Sunnubraut 13 | 300 Akranes | Sími 4309900 | skrifstofa@vlfa.is
Stærra letur Minna letur
0

SÉRKJÖR OG AFSLÆTTIR

 • Apótek Vesturlands  
 • Brautin ehf
 • Galleri Ozone
 • LH bókhald ehf
 • Model
 • N1
 • Olís
 • Orkan
 • Omnis
 • Rafþjónusta Sigurdórs ehf
 • Verslunin Hans og Gréta
 • Café Kaja
 • Trésmiðjan Akur
 • VÍS 
 • Ökukennsla Sigga Trukks 
 • Ökukennsla Ágústu Friðriksd.
 • Knattspyrnufélag ÍA

0
0

LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA 

Félagsmenn geta fengið ókeypis lögfræðirágjöf hjá lögmanni félagsins með því að panta sér viðtalstíma á skrifstofu félagsins í síma 430-9900

 

0
5. janúar 2018

Á árinu 2017 greiddi sjúkrasjóður Verkalýðsfélags Akraness rétt tæpar 70 milljónir út í formi styrkja og sjúkradagpeninga. En það voru 1.245 félagsmenn sem nýttu sér þjónustu sjúkrasjóðs félagsins eða sem nemur rúmum 40% félagsmanna.

 

Verkalýðsfélag Akraness greiddi líka út námsstyrki til 343 félagsmanna eða 10% af félagsmönnum úr starfsmenntasjóði sem félagið er aðili að og nam sú upphæð 18,7 milljónum.  

 

Félagsmenn VLFA geta sótt um margvíslega styrki úr sjúkrasjóði félagsins en þessir styrkir eru fyrir utan sjúkradagpeninga sem koma þegar veikindarétti hjá atvinnurekenda er lokið má helst nefna eftirfarandi styrki:

 

·         Fæðingarstyrkur

·         Heilsuefling – líkamsrækt

·         Gleraugnastyrkur

·         Sálfræðiþjónusta

·         Styrkur vegna heilsufarsskoðunar

·         Dánarbætur

·         Heyrnatækjastyrkur

·         Göngugreining

 

Þetta eru þeir styrkir sem félagsmenn nýta hvað helst úr sjúkrasjóði félagsins en af þessum 70 milljónum sem greiddar voru út þá námu sjúkradagpeningar vegna veikinda 35 milljónum og þar á eftir kom greiðsla vegna fæðingarstyrkja upp á tæpar 8 milljónir. Heilsufarsstyrkurinn var einnig vel nýttur en um 430 félagsmenn nýttu sér þennan styrk. Meðal þess sem félagsmenn geta nýtt þann styrk í er kostnaður vegna tannlækninga en greiðsla vegna þessa styrks nam tæpum 7 milljónum. 296 félagsmenn nýttu sér heilsueflingarstyrkinn og voru greiddar rúmar 5 milljónir vegna heilsueflingar félagsmanna.

 

Það er gríðarlega ánægjulegt að sjá hversu vel félagsmenn nýta sér styrki sem félagið býður upp á enda voru eins og áður sagði yfir 40% félagsmenn sem nýttu sér þessa þjónustu félagsins.

 

Að lokum er rétt að geta þess að verkfallssjóður Verkalýðsfélags Akraness greiddi uppundir 40 milljónir úr sjóðnum vegna verkfalls sjómanna við útgerðarmenn á síðasta ári. En verkfall sjómanna var lengsta verkfall í 37 ára sögu ríkissáttasemjara en verkfallið stóð yfir í 10 vikur.

 

Við sem stjórnum Verkalýðsfélagi Akraness erum nokkuð stolt af þeirri þjónustu sem félagið býður sínum félagsmönnum upp á en alltaf má gera betur og félagið bætir nánast alltaf einhverjum réttindum úr sjóðum félagsins við á hverju ári.

 

2. janúar 2018

Stjórn og trúnaðarráð félagsins hélt sinn árlega jólatrúnaðarráðsfund milli jóla og nýárs en á þeim fundi fer formaður yfir starfsemi félagsins á árinu sem er að líða.

 

Það er óhætt að segja að það sé ekki lognmolla í kringum starfsemi félagsins og fór formaður t.d. yfir það að á árinu þurfti félagið að innheimta fyrir félagsmenn vegna kjarasamningsbrota rétt tæpar 48 milljónir. Stærsta einstaka málið nam 30 milljónum en það var vegna ágreinings um túlkun á útreikningi á orlofs-og desemberuppbótum til handa sumarstarfsmönnum í Norðuráli. En það mál fór fyrir Félagsdóm sem staðfesti allar kröfur félagsins.

 

Það kom líka fram í erindi formanns að félagið hefur innheimt vegna réttinda- og kjarasamningsbrota yfir 530 milljónir frá því ný stjórn tók við félaginu árið 2004.

 

Formaður fór líka yfir kjarasamninga sem félagið kom að á árinu 2017 og bar þar hæst kjarasamningsdeilu sjómanna við útgerðamenn en sú deila endaði með 10 vikna löngu verkfalli sem er lengsta verkfall í 37 ára sögu ríkissáttasemjara en því lauk með undirritun kjarasamnings 19. febrúar 2017.

 

Einnig gerði hann grein fyrir kjarasamningum sem gerðir voru við Elkem Ísland og Klafa á Grundartanga en það voru mjög góðir kjarasamningar þar sem laun starfsmanna hækkuðu umtalsvert og einnig náðist að launavísitölutengja báða þá samninga með sama hætti og gert var hjá Norðuráli árið 2015. Einnig var samið um að koma á fót svokölluðum Elkem-skóla sem mun tryggja starfsmönnum 10% launahækkun að loknu fullu námi í bæði grunn- og framhaldsnámi. Einnig fór formaður yfir kjarasamninginn sem gerður var fyrir starfsmenn síldarbræðslunnar en hann skilaði um 10% upphafshækkun.

 

Formaður fór einnig yfir þau dapurlegu tíðindi þegar HB Grandi tilkynnti að fyrirtækið hefði ákveðið að hætta allri landvinnslu á bolfiski á Akranesi en við þá ákvörðun töpuðust um 100 störf. Það kom fram í máli formanns að það væri sorglegt að fyrirtæki sem hefði verið stofnað 1904 og hefði lifað af tvær heimsstyrjaldir skuli hafa dáið vegna fyrirkomulags á stjórnun fiskveiða þar sem útgerðamenn geta tekið einhliða ákvarðanir um að flytja starfsemi eða selja aflaheimildir með þeim afleiðingum að sjómenn, fiskvinnslufólk og byggðarlög verða fyrir miklum skelli fjárhagslega sem andlega.

 

En það kom líka fram hjá formanni að félagið er gríðarlega sterkt félagslega sem fjárhagslega og veittir sínum félagsmönnum góða og trygga þjónustu á margvíslegan hátt.    

 

22. desember 2017

Stjórn og starfsfólk Verkalýðsfélags Akraness óskar öllum félagsmönnum sínum sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

 

 

 

 

19. desember 2017

Á árinu sem nú er senn á enda hefur Verkalýðsfélag Akraness náð að leiðrétta og verja réttindi sinna félagsmanna um sem nemur rætt tæpum 48 milljónum króna.

 

Allt eru þetta mál þar sem félagsmenn hafa komið og óskað eftir liðsinni félagsins við ná fram rétti sínum eftir að atvinnurekendur hafa hafnað greiðsluskyldu vegna hinna ýmsu mála. Sum þessara mála hefur tekist að leysa með samtölum við atvinnurekendur en sum hafa þurft að fara í lögfræðilegar innheimtur og nokkur fyrir dómstóla.

 

Stærsta einstaka leiðréttingin vannst fyrir félagsdómi en hún nam 30 milljónum og dreifðist á þá sem höfðu starfað í sumarafleysingum hjá Norðuráli á síðustu 4 árum. En málið laut að ágreiningi vegna túlkunar á útreikningi á orlofs-og desemberuppbótum og einnig á ávinnslu á starfsaldurhækkunum hjá Norðuráli.

 

Þessar leiðréttingar og hagsmunagæsla sýnir svo ekki verður um villst mikilvægi þess fyrir félagsmenn að vera aðilar að öflugum stéttarfélögum sem eru tilbúin að vaða eld og brennistein til að verja réttindi sinna félagsmanna.

 

Frá árinu 2004 til dagsins í dag hefur Verkalýðsfélag Akraness innheimt og leiðrétt kjarasamningsbrot fyrir sína félagsmenn um sem nemur tæpum 540 milljónum króna!

 

Í dag er félagið með 7 mál fyrir dómstólum, 6 mál fyrir Héraðsdómi og eitt fyrir Hæstarétti en það mál vann félagið fyrir Héraðsdómi Vesturlands fyrr í sumar en atvinnurekandinn áfrýjaði því máli til Hæstaréttar. 

 

Formanni er það algerlega til efs að nokkurt stéttarfélag sé með jafn mörg mál fyrir dómstólum eins og Verkalýðsfélag Akraness, allavega ekki miðað við stærð.

 

 

20. september 2017
9. júní 2017
0
0