prósentum.

Kæru þingfulltrúar. Það er ekki hægt að komast hjá því að nefna í þessari ræðu að nú eru 10 ár liðin frá bankahruninu og við munum flest þær skelfilegu hamfarir sem alþýða og heimili þessa lands þurftu að þola í kjölfar hrunsins. Stjórnvöld á hrunárunum sögðust vera í slökkvistarfi en allt slökkvistarfið miðaðist við að slökkva elda í viðskiptabönkunum þremur og í fjármálakerfinu í heild sinni, skítt með heimilin þau máttu mörg hver standa í björtu báli enda liggja fyrir í dag opinberar upplýsingar um að minnsta kosti 10 þúsund íslenskum heimilum hafi verið fórnað á altari fjármálagræðginnar í hruninu.

Það sorglega í þessu öllu saman er að það er ekkert að breytast, enn búa íslensk heimili við okurvexti, verðtryggingu og himinhá þjónustugjöld. Maður spyr sig hver hefði t.d. trúað því að 10 árum eftir að viðskiptabankarnir þrír sem ollu þessum hamförum sem íslensk heimili þurftu að þola séu þeir búnir að skila yfir 750 milljörðum í hagnað frá hruninu.

Ég vil trúa í hjarta mínu að öll íslensk verkalýðshreyfing muni láta kné fylgja kviði við að kalla eftir réttlátara fjármálakerfi í komandi kjarasamningum. Við megum t.d. aldrei láta fortíðarvanda verðtryggðra húsnæðislána verða aftur að framtíðarvanda enda megum við aldrei gleyma því að verðtryggðar skuldir heimilanna stökkbreyttust á einni nóttu um 400 milljarða!

Við þurfum sem verkalýðshreyfing að spyrja okkur að því hví í ósköpunum við látum það viðgangast að raunvextir á Íslandi séu allt að 3% hærri en í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við. Við þurfum líka að spyrja okkur hvort ekki sé kominn tími á að stoppa það af að heimilin þurfi að greiða allt að 100 þúsundum meira í vaxtakostnað af 30 milljóna húsnæðisláni í hverjum mánuði en heimilin í þeim löndum sem við berum okkur hvað oftast saman við?

Íslensk verkalýðshreyfing verður að standa í lappirnar í komandi kjarasamningum og krefja stjórnvöld um að hagsmunir íslenskra heimila verði teknir framyfir hagsmuni fjármálaelítunnar. 

Kæru félagar.

Ég verð að lokum að nefna þá gríðarlegu samstöðu sem náðst hefur innan Starfsgreinasambandsins en í fyrsta skipti í sögu sambandsins hafa öll 19 aðildarfélög SGS sameinast sem eitt sterkt afl fyrir komandi kjarasamninga.

Ég verð einnig að lýsa gríðarlegri ánægju með VR þar sem samhljómur í kröfugerð okkar í SGS er mjög mikill og einnig þeim mikla vilja forystumanna VR að vinna þétt saman í komandi kjaraviðræðum við Samtök atvinnulífsins og stjórnvöld. Það er morgunljóst að þessi mikla samstaða skiptir miklu máli og vonandi mun iðnaðarsamfélagið einnig koma með okkur í þessa vegferð og ef það gerist þá yrði það ugglaust í fyrsta skipti sem öll aðildarfélög ASÍ yrðu samstíga í kjaraviðræðum.

Það liggur fyrir að framundan eru gríðarlega erfiðar kjaraviðræður en með samstöðu okkar allra eiga okkur að vera allir vegir færir.

Munum kæru félagar að misskipting,óréttlæti og ójöfnuður eru ekkert náttúrulögmál heldur mannanna verk, sem hægt er að breyta- allt sem til þarf er kjarkur,vilji og samstaða!

Takk fyrir mig.

23
Okt

Breytum ekki konum, breytum samfélaginu.

Miðvikudaginn 24. október 2018 mun skrifstofa VLFA loka kl 14:55


Þann 24. október næstkomandi, á kvennafrídeginum, eru konur hvattar til að ganga út úr vinnunni klukkan 14:55. Í ár verður gengið út undir kjörorðunum: „ Breytum ekki konum, breytum samfélaginu!”. 

Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofu Íslands um launamun kynjanna eru meðalatvinnutekjur kvenna 74 prósent af meðalatvinnutekjum karla. Konur eru samkvæmt því með 26 prósent lægri atvinnutekjur að meðaltali. Ef miðað er við það hafa konur unnið fyrir launum sínum eftir fimm klukkustundir og 55 mínútur ef miðað er við fullan vinnudag sem hefst klukkan níu og lýkur klukkan 17. 

Segir í tilkynningu frá aðstandendum kvennafrídagsins í ár að samkvæmt því sé daglegum vinnuskyldum kvenna því lokið klukkan 14:55 og að með sama áframhaldi muni konur ekki fá sömu laun og karlar fyrr en árið 2047, sem er eftir 29 ár. 

Árið 2016, þegar síðast var gengið út, lögðu konur niður störf klukkan 14:38 og fyrir það, árið 2010, lögðu nær niður störf klukkan 14:25.   Þetta mjakast áfram, en alls ekki nógu hratt !

Starfsmenn Verkalýðsfélags Akraness senda konum baráttukveðjur.

12
Okt

Fyrirtækið Skaginn hf. dæmt í Landsrétti til að greiða félagsmanni VLFA á aðra milljón króna!

Eins og fram hefur komið hér á heimasíðunni þá stefndi lögmaður Verkalýðsfélags Akraness fyrirtækinu Skaganum fyrir dómstóla á síðasta ári vegna tveggja félagsmanna sem störfuðu hjá Skaganum. Annað málið laut að ólöglegri uppsögn starfsmanns en hitt málið laut að kjarasamningsbrotum hvað varðaði hvíldartíma og svokallaðan vikulegan frídag.

Þann 22. janúar sl. féll svo dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur í báðum málunum þar sem Verkalýðsfélag Akraness vann það mál er laut að ólöglegri uppsögn en Skaganum var gert að greiða starfsmanninum 400 þúsund í uppsagnarfrest ásamt dráttarvöxtum. Einnig var Skaginn dæmdur til að greiða félaginu 400 þúsund í málskostnað.

Seinna málið sem laut að hvíldartímunum og vikulega frídeginum tapaðist fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur en Verkalýðsfélag Akraness ákvað ásamt lögmanni sínum að áfrýja því máli fyrir Landsrétti enda var félagið og lögmaður félagsins algerlega á því að dómur Héraðsdóms Reykjavíkur væri kolrangur enda öll gögn málsins sem staðfestu kjarasamningsbrot Skagans.

Það er skemmst frá því að segja að Landsréttur var algerlega sammála Verkalýðsfélagi Akranes og lögmanni félagsins, enda var Skaginn dæmdur í dag til að greiða starfsmanninum rétt rúma eina milljón króna ásamt dráttarvöxtum frá 19. febrúar 2017 í vangöldin laun vegna hvíldartíma og vikulegs frídags. Skaginn var einnig dæmdur til að greiða eina milljón í málskostnað til Verkalýðsfélag Akraness.  Sjá dóm Landsréttar frá því í dag hér

Stjórn Verkalýðsfélags Akraness er gríðarlega stolt og ánægð með að bæði málin sem félagið sótti á hendur Skaganum hafi unnist, annað fyrir Héraðsdómi og hitt fyrir Landsrétti.

Með öðrum orðum þá vannst fullnaðarsigur í þessum málum sem hafa skilað samtals tæpum tveimur milljónum til þessara tveggja félagsmanna VLFA og einnig er það ánægjulegt að Skaginn hafi verið dæmdur til að greiða samtals málskostnað upp á 1,4 milljón vegna þessara mála.

Það er og verður stefna stjórnar Verkalýðsfélags Akraness að verja ætíð með kjafti og klóm ef því er að skipta réttindi okkar félagsmanna og ef félagið telur að verið sé að brjóta á réttindum okkar manna og ekki næst að innheimta það í sátt þá fara slík mál fyrir dómstóla og félagið gefur ekki nokkurn afslátt á kjarasamningsbrotum!

11
Okt

Kröfugerð SGS - Það er lýðheilsumál að lagfæra kjör þeirra sem höllustum fæti standa

Nú hefur kröfugerð Starfsgreinasambands Íslands litið dagsins ljós og það er afar ánægjulegt að allar megináherslur Verkalýðsfélags Akraness náðu fram í endanlegri kröfugerð Starfsgreinasambands Íslands. Ekki bara er lýtur að launalið kröfugerðarinnar heldur einnig áherslur sem lúta að þeim kröfum sem gera á hendur stjórnvöldum. En eins og fram hefur komið fram hér á heimasíðunni þá liggur fyrir að Verkalýðsfélag Akraness hefur kallað eftir í sinni kröfugerð að gerðar verið róttækar kerfisbreytingar er lýtur m.a. að okurvöxtum, verðtryggingu og að húsnæðisliðurinn fari úr lögum um vexti og verðtryggingu. En öll þessi atriði eru inni í kröfugerð SGS og því fagnar formaður VLFA innilega enda hafa þessi brýnu hagsmunamál alþýðunnar og heimilanna verið eitt að aðalbaráttumálum VLFA um langt árabil. Það er og verður krafa verkalýðshreyfingarinnar að stjórnvöld taki stöðu með hagsmunum alþýðunnar og íslenskum heimilum og hætti stöðugri hagsmunagæslu fyrir fjármálakerfið á kostnað heimilanna.

Aðalkrafa SGS hvað launaliðin varðar á hendur Samtökum atvinnulífsins er að lágmarkslaun verkafólks hækki úr 300.000 krónum í 425.000 krónur í þriggja ára samningi eða sem nemur 41.666 krónur að meðaltali á ári.  

SGS leggur gríðarlega áherslu á að samið verði um krónutölur ekki prósentur enda eru prósentuhækkanir aflgjafi misskiptingar, óréttlætis og eykur bara á ójöfnuð launa í íslensku samfélagi. SGS vill flata krónutöluhækkun á alla þá sem ekki taka laun eftir taxtakerfum. Það er alls ekki hugmynd SGS að krónutöluhækkun lágmarkslauna verði umreiknuð í prósentur og hátekjuhópar komi síðan og kefjist hækkun launa útfrá þeim sem numið gætu hundruðum þúsunda á mánuði. Nei - slíkt kemur ekki til greina. Allir sem ekki taka laun eftir lágmarkstöxtum skulu fá sömu krónutöluna óháð því hvort fólk er t.d. með 700.000 þúsund á mánuði eða 4,7 milljónir eins og t.d. meðallaun forstjóra í Kauphöllinni eru.

Það blasir við að það þarf þjóðarsátt um að lagfæra laun þeirra tekjulægstu þannig að þau dugi fyrir þeim framfærsluviðmiðum sem hið opinbera hefur gefið út en slíku er alls ekki til að dreifa í dag. Það verður að lagfæra þessa launataxta umtalsvert þannig að verkafólk nái að eiga fyrir nauðþurftum frá mánuði til mánaðar og haldið mannlegri reisn. Það er lýðheilsumál að lagfæra kjör þeirra sem höllustum fæti standa í íslensku samfélagi.

Til þess að það markmið náist gerir SGS kröfu um að lágmarkslaun verði skattlaus sem og að barna- og vaxtabætur hækki. Einnig vill SGS að ráðist verði í þjóðarátak í húsnæðismálum um allt land enda hefur húsnæðismarkaðurinn verið eins og vígvöllur sem birtist m.a. í okurleigu og húsnæðisskorti.

Það gleður mig sem formann Verkalýðsfélags Akraness sérstaklega eins og áður sagði að í kröfugerð SGS eru róttækar kerfisbreytingar þegar kemur að okurvöxtum og verðtryggingu. SGS vill að verðtrygging á neytendalánum verði afnumin og þak verði sett á húsnæðisvexti. Einnig vill SGS að húsnæðisliðurinn fari úr lögum um vexti og verðtryggingu en bæði þessi mál hafa verið lengi baráttumál Verkalýðsfélags Akraness.

 

Kröfugerð SGS gagnvart Samtökum atvinnulífsins, sjá hér : SGS - SA

Kröfugerð SGS gagnvart stjórnvöldum, sjá hér: SGS - stjórnvöld

Fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image